zondag 3 juli 2011

Zelfdovend

In grote lijnen ben ik vóór de EU. Ik ben zeker geen Euroscepticus. Maar ook ik denk wel eens: jongens en meisjes, zijn er nu echt geen belangrijker zaken om je mee bezig te houden? Werkgelegenheid lijkt me een goed onderwerp. Bestrijding van homofobie kan ook geen kwaad.

In Het PAROOL lees ik dat 'Europa' heeft bepaald dat vanaf 18 november 2011 in de gehele EU nog uitsluitend zelfdovende sigaretten mogen worden verkocht. De zelfdovende sigaret moet de brandveiligheid vergroten. Door een soort brandgang in het papier van de sigaret, gaat die sneller uit als er niet meer aan getrokken wordt. Ik verwacht bij zo'n artikel gegevens over het totale aantal doden en gewonden en de totale materiële schade die jaarlijks binnen de de EU veroorzaakt worden door:
- niet goed gedoofde sigaretten;
- uit de hand van slapende rokers gevallen sigaretten;
- het aantal bosbranden dat voorkomen is door zelfdovende sigaretten.
Maar niets van dat alles.

En weer hebben ze niet de moeite genomen een ervaren roker (mij voorbeeld) te vragen naar zijn ideeën. Wat ik ze aangeraden had? Verbied sigaretten helemaal en sta alleen nog het roken toe van shaggies gerold met zogenaamd rijstpapier. Ik weet al zo'n vijftig jaar dat die shaggies binnen de kortste keren doven. Daar hoeft helemaal niets nieuws voor bedacht en geproduceerd te worden. Dat doet de gewone rode RIZLA+ al, zoals ik uit zeer ruime ervaring weet. (Riz=Frans voor rijst.) "Mascotte brandt beter", dus die moet je zeker niet gebruiken.
x