vrijdag 10 juli 2015

NEUTRAAL

De Vlaamse overheid, las ik in de Volkskrant, gaat in al haar kantoorgebouwen genderneutrale toiletten invoeren. Op dit moment worden transgenders die in een veranderingsproces zitten en er nog niet helemaal als een man of vrouw uitzien, vaak door anderen verzocht het toilet te verlaten. De ander denkt dan dat de transgender zich in de verkeerde wc bevindt. Dit kan erg pijnlijk zijn voor de betreffende persoon. 

De genderneutrale wc's komen naast de traditionele mannen- en vrouwentoiletten.
(Onderstreping toegevoegd.) Het zal wel aan mij liggen, maar dat begrijp ik dan weer niet. Immers, iemand die gebruik maakt van een genderneutraal toilet maakt daarmee impliciet een statement. Daar moet je, volgens mij, wel aan toe zijn.

In vliegtuigen en treinen hebben we al sinds mensenheugenis genderneutrale toiletten, d.w.z. toiletten die door zowel mannen als vrouwen gebruikt worden. Dat geldt inmiddels ook voor toiletten op veel stations, waarvan je gebruik kunt maken na inworp van een munt van 50 cent.

Op de verpleegafdelingen van het BovenIJ ziekenhuis, waar ik diverse malen ben opgenomen, zijn geen aparte patiëntentoiletten voor mannen en vrouwen. Geen problemen dus voor transgenders.

Het hele probleem is opgelost door het vervangen van urinoirs door gewone toiletten. Daarmee wordt dan tevens een al jaren bestaande ongelijkheid opgelost: de rijen voor de damestoiletten zijn altijd veel langer dan die voor de herentoiletten.