zondag 12 mei 2013

Vertrouwen

Vandaag komt de politieke ledenraad van de PvdA bij elkaar om met Diederik Samsom te discussiëren over de strafbaarheid van illegaliteit.Vrij recent was een overgrote meerderheid van het PvdA-congres nog tegen die strafbaarheid, maar Diederik verdomde het daaraan gehoor te geven.

Het is al vrij lang geleden, maar ik ben een aantal jaren redelijk actief geweest binnen de PvdA. Ik weet dus zo'n beetje hoe daar gedacht wordt. Het gros van de leden laat zich iedere keer weer wijsmaken dat meedoen aan een coalitie (en dus voorkomen van een crisis) belangrijker is dan je principes volgen.

Die politieke ledenraad zal een motie aannemen, die de fractie oproept al het mogelijke te doen om een aantal waarborgen en verbeterpunten in het asielbeleid met de nodige spoed te realiseren. Daar kan Diederik mee leven. Hij kan immers later altijd zeggen dat hij al het mogelijke heeft gedaan, maar helaas, het is niet gelukt. Hoe zou het nou komen dat mensen steeds minder vertrouwen in 'de politiek' hebben?
x