dinsdag 8 december 2009

Taalles

Toen ik in 1960 mijn onderwijzersexamen deed, moest ik een voldoende voor taal hebben. Al had ik voor alle overige vakken een 10, een onvoldoende voor taal betekende: geen diploma. Hetzelfde gold overigens, niet geheel onterecht, voor het vak opvoedkunde.

Nu het gebrek aan taalkennis bij onderwijskrachten zo langzamerhand de spuigaten begint uit te lopen, zijn ze bij de HBO-raad, las ik in de Volkskrant, zover dat ze op die oude regel teruggrijpen. Na de propedeuse en aan het einde van de opleiding worden de Pabo-studenten voortaan getoetst op hun reken- en taalvaardigheden. Wie zakt voor de toets, mag niet als leraar aan de slag. (Onderstreping toegevoegd.) De hoeveelheid taalles wordt verhoogd van (soms minder dan) één uur in de week tot tien uur in de week. Lijkt me een goed plan.
x

Trend

Het is al ruim acht jaar geleden dat NAVO-troepen Afghanistan binnenvielen om de leiders van Al Quaida, verantwoordelijk voor '9/11', op te sporen. Dat is niet of nauwelijks gelukt. Wel werd het radicaalislamitische Talibanregiem verdreven. Een door 'ons' geïnstalleerde overgangsregering werd door latere verkiezingen min of meer gelegaliseerd.

Voor velen was een niet onbelangrijk gevolg van het Westerse ingrijpen dat Afghaanse vrouwen letterlijk hun gezicht weer konden laten zien. Met onze steun moet de Afghaanse regering ervoor zorgen dat meer van dat soort zegenrijke ontwikkelingen plaatsvinden. Ook de Nederlandse militaire bijdrage had dat bijkomende doel. Nog zeer recent gaf niemand minder dan Secretary of State Hillary Clinton hoog op van de Nederlandse werkwijze, met als doel ons ertoe te bewegen volgend jaar onze militairen niet terug te trekken. Daar ga ik het niet (weer) over hebben. Uit een artikel in Trouw blijkt dat het realiseren van een van die bijkomende doelen toch niet zo succesvol is.

De mensenrechtenorganisatie 'Human Rights Watch' (HRW) heeft onderzoek gedaan naar de huidige situatie van de Afghaanse vrouw. Tot 2005 ging het de goede kant op, maar de laatste vier jaar is sprake van een negatieve trend, aldus HRW. (Onderstreping toegevoegd.) Nog in april van dit jaar tekende president Hamid Karzai een wet die vrouwen verplicht zich op te maken en mooi te kleden als manlief dat wenst en seks mag niet geweigerd worden. Hoewel deze wet in strijd met de Grondwet is, tekende Karzai, omdat hij op andere terreinen de hulp van de geestelijke leiders nodig had. Maar het kan nog erger: Vrouwen in Afghanistan behoren tot degenen die er het ellendigst aan toe zijn in de wereld. Geweld tegen hen is "endemisch" en de Afghaanse regering faalt om vrouwen te beschermen voor misdaden als verkrachting en moord. In het artikel wordt Afghanistan een "oerconservatief moslimland" genoemd. Het zijn, vrees ik, niet alleen aanhangers van de Taliban die oerconservatief zijn. Hoe lang zou het nog duren voor Afghanistan een 'gewoon conservatief' (zeg maar: 'Staphorstconservatief') moslimland is? Kunnen we het dan verder aan de kleinzoons van Karzai c.s. overlaten?

Nog even heel iets anders

Op veel webpagina's verschijnen van die kleine "Ads door Google". Google zoekt die advertenties er zelf bij aan de hand van trefwoorden in die webpagina. Bij het artikel dat ik hierboven noem stond een advertentietje van 'Parship', een datingsite. De tekst daarbij luidt: Op zoek naar een stoere militair? U vindt het bij PARSHIP. Meld u aan!" Op welke trefwoorden zou dat 'Parship' nou laten zoeken?
x