vrijdag 8 maart 2013

Werven

Gisteren zat ik mij weer eens te verbazen over de vaak terugkerende STER-spot van het ministerie van Defensie. Die eindigt altijd met de tekst: "Werken bij Defensie, Je moet het maar kunnen". Alsof  je buitengewone mentale en fysieke eigenschappen moet hebben om bij de krijgsmacht te kunnen werken. Het is al weer een tijdje geleden, maar ooit ben ik ook geschikt bevonden voor het vervullen van een taak bij de landmacht. Men vond het zelfs de moeite waard mij op te leiden tot een onderofficier die over de radiootjes en telefoontjes ging, hoewel ik tot op de dag van vandaag gespeend ben van enig technisch inzicht. Ik heb officieren meegemaakt die ik in het gewone dagelijkse leven niet tot een leidinggevende functie zou toelaten.

Kon je op school zonder al te veel problemen met de gymnastiekles meedoen, dan was je lichamelijk ook wel geschikt voor een functie bij Defensie. Ik heb niet de indruk dat er nu zo vreselijk veel anders in  onze krijgsmacht is dan toen. Er zal wat meer geautomatiseerd zijn, maar daar zijn we in het burgerleven al lang aan gewend geraakt. Ze moeten maar eens een andere, meer wervende kreet gaan gebruiken: Werken bij Defensie, Dat kun jij ook!
x