vrijdag 9 maart 2012

Allliantie

Volgens mij is de kans niet geweldig groot dat ik het jaar 2028 nog haal. Dus waarom zou ik me druk maken over de vraag of we in dat jaar in Amsterdam of Rotterdam de Olympische Spelen zullen houden. Maar ik moet er wel over denken als in Trouw lees dat er zelfs zoiets bestaat als een 'Alliantie Olympisch Vuur'. Er is ook een studie gemaakt naar de 'Olympische Hoofdstructuur'.

Wat ik wel weet, is dat je al jaren van te voren te maken krijgt met de voorbereidingen voor de Olympische Spelen: er moeten stadions en een Olympisch dorp gebouwd worden; er moeten allerlei nieuwe wegen en vervoersvoorzieningen aangelegd worden. M.a.w. de stad waar de Olympische Spelen gehouden zullen worden, wordt één grote bouwput. Dankzij de Noord-Zuidlijn wordt Amsterdam al jaren met zulke activiteiten geconfronteerd. Daar kwamen de verbouwingen van de twee belangrijkste musea in de stad nog eens bij. En zodra er weer een nieuwe wethouder voor ruimtelijke ordening aantreedt, wil die ook weer zijn/haar eigen stempel op (een deel van) de stad drukken. Die wil om te beginnen het Museumplein weer eens opnieuw inrichten, maar aan de Zuidas valt vast ook nog wel wat te veranderen.

Pas in 2016 wordt er een beslissing genomen over de locatie van de Olympische Spelen van 2028, maar er wordt nu al tijd (en geld!) besteed aan de voorbereidingen om ze hierheen te halen. Er zijn mensen die vinden dat niet Rotterdam of Amsterdam de locatie moet worden, maar de Randstad. Ga maar eens aan al die buitenlanden uitleggen wat de Randstad is. Ik mag het als Amsterdammer natuurlijk niet zeggen, maar ik gun Rotterdam die Spelen van harte.
x