maandag 19 april 2010

Absurd

We beveiligen ons altijd tegen de laatste of nieuwste ramp of aanslag. Tot 30 april vorig jaar was het nog niet voorgekomen dat iemand met een auto op de koninklijke familie inreed, dus bij het bezoek dit jaar aan Wemeldinge en Middelburg wordt het onmogelijk gemaakt dat er weer een auto op het gezelschap in rijdt. Nu denk ik dat een beetje terrorist het niet in zijn hoofd zou halen om de aanslag van vorig jaar te kopiëren. Die heeft, al of niet in gemeen overleg met kornuiten, tijd genoeg gehad om iets nieuws te bedenken. De AIVD en in aanmerking komende politiekorpsen hebben ook al weer een jaar zitten nadenken over wat er zou kunnen gebeuren en wat ze ertegen zouden kunnen doen. Probeer nu eens uit te rekenen hoe groot de kans is dat ze op hetzelfde idee komen als de terrorist (of gewoon de gestoorde zonderling).

In Apeldoorn, las ik in de Volkskrant, gaan ze dit jaar het gebeurde van vorig jaar herdenken. De beveiligingsmaatregelen die nodig zijn voor de herdenking van het drama op Koninginnedag vorig jaar in Apeldoorn, naderen 'het absurde.' 'Het is bijna niet meer te doen om zoiets als dit te organiseren.' Dat zegt burgemeester Fred de Graaf van Apeldoorn zaterdag in De Stentor. Zelfs de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) bemoeit zich met die herdenking. De kosten van de maatregelen die hij noodzakelijk acht lopen in de tonnen!

Al eerder schreef ik over de activiteiten van de NCTb. Er is, bij mijn weten, nauwelijks of geen sprake van terroristische activiteiten in ons land, maar die man moet zijn functie waarmaken. Met niet aflatende ijver probeert hij ons duidelijk te maken dat we nooit en nergens meer veilig zijn. Nu wil hij - en krijgt hij zeer waarschijnlijk - coördinerende bevoegdheden bij evenementen als die op 29 april. Ik heb de indruk dat hij het niet bij coördineren laat, want dat kan geen tonnen kosten. Die tonnen gaan naar nog meer beveiligingsmaatregelen die, in zijn opinie dan, die stomme plattelandspolitiekorpsen  allemaal over het hoofd gezien hebben.

Een van de activiteiten die tijdens de herdenking zullen plaatsvinden is het oplaten van witte ballonnen. Stel je nu eens voor dat één van die ballonnen kapot knapt, wat gepaard gaat met een knal. Stel je vervolgens de paniek voor onder de door de NCTb opgefokte aanwezigen. Had de NCTb daar ook niet over moeten nadenken?
x