zaterdag 2 februari 2013

Afgrond

Rond 00.15 uur kwam ik vannacht thuis. Een deel van de middag en de avond had ik doorgebracht in Gouda. in het gezelschap van de drie Jannen. Goudse Jan had, zoals gebruikelijk, een aangename maaltijd bereid, die vergezeld werd van even aangename wijnen. Vooraf hadden wij, overeenkomstig de traditie, enkele biertjes gebruikt en  'live, the universe and everything' besproken. Tijdens onze vorige bijeenkomst hadden wij besloten dat ons jaarlijkse tripje ons dit jaar in mei naar Krakow of Praag zou voeren. Het wordt dus geen van beide: rond half april zullen wij ons naar Valencia begeven. Dat vereiste nauwelijks discussie. Zoals gebruikelijk waren we het weer zeer gauw eens. Daarna kon er weer eens gebridged worden, wat al geruime tijd niet gebeurd was. Het was, kortom, weer een zeer gezellig dagje.

Ik ga nooit direct naar bed als ik laat thuiskom. Dan drink ik nog een glas van het een of ander. Ik zette de tv er bij aan en viel in de herhaling van 'Pauw & Witteman'. De discussie ging over de SNS-bank, waarvan inmiddels alle Nederlanders voor een deeltje eigenaar zijn. Belangrijkste discussiepunt was: moet de nieuwe CEO wel een salaris van ruim vijf ton per jaar jaar verdienen? Dat is een paar ton meer dan de minister van financiën, die verantwoordelijk is voor de aankoop van de bank en de gezondmaking daarvan. Natuurlijk kwam het argument: als je een goede CEO wilt hebben zul je een fors salaris moeten betalen. De vorige CEO en CFO verdienden nog iets meer, dus die moeten ook heel goed, zo niet nog beter geweest zijn. Waarom hebben die SNS dan tot de rand van de afgrond gebracht?
x