donderdag 22 december 2011

Afrekenen

Nu is het weer de Hogeschool in Zwolle die ten onrechte diploma's heeft uitgereikt. Hoe kan dat nou gebeuren? Waarom doet (de leiding van) zo'n Hogeschool dat? Ik denk dat te weten.

De overheid geeft geld aan allerlei instellingen, o.a. in de vorm van subsidies, omdat die instellingen taken uitvoert die de overheid nuttig vindt. In de laatste jaren dat ik als ambtenaar werkzaam was, kwam het meer in zwang dat de overheid erop ging letten of de gesubsidieerde instellingen ook inderdaad presteerden wat zij zeiden te zullen presteren, zij werden, zoals dat genoemd werd, 'op resultaat afgerekend'. Maar hoe je dat? Wat ga je precies meten?

Een onderwijsinstelling moet leerlingen kennis en kunde bijbrengen. Met die kennis en kunde hopen de leerlingen een goed betaalde werkkring te vinden en als het even kan moeten ze ze zich daar ook nog plezierig bij voelen. Een onderwijsinstelling is dus geslaagd in haar 'missie' als haar leerlingen, althans het overgrote deel van hen, een goed betaalde en als plezierig ervaren werkkring vinden. Maar ga dat maar eens meten.  Daar is geen beginnen aan. Je zoekt dus een ander meetinstrument: de onderwijsinstelling moet zoveel mogelijk leerlingen met een diploma 'afleveren'. Dat is heel handig uit te drukken in een percentage van het aantal leerlingen dat aan de opleiding begon en het ziet er ook nog lekker objectief uit. De instelling die het als 'goed' bepaalde percentage niet haalt, functioneert dus niet naar behoren. Daarmee kun je al op de basisschool beginnen door naar de resultaten van de Cito-toetsen te kijken.

Ook schoolbesturen willen hun 'inkomen' veilig stellen en zoveel mogelijk nieuwe leerlingen aantrekken. Dat doen ze door op hun 'resultaten' te wijzen: kijk eens hoeveel leerlingen bij ons hun diploma krijgen. Als ze dan een jaar niet zulke briljante leerlingen hebben, worden er wat oogjes dichtgeknepen en worden de eisen wat bijgesteld. Ze doen daar de leerlingen niet echt een plezier mee, want die komen er pas later achter dat ze toch te weinig geleerd hebben. Ze doen daar het bedrijfsleven geen plezier mee dat goed opgeleide mensen mag verwachten. Ze doen daar de leerlingen die terecht een diploma kregen geen plezier mee, want ook de waarde van hun diploma wordt in twijfel getrokken. Maar de school blijft bestaan!

Ik weet ook niet altijd precies welke resultaten een instelling moet leveren en hoe je de kwaliteit daarvan moet meten. Rekent ons parlement onze overheid op resultaat af? Rekenen wij met ons allen ons parlement op resultaat af?
x