woensdag 15 december 2010

Wolven

Ooit hebben in deze omstreken hyena's rondgelopen. In 'De Wereld Draait Door' zag ik een paar dagen geleden twee archeologen die trots een (versteende) drol van een hyena lieten zien, die bij het opgraven van zand op de Maasvlakte was gevonden. Als ik het goed heb zijn hyena's aaseters: zij eten de resten op die andere roofdieren van hun prooi achterlaten als zij hun maag gevuld hebben. Zij vervullen dus hun eigen nuttige rol in ons ecosysteem.

Het is al eerder gebeurd, maar nu zijn er weer twee mensen die - in de Volkskrant - pleiten voor de herinvoering van de wolf in Nederland. Die wolven moeten ervoor zorgen dat 'de grazers' wat meer in de hand gehouden worden. Met die grazers bedoelen we uiteraard niet de koeien, schapen en geiten die onze weilanden bevolken (als ze niet in grote stallen staan). Daar bedoelen we al die heringevoerde runderen en paarden mee die we in natuurgebieden laten rondlopen, omdat die de vegetatie beter bijhouden dan dure mensen die een opleiding op de land- en tuinbouwschool gevolgd hebben. De wolven zorgen voor meer 'uitval' van grazers door het jaar heen en dan zijn we dus ook weer af van de discussie of je nou een overschot van die grazers moet afschieten of niet. En of je dode dieren moet laten liggen of niet.

De wolf is hier wat later verdwenen dan de hyena, maar daar zie ik geen principieel verschil in dat ons ervan zou moeten weerhouden ook de hyena weer in te voeren. Die kan er ook voor zorgen dat al die dode dieren netjes worden opgeruimd. Nu zie ik ook wel eens een natuurfilm. Dan zie ik dus dat terwijl de hyena's bezig zijn de gieren intussen weer op hun beurt wachten. Dus vooruit, we gooien er ook no een vlucht lammergieren tegenaan.

En over een paar jaar zingen we vrolijk met ons allen:

Trojka hier - trojka daar , ja je ziet er veel dit jaar.

PS
De eerste 'Beggarkort' is verschenen. Gauw lezen!
x