maandag 28 februari 2011

Geboorteplaats

De Waddeneilanden zijn allemaal zelfstandige gemeenten. De 'vaste' bewoners van die eilanden voelen een zekere, misschien wel veel, verbondenheid met die eilanden en daar kan ik me iets bij voorstellen: ik heb dat met Amsterdam. Ik kan ook nog eens naar waarheid zeggen dat ik in Amsterdam geboren ben en in bepaalde situaties moet ik dat zelfs zeggen. Helaas moeten nogal wat jongere Waddeneilandbewoners in voorkomend geval zeggen dat ze in Leeuwarden zijn geboren. En ze hebben niks met Leeuwarden.

Bij sommige mensen gaat de emotionele verbondenheid zo ver dat ze, in tegenstelling tot de keiharde feiten, willen kunnen zeggen dat ze in gemeente X geboren zijn, hoewel dat heuglijke feit in  gemeente Y plaatsvond. Fracties in de Tweede Kamer en ook minister Piet Hein Donner zijn bereid deze ontkenning van de waarheid te legaliseren. Je kunt dan de woonplaats van de moeder als geboorteplaats opgeven.

Zoals wel vaker gebeurt, gaat onze overheid weer niet ver genoeg. Zo schijnen er geboren Amsterdammers te zijn die naar Almere verhuisd zijn en daar met geen stok meer zijn weg te krijgen. Diep in hun hart zouden ze daar zelfs graag geboren zijn. Gun die mensen hun kans die wens, al is het maar op papier of in een computerbestand, te realiseren. Ik zal Amsterdam niet verlaten, maar het lijkt me te gek om als geboorteplaats Llanddewi Ystradenni op mijn identiteitskaart of paspoort te hebben staan. Kan dat in één moeite door geregeld worden?
x

zondag 27 februari 2011

Oplossing

Jij maakt je natuurlijk, net als ik, af en toe bezorgd over de opwarming van de atmosfeer die de aarde omringt. Die heeft immers allerlei vervelende gevolgen. De natuur kan ons een oplossing bieden bij de afscherming van het zonlicht: de uitbarsting van een supervulkaan als die in Yellowstone Park. Die kan een behoorlijke stofwolk veroorzaken die een aardige tijd blijft hangen. Maar ja, die vulkaan kan volgend jaar uitbarsten, maar het kan ook nog een paar honderd jaar duren. Dat schiet niet op, dus.

Er blijkt een heel simpele oplossing te zijn, las ik in de Volkskrant: Kernoorlog stopt global warming. Amerikaanse wetenschappers hebben een computermodel gebruikt om te kijken wat er gebeurt als honderd kernbommen ontploffen, van het formaat van de bom die op Hiroshima viel. Dit is slechts 0,03 procent van totale nucleaire arsenaal op de wereld. De onderzoekers noemen dit een 'kleine regionale kernoorlog'. Op die manier krijg je ook een wolk. Wereldwijd daalt de temperatuur met 1,25 graden Celsius, maar op sommige plaatsen kan dat 3 tot 4 graden zijn. Hier en daar kan het ook iets warmer worden. O ja, er komt ook een grote hongersnood en de ozonlaag wordt deels afgebroken.

Ik heb in principe niets tegen zuiver wetenschappelijk onderzoek. Met een beetje computermodel kun je ook uitrekenen wat er gebeurt als we 'ons' totale nucleaire arsenaal in één keer laten ontploffen: einde verhaal, vermoed ik. Je kunt ook uitrekenen wat er gebeurt als, bijvoorbeeld door een onbekend virus, in korte tijd 99% van de mensheid overlijdt. Dat zal ook een zeer positief effect hebben op het terugdringen van de global warming. Maar wat moet ik met die wetenschap?
x

zaterdag 26 februari 2011

Bedreiging

Het is nogal eens voorgekomen dat mensen die in beeld of geschrift grappen maakten over Allah of Mohammed bedreigd werden, of zelfs metterdaad aangevallen - zoals die Deense cartoonist - naar alle waarschijnlijkheid door moslimfundamentalisten. Daar spraken wij schande van, want zo werd de vrije meningsuiting in gevaar gebracht. Wij zouden zeker niet moeten wijken voor die bedreigingen.

Op de website 'joop.nl' (van de Vara) werd een spotprent getoond, waarop Geert Wilders werd afgebeeld als een kampbewaker van een zogenaamd 'tuigdorp'. Wilders, nationaal kampioen vrije meningsuiting, beklaagde zich over deze prent. Gevolg was dat Vara-medewerkers bedreigd werden. Je kunt moeilijk veronderstellen dat moslimfundamentalisten het in deze opnamen voor Geert Wilders. Die bedreigingen moeten dus afkomstig zijn van autochtone Nederlanders, wellicht zelfs van dezulken die sympathiseren met het gedachtegoed van de nationaal kampioen vrije meningsuiting. En dat terwijl de PVV de Vara al voldoende gestraft had, zou je zeggen, door te besluiten dat haar vertegenwoordigers niet meer als gast in Vara-programma's zouden optreden. Ware ik directeur van de Vara geweest, dan zou mijn reactie zijn: "Beloofd is beloofd."

In Trouw las ik: "Als journalistieke organisatie tillen we zwaar aan de vrijheid van meningsuiting.", laat het omroepbestuur weten. "Bedreigingen mogen geen invloed hebben op het beleid en de journalistieke afwegingen." Een mooi standpunt, maar: De Vara-site Joop.nl heeft een door Geert Wilders gehekelde spotprent over 'tuigdorpen' na ernstige bedreigingen toch verwijderd. (...) "Er kunnen zich echter situaties voordoen waarin het veiligheidsgevoel van medewerkers dermate wordt aangetast, dat ze niet meer op een goede manier hun werk kunnen doen. Dat laatste heeft bij deze concrete situatie in onze afweging de doorslag gegeven."

Het anoniem uiten van bedreigingen begint zo langzamerhand een nationale sport te worden, die in populariteit zal toenemen naarmate er aan toegegeven wordt. Ik heb makkelijk praten, ik weet het, want ik ben nog nooit bedreigd. Maar we hebben hier te maken met terrorisme, want: "Terrorisme is het uit ideologische motieven dreigen met, voorbereiden of plegen van op mensen gericht ernstig geweld". (Onderstreping toegevoegd.) Dat heb ik niet zelf bedacht, maar gehaald van de website van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. De NCTb liet onlangs de politie twaalf volkomen onschuldige Somaliërs oppakken en daarbij en passant hun telefoonwinkel vernielen. Ik zie nog een geheel open werkterrein voor de NCTb.
x

vrijdag 25 februari 2011

Sancties

De Nederlandse regering gaat onderzoeken of zij sancties moet ondernemen tegen het regime van Muammar Gaddafi en zo ja welke. Zij zal sancties van de EU steunen. De reden daarvoor ligt in het optreden van het Libische regime tegen het volk dat in opstand komt.

Ik ben geen uitgesproken Libiëkenner, maar weet wel dat het al ruim veertig jaar een dictatuur is, waar mensenrechten een quantité négligeable zijn. Tot een paar dagen geleden weerhield dat ons er niet van gewoon zaken met Libië te doen: we kochten olie en leverden de militairen nachtkijkers en transporthelikopters. Zodra het Libische leger op pad ging om ergens te onderdrukken, werden die nachtkijkers en helikopters op de basis achtergelaten, want anders zou de Nederlandse regering boos worden.

De Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt heeft ooit van de Nicaraguaanse dictator Somoza gezegd: "He may be a son of a bitch, but he's our son of a bitch." Nu het er naar uitziet dat Gaddafi niet lang meer 'our son of a bitch' is, hebben we ineens de tijd ons zorgen te maken over het lot van de gewone man in Libië.

De Nederlandse regering - en welke regering dan ook - wil dat andere landen stabiele regeringen hebben: liever een stabiele dictatuur, dan een onstabiele democratie. Met stabiele regeringen kun je langlopende (handels)afspraken maken. Dat is goed voor onze economie. Via 'stille diplomatie' schijnen we wel eens iets over mensenrechten in zo'n land te zeggen.

Ook na Gaddafi krijgt Libië geen democratisch bestuur naar ons model. Het enige waar we ons nu nog zorgen over maken, net als bij Egypte en Tunesië, is: God verhoede dat Allah aan de macht komt. Maar wat lees ik in de Volkskrant? 'Al Qaida steunt Libische betogers'. Hebben wij dan toch weer de verkeerde kant gekozen? Gaddafi is tegen Al Qaida! He may be a son of a bitch ...
x

donderdag 24 februari 2011

Code

Eergisteren had ik het hier over problemen die door computersystemen veroorzaakt worden. Gisteren las ik een bericht in Trouw dat hiermee samenhangt. Legaal gecodeerde informatie van criminelen en producenten en verzamelaars van kinderporno is voor de politie niet te kraken. Dat leidt tot serieuze problemen in de opsporing en vervolging van deze mensen.

Wat leren we hieruit? Dat het criminelen zeer goed lukt zeer goed beveiligde software te produceren. Hoe komt het nu dat onze overheid er niet in slaagt stemcomputers (i.p.v dat rode potlood) te produceren die niet te kraken zijn? Hoe komt het nu dat onze gezamenlijke grote vervoersbedrijven er niet in slagen een ov-chipkaart te produceren die niet te kraken is? Is het zo dat alle echt goede ICT-ers, de whizzkids, de nerds, allemaal een lucratieve baan krijgen in het criminele circuit? Mocht dat zo zijn, dan zou ik bereid zijn in dit speciale geval de Ruttenorm te laten voor wat hij is. Geef die jongens een ondertekende arbeidsovereenkomst waarin ze zelf hun jaarsalaris mogen invullen, tot een maximum van 9 cijfers vóór de komma. In het criminele circuit gaan ze daar natuurlijk boven zitten, maar een aantal van die whizzkids zal het toch een prettig idee vinden op een volledig legale, transparante manier 9.999.999,99 euro per jaar te verdienen. En wij zijn van een hoop gezeik af.
x

woensdag 23 februari 2011

Zelfbeschikkingsrecht

De PVV van Geert Wilders wil de hoofddoekjes verbieden omdat zij het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw beperken. Dat de PVV voor zelfbeschikkingsrecht is, is op zich natuurlijk mooi. Het is immers een van onze grondrechten. Je zou mogen verwachten dat de PVV hierin ook een beetje consequent is. Zo behoort het inmiddels tot de grondrechten van de Nederlandse vrouw dat zij beslist over een abortus, d.w.z.: tot de 24ste week van de zwangerschap. Onze abortusregeling behoort tot, zo niet: is, de meest liberale ter wereld. De daarbij behorende kosten voor medische hulp worden volledig vergoed. Toch hebben wij hier het laagste abortuspercentage ter wereld. We hebben het hier dus prima geregeld, zou je zeggen.

Nu zijn er christenen in ons land die tegen abortus zijn. Het christelijk geloof aardig kennende kan ik mij daarbij wel iets voorstellen. Als abortus dan toch mogelijk is, dan het liefst zo weinig mogelijk. Het CDA wil die grens van 24 weken dus terugbrengen tot 22 weken, de ChristenUnie tot 18 weken. (De SGP is sowieso mordicus tegen abortus, op welk moment dan ook.) En nu komt de PVV, geen partij die zich door God laat inspireren, met het plan die termijn zelfs terug te brengen tot 14 weken. Die laatste wil bovendien vrouwen niet meer zelf laten beslissen over abortus. Dat schrijft Trouw.  

Tijdens het debat over de regeringsverklaring in 2007 maakte Mark Rutte zich grote zorgen dat de verworven rechten van vrouwen onder druk kwamen te staan. PvdA en CDA zouden hun oren te veel laten hangen naar coalitiepartner ChristenUnie. Ja, toen zat Mark in de oppositie. Nu heeft hij de PVV als gedoogpartner, het CDA als coalitiepartner en misschien heeft hij in bepaalde situaties de ChristenUnie wel nodig om er voorstellen doorheen te krijgen. En nu doet onze minister-president ook een duit in het zakje. Het verlagen van de termijn naar 22 weken is voor hem bespreekbaar. Hij wil de discussie uit de ideologie halen, zei hij bij de EO.

Andere coalities maken een andere politiek noodzakelijk. Daar heb ik begrip voor. Maar er zijn zaken waar je niet aan komt, zeker niet uitsluitend op grond van opportuniteitsoverwegingen. Als we op deze manier doorgaan, wordt ook de doodstraf weer bespreekbaar.
x

dinsdag 22 februari 2011

Down

Al weer jaren geleden heb ik het ergens gehoord of gelezen: "De computer is van hulpmiddel tot excuus geworden." Een bedrijf dat later presteerde dan met jou was afgesproken riep: "De computer was down."

Het treinverkeer rond Utrecht liep gisteren weer eens uit de hand door een (valse) brandmelding bij de verkeersleidingpost van ProRail. De site van de Postcodeloterij bleek zo lek als een mandje, waardoor iedereen persoonlijke gegevens van anderen kon inzien. Bij de politie blijven tienduizenden dossiers op de plank liggen omdat de nieuwe computersystemen niet goed werken. Dat staat allemaal te lezen in één krant van één dag. Graaf even in je geheugen en je kunt er uit een recent verleden nog talloze voorbeelden aan toevoegen.

Ik ben geen tegenstander van computers. Ik heb al 25 jaar een pc in huis. Ik ben nu aan mijn zevende bezig. Die apparaten maken geen fouten uit zichzelf. Ze wachten geduldig tot een mens er software in laadt. Die software moest steeds sneller, steeds mooier. En werd dus steeds ingewikkelder. Maak iets ingewikkelder en er kan meer fout gaan. 'We' nemen niet meer de tijd iets nieuws zorgvuldig uit te testen. Er worden oude schoenen weggegooid voor we zeker weten of de nieuwe wel lekker zitten. De ov-chipkaart moest niet alleen een betaalmiddel worden, maar ook een hulpmiddel bij de marketing van de vervoersbedrijven: hoeveel 43-jarige vrouwen maken tussen 10 en 11 uur op zondagochtend gebruik van de trein tussen Buitenpost en Groningen?

Al die verbeteringen, al die vernieuwingen worden aangebracht om het leven van jou en mij nog wat makkelijker en plezieriger te maken. Kijk naar 'Kassa' en/of 'Radar' en luister naar de verhalen over overledenen die rekeningen thuis gestuurd krijgen, of levenden wiens bankrekening wordt gereduceerd tot nul. Daar kun je behoorlijk down van worden.
x

maandag 21 februari 2011

Censuur

Volgens Huub Oosterhuis wordt de kersttoespraak die Onze Hare Majesteit jaarlijks  voordraagt "zwaar gecensureerd". Dat is ineens nieuws. Censuur vind ik hier wel een heel erg zwaar woord, maar als ik achteraf verantwoording zou moeten afleggen voor wat zij zei, zou ik die tekst ook graag van tevoren even willen doorlezen. Al te kritisch zou ik daar niet bij hoeven te zijn, want het is elk jaar weer een aaneenrijging van gemeenplaatsen waaraan niemand zich een buil zal vallen. Maar goed, je weet nooit, dus wil Rutte, of wie er ook premier van dienst is, die tekst vooraf even zien. Ook Onze Hare Majesteit weet dat het nu eenmaal zo werkt in dit land.

Het enige nieuwswaardige van dit hele verhaal is dat Oosterhuis hier überhaupt over begint. Volgens de Volkskrant is hij een goede vriend van de koninklijke familie. Als goede vriend zou hij als geen ander moeten weten dat het in dit land 'not done' is je mond open te doen - en zeker niet in de nabijheid van media - over wat jij toevallig weet over privédingetjes van die familie. Zijn vriendin zal hier niet blij mee zijn.
x

zondag 20 februari 2011

Onzekerheid

Gedurende een reeks van decennia waren we er een beetje trots op: ons stelsel van SOCIALE ZEKERHEID. Je kon ziek worden, arbeidsongeschikt, werkloos, oud, maar dat betekende geen automatische veroordeling tot de bedelstaf. Je kreeg rechten op een uitkering of vergoeding, veelal omdat je in verband daarmee premies betaalde. Daar zat een element van solidariteit in. Ik (kinderloos) betaalde net zoveel ziektekostenpremie als mijn evenveel verdienende collega met zeven kinderen. Ik betaalde mee aan de kinderbijslag die hij ontving. Ik vond dat best. Ik had door een stom ongeluk op mijn veertigste in een verpleeginrichting terecht kunnen komen. Dan had hij nog jaren aan mijn verpleging kunnen meebetalen.

Trouw had gisteren als kop:

Minister Kamp hakt in sociale zekerheid

En de Volkskrant schreef: 

Kamp: Sociale zekerheid moet helemaal anders

Waar het op neerkomt is: sociale zekerheid kun je voortaan op je buik schrijven. Waar ligt het aan? 1. de babyboomers; 2. we worden steeds ouder; 3. de bankencrisis.  Nu was volgens mij het begrip babyboomer al in 1970 - veertig jaar geleden -  bekend. Toen kon je door een simpele rekensom al vaststellen dat er vanaf 2011 gedurende een aantal jaren ineens veel meer pensioengerechtigden bij zouden komen. Dat de gemiddelde leeftijdsverwachting stijgende is, is ook niet zo'n nieuw verschijnsel. Een beetje statisticus kon daar mooie prognoses van maken. De bankencrisis was geen natuurverschijnsel: een beperkt aantal slimme geldjagers heeft een groot aantal mensen belazerd, want zij kenden dat aardige Amerikaanse gezegde: "There's a sucker born every minute." Tot die 'suckers' behoorden ook de deskundigen van onze pensioenfondsen en het topmanagement van onze banken en verzekeraars. En natuurlijk die particulieren die vonden dat je een dief van je eigen portemonnee was als je niet voor een half procent extra rente je geld naar IJsland bracht.

We kunnen het stelsel van sociale zekerheid ook gewoon in één keer helemaal afschaffen. Iedereen moet zichzelf maar verzekeren tegen het onfortuin dat zhij op zich af ziet komen en sparen voor de dag dat zhij te oud is om nog dagelijks aan het werk te gaan. Je kunt meteen hele kuddes ambtenaren ontslaan. We kunnen ons vertrouwen stellen in de 'invisible hand', waar Adam Smith in 1776 over schreef. (E)very individual necessarily labours to render the annual revenue of the society as great as he can. He generally, indeed, neither intends to promote the public interest, nor knows how much he is promoting it. By preferring the support of domestic to that of foreign industry, he intends only his own security; and by directing that industry in such a manner as its produce may be of the greatest value, he intends only his own gain, and he is in this, as in many other cases, led by an invisible hand to promote an end which was no part of his intention. Nor is it always the worse for the society that it was no part of it. By pursuing his own interest he frequently promotes that of the society more effectually than when he really intends to promote it. I have never known much good done by those who affected to trade for the public good." Dat noemen we nu 'marktwerking' en in een ideale maatschappij zou het zou nog kunnen werken ook: onbewust en onbedoeld werken we uit eigen belang ter bevordering van het algemeen belang. Helaas leven we niet in een ideale maatschappij. Er zijn nog altijd, misschien wel meer, mensen die zeer bewust voor het eigen belang kiezen. De rest kan stikken.
x

zaterdag 19 februari 2011

Studiereis

Stel: jij werkt in de zorg en je wilt wel eens weten hoe ze het op jouw terrein doen in bijvoorbeeld de USA, Zweden, of Vietnam. Je begint eens op het internet. Daar kom je zo al een hoop literatuur tegen en voor je het weet heb je een aardig idee hoe het elders gaat.

Nou ben je een topbestuurder in de langdurige zorg. Daar moet wat in veranderen, vinden ze in Den Haag en misschien hebben ze nog gelijk ook. Iemand heeft gehoord dat ze daar in Zwitserland ook mee bezig zijn geweest en dat schijnt goed gegaan te zijn. Dus wat doe je: je vraagt een slimme medewerker om dat eens te gaan bestuderen, want ook in Zwitserland zullen ze dat niet gedaan hebben zonder eerst een paar dikke rapporten te produceren.

Zo werkt het dus niet. Er gaan 28 topbestuurders van zorginstellingen en vier topambtenaren van VWS naar Zwitserland, meldt de Volkskrant. Dat kost de premiebetalers 100.000 euro. SP-Kamerlid Renske Leijten vindt het 'schokkend te horen hoe een elitair clubje naar Zwitserland afreist om inspiratie op te doen voor de langdurige zorg in Nederland'. Leijten: 'Het lijkt wel een afscheidsreisje van een vertrekkend topambtenaar. Als je iets over Zwitserland wilt weten, geef je ambtenaren een opdracht of je laat Zwitserse experts hier een lezing geven. De rekening zal nu niet misselijk zijn. Dat is bizar. Ik wil hier opheldering over van de minister', zegt Leijten.

Ik heb daar niets aan toe te voegen.
x

vrijdag 18 februari 2011

Filmpje

Er zijn allerlei motieven die ertoe kunnen leiden dat iemand zich op 2 maart a.s. naar een stembureau begeeft. Onder degenen die al besloten hadden te gaan zijn nog veel 'zwevenden'. Die kunnen door van alles en nog wat op het laatste moment tot een besluit komen of worden al wat eerder over een streep getrokken door iets dat in wezen weinig met politiek te maken heeft: het kapsel van Jolande Sap, de bril van Mark Rutte, of een toevallig snaakse opmerking van Job Cohen.

Ger Driessen staat in Limburg op de lijst van het CDA, op een naar alle waarschijnlijkheid onverkiesbare plaats. Dat zint hem uiteraard niet en hij maakt dan ook gebruik van moderne middelen om zichzelf en het CDA - in that order, neem ik aan - onder de aandacht te brengen: hij plaatste een filmpje op YouTube. (Trouw maakte mij daarop opmerkzaam.)Ger had succes! Het filmpje werd al meer dan 70.000 keer bekeken. Ja, dat krijg je als Thijs van den Brink van de EO, die kennelijk nog niet veel gewend is, het product in 'Uitgesproken EO' soft-erotisch noemt. Dan moet hij de foto hiernaast (van de website van de toch respectabele lingeriefirma Hunkemöller wel als harde porno beschouwen. Sex sells, dat weet iedereen. Maar Driessen zegt het liever anders: 'Het filmpje gaat over de alledaagse dingen in het leven. Over liefde en genegenheid. Dat vinden mensen interessant. Het is een beetje als kunst. De één ziet er dit in, de ander dat.' 

Je kunt mij veel wijsmaken, maar niet dat het filmpje in de verste verte iets te maken heeft met seks, nog veel minder met liefde en genegenheid en nauwelijks iets met kunst. Zou ik naar een Limburgs stembureau moeten, dan zou ik er zeker niet aan bijdragen dat dit onverkiesbare warhoofd alsnog verkozen wordt.
x

donderdag 17 februari 2011

Prioriteiten

De staatssecretaris appelleert aan de 'bewustwording van burgers' en de 'eigen verantwoordelijkheid voor de eigen gezondheid'. De staatssecretaris onderschrijft de conclusies van de Gezondheidsraad dat asbest veel gevaarlijker is dan gedacht. Dat las ik in Trouw. De staatssecretaris doet er verder geen pest aan, behalve dan aan de SER (zijn dat asbestdeskundigen?) vragen of er wat normen aangescherpt moeten worden.

Voordat je denkt dat ik het over de staatssecretaris van Volksgezondheid heb, zeg ik maar even dat het hier gaat om Joop Atsma, de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. Zou die niet eerst wat overleg hebben gevoerd met zijn collega van Volksgezondheid? Waren ze het met elkaar eens?

Bij het verwijderen van asbest wordt er overal een potje van gemaakt. Nu kan jij wel zeer bewust zijn en je verantwoordelijk voelen voor je eigen gezondheid, maar wat doe je als ze het asbest in de school van je kind gaan verwijderen? De gemeente moet dat controleren, maar de controle blijft vaak achterwege of is kwalitatief onvoldoende. Er is meer handhaving nodig. Ga dat maar eens tegen Mark Rutte zeggen. Weet je wat die zegt? "Weet u wel hoeveel dat kost, meer handhaving?" Ik weet het niet. Ik weet ook niet hoeveel meer gevallen van longkanker je krijgt door minder handhaving. En Rutte c.s. stellen zo hun prioriteiten.
x

woensdag 16 februari 2011

130

Toen je nog 'maar' 120 km/u op de Afsluitdijk mocht rijden deed je daar, als je constant 120 km/u reed (ik ga uit van een lengte van 32 km), 16 minuten over. Nu mag je er 130 km/u rijden. Dat levert je een tijdwinst van 1 minuut en 45 seconden op. Zo komen er nog een paar stukken snelweg bij waar de maximumsnelheid wordt verhoogd. De tijdwinst zal er navenant zijn.

De verhoging van de maximumsnelheid gaat, in een tijd van bezuinigingen, extra geld kosten. De VVD, de grote voorstander, gaat uit van meer kosten i.v.m. flexibele snelheidsaanduiding. De regering voegt daaraan toe meerkosten i.v.m. verkeersborden. De VU gaat nog iets verder en voegt eraan toe: doden en gewonden en meer geluidsschermen. Adviesbureau Goudappel Coffeng: meer handhaving. Radbouduniversiteit: meer onderhoud weg en langere op- en afritten. Milieudefensie: meer geluidsschermen. Dat haalde ik uit Trouw.

Het kabinet trekt één miljoen euro uit voor de proef met 130 kilometer per uur. Het geld is nodig voor bewegwijzering en voor onderzoek naar de gevolgen. Als de deskundologen gelijk hebben, zal het wat meer worden dan die één miljoen euro, in een tijd van bezuinigingen. En dat omdat een aantal mensen ergens tien minuten eerder wil zijn en omdat een aantal andere mensen lekker wil 'scheuren'
x

dinsdag 15 februari 2011

Protest

Het gaat er mij niet om reclame te maken voor de SP, maar neem even die twee minuten de tijd voor het bekijken van het filmpje hieronder. Laat je verrassen.
X

maandag 14 februari 2011

Opkomst

De belangrijkste manier voor de burger om enige invloed op de politiek uit te oefenen is het uitbrengen van een stem bij verkiezingen. Binnenkort kunnen we dat weer doen. Bij de laatste verkiezingen, die voor Tweede Kamer, heeft de aanhang van Geert Wilders voor een niet-onbelangrijke wijziging in de politiek weten te zorgen. Maar deze aanhang heeft in meerderheid niet veel van de politiek begrepen, vrees ik. In Het Parool las ik dat uit onderzoek van TNS NIPO is gebleken dat slechts 40% van de PVV-aanhang van plan is op 2 maart te gaan stemmen. Bij de oppositiepartijen ligt dat boven de 60%.

Als democraat mag ik het natuurlijk niet zeggen, maar we kunnen beter zo weinig mogelijk ruchtbaarheid aan de komende verkiezingen geven. We moeten vooral geen slapende PVV-honden wakker maken. Laat ze maar denken dat de klus geklaard was toen Wilders met een flinke club in de Tweede Kamer kwam. Vertel ze maar dat Provinciale Staten toch geen moslims kunnen tegenhouden. Dat moet je aan Wilders overlaten. De PVV wil de Eerste Kamer afschaffen, dus zo belangrijk kan die niet zijn voor zijn aanhang.

zondag 13 februari 2011

Spannend

Zondagavond, 13 februari 2011, 20.10 uur, het NOS-journaal is net afgelopen.
Zij: (staat op, pakt twee koffiekopjes van de salontafel en loopt ermee naar de keuken)
Hij: (buigt zich voorover, pakt de afstandsbediening en drukt op een knopje)
Zij: (komt met twee volle koffiekopjes uit de keuken)
Het wordt spannend vanavond.
Hij: Dat mag je wel zeggen, ja.
(De STER-reclame is afgelopen en de bekende
beelden en tune van 'Studio Sport' zijn te zien zien en horen.)
Zij: Hé! Wat doe je nou? Zet dat ding op 1!
Hij: Mooi niet! Het wordt hartstikke spannend.
Zij: Dat is stom schaatsen. Frank neemt vanavond een beslissing. Stond in de Telegraaf. Dat is ook hartstikke spannend.
Hij: Frank heeft al een tijd geleden een beslissing genomen. Het is niet life, hoor. Misschien is het al weer uit. Had ie toch die andere moeten kiezen. Dat schaatsen is life. Dat gebeurt nu. Dat is wel een WK hoor. Die schaatsers zoeken niet, die gáán ervoor.
Zij: Volgend jaar is weer een WK.
Hij: Volgend jaar gaat er weer een stel boeren op zoek.

Nou, dat kan nog best spannend worden.
x

zaterdag 12 februari 2011

Leugenaar

Bij 'Pauw & Witteman' zei Adrianus Johannes Simonis, voormalig aartsbisschop van Utrecht en daarmee de hoogste vertegenwoordiger van Rome in Nederland, nog altijd kardinaal, prins der kerk: "Wir haben es nicht gewusst." Hanneke Brunt, moeder van een misbruikte misdienaar van twaalf jaar: "Simonis zei tegen mij: 'Dit bestaat niet in de Rooms-Katholieke Kerk. Daar doen wij niet aan'." Dat las ik in NRC Handelsblad.

In 1991 kreeg Simonis van Philippe Bär, zijn collega van het bisdom Rotterdam, een priester aangeboden die in Zoetermeer kinderen seksueel misbruikt had. Dat wist Simonis dus. In ieder geval vanaf dat moment wist hij dat er in zijn kerk wel degelijk aan gedaan werd. Hij zag er nochtans geen been in dezelfde priester aan te stellen in Amersfoort, zonder verder de bij deze parochie betrokkenen in te lichten. De priester ging opnieuw in de fout.

Niemand is volmaakt, zelfs een aartsbisschop niet. Maar Adrianus Johannes Simonis, de herder die een voorbeeld moet zijn voor zijn kudde, blijkt een ordinaire leugenaar te zijn. Hij beweert nu dat hij er destijds vanuit gegaan was dat die priester therapie had ontvangen. Therapie voor iets waarvan Simonis niets had gewusst? Voor iets dat in zijn kerk niet bestond?

Klik hier voor een pdf.bestand van een e-mail waarin (de woordvoerder van) Simonis antwoordt op door NRC Handelsblad gestelde vragen.
x

vrijdag 11 februari 2011

Broederschap

In Amerika en zeker een deel van het overige 'westen' wordt met gemengde gevoelens gekeken naar de ontwikkelingen in Egypte. Stel je nou eens voor dat daar een Islamitisch regime wordt gevestigd, gelijk aan dat in Iran. Daarbij wordt de Moslimbroederschap met name genoemd. Nu lees ik in NRC Handelsblad dat de Moslimbroederschap geen eigen kandidaat zal voordragen bij komende presidentsverkiezingen. Mohammed Morsi, een woordvoerder van Egypte’s grootste oppositiebeweging, zei begin van de middag op een persconferentie dat "de Moslimbroederschap niet uit is op macht" en "geen presidentskandidaat zal hebben". Morsi zei ook dat de Moslimbroederschap niet wil dat Egypte een islamitische staat wordt. "Wij verwerpen de religieuze staat", aldus Morsi. Volgens hem hebben "buitenlandse krachten" en het Egyptische regime het idee in de wereld geholpen dat de Moslimbroederschap de macht in Egypte wil overnemen en het land wil islamiseren.

Carolien Roelands, de buitenlandredacteur van NRC Handelsblad schrijft: Dat ze van Egypte geen islamitische staat willen maken hebben ze eerder gezegd. Daarmee proberen ze iedereen gerust te stellen die denkt dat de Moslimbroederschap de boel in Egypte wil gaan dicteren. Ik proef daaruit dat Carolien zo haar vraagtekens zet bij de intenties van de Moslimbroederschap. Die vraagtekens worden helemaal gezet door conservatieve Amerikanen en die hebben er ook een antwoord bij. Pamela Geller, invloedrijk blogger en politieke vriendin van Wilders, vreest dat Barack Obama "weer een bondgenoot voor de bus gooit". (...) Op televisie heeft ze gehoord dat de anti-Mubarak demonstranten 'allahoe akbar' roepen. Geller moet er niet aan denken dat de militaire hulpgoederen van de VS straks in de handen van islamisten vallen. 'Allahoe akbar' betekent 'Allah is groot'. Dat mag je een religieuze tekst noemen. Maar Amerikanen roepen tegen de klippen op 'God bless America' en noemen de USA een seculiere staat.

Richard Cohen, een opiniemaker wiens politieke kleur troebel is, gelooft dat de droom over een democratisch Egypte uitmondt in een nachtmerrie. "Amerika moet opkomen voor mensenrechten. Maar het moet ook aan de juiste zijde van de geschiedenis staan. Dit keer gaan deze twee zaken waarschijnlijk niet samen." Ik vertrouw geen mens die zegt "mensenrechten, maar ...". Die zal mensenrechten aan zijn laars lappen als het hem om wat voor reden dan ook toevallig een keer niet zo goed uitkomt. Je hoort geen conservatieve Amerikaan klagen over de mensenrechten in Saoedi-Arabië, dat in conservatisme Iran nog weet te overtreffen. Het land immers blijft ook trouw olie leveren aan de USA.

Egypte is een militaire factor van betekenis in het Midden-Oosten. Het erkent de staat Israël. Het beheerst het strategisch en economisch zeer belangrijke Suezkanaal. Het is al veertig jaar - sinds het aantreden van Anwar Sadat als president - een trouw bondgenoot van het westen. Geen enkel mensenrecht is voor westerse politici voldoende excuus om dat in gevaar te brengen. Liever een dictatoriale bondgenoot dan een democratische tegenstander.
x

donderdag 10 februari 2011

Personeelsbeleid

Zoals bekend ben ik een geboren en getogen en enthousiaste Amsterdammer. Maar ik ben niet blind. Ik ben ook bereid het ruiterlijk toe te geven als er weer eens iets fout gaat in deze stad. Bekend was al dat de 'Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer' er de afgelopen jaren een behoorlijk potje van heeft gemaakt. Denk alleen maar aan de Noord-Zuidlijn. Daar worden al, schrijft Het PAROOL, mensen van buiten voor aangetrokken. In dezelfde krant wordt geschreven over de 'Dienst ICT'. De verantwoordelijke wethouder moest eind vorig jaar hemel en aarde bewegen om toestemming van de gemeenteraad te krijgen voor een eerste investering van 40 miljoen in achterstallig ict-onderhoud. Hij waarschuwde dat uitstel de gemeente twee miljoen per maand kost, omdat het bestaande ict-systeem geldverslindend is. Maar toen eenmaal werd begonnen met het verbeterprogramma, volgden op 9 en 16 december grote computerstoringen. En hoe gaan we dat oplossen? Er komt een 'verzwaard managementregime' voor de Dienst ICT, bestaande uit externe krachten. Nu hadden de Amsterdamse bestuurders de huidige directeur van de Dienst in 2009 juist binnengehaald om alle ict-problemen te lijf te gaan.

We zitten dus met twee disfunctionerende diensten, waar van het management geen hout deugt. Volgens mij moeten ze bij de gemeente eens flink investeren in een goede 'Dienst Human Resources'. Wellicht worden er dan managers aangenomen die gewoon goed voor hun werk zijn en een paar jaar kunnen blijven zitten.
x

woensdag 9 februari 2011

Taalgebruik

Veel mensen hebben moeite met juist taalgebruik. Met name het schrijven zonder spelfouten wil nog wel eens problemen opleveren. Ik heb daar niet zo'n last van, maar ben geïnteresseerd in alles wat over taal te berde wordt gebracht. In de Volkskrant zag ik een advertentie voor een gratis te downloaden boek van Kees van Kempen onder de titel 'Intuïtief goed spellen Op een nieuwe manier omgaan met de spelling van het Nederlands'. Het is een uitgave van de Volkskrant zelf. Nu is 'boek' in dit verband een wat groot woord. Het is een pdf-bestand van 57 pagina's die doorzeefd zijn met advertenties. Daarom kost het niets.

Wat mij opviel was het woord 'intuïtief' in de titel. Ik heb nu eenmaal het idee dat als je intuïtief met de taal omgaat, je er een behoorlijke rotzooi van kunt maken. Een sub-hoofdstuk heeft als titel 'De spelling is door de wet bepaald'.  Daar kan je met geen intuïtie tegenop. Wat de schrijver dan ook doet is allerlei regels uitleggen, waaraan correct gespeld Nederlands moet voldoen. Het is in feite een wat beter begrijpbare tekst dan die van het 'Groene boekje' en als zodanig kan ik het wel aanbevelen.

Ik heb ook wel een enkel puntje van kritiek. Zo schrijft Van Kempen dat de zin "Ik heb hen een cadeautje gegeven" een taalfout, geen spelfout bevat. "Correct is Ik heb hun een cadeautje gegeven." (Onderstreping toegevoegd.) Vertel er dan ook bij waarom dat zo zou zijn: als het meewerkend voorwerp (derde naamval) is gebruik je hun, is het lijdend voorwerp (vierde naamval), dan gebruik je hen, maar na een voorzetsel gebruik je altijd hen. Zo heb ik het ruim zestig jaar geleden geleerd en een paar jaar later heb ik geleerd dat het een kunstmatig en onzinnig onderscheid is. Hen en hun kun je rustig door elkaar gebruiken. Je hebt daarbij de Taalunie achter je. (Het is natuurlijk wel 'hun zeiden' en niet 'hen zeiden'.)

Elders schrijft Van Kempen dat je een hoofdletter gebruikt bij woorden waarmee we volken aangeven, dus Nederlander, Eskimo, Fries. Daarna schrijft hij: "Maar zigeuner en indiaan hebben een kleine letter omdat dit geen nationaliteiten zijn." Wat krijgt er, volgens Van Kempen, nu een hoofdletter: een volk of een nationaliteit? Dat zijn verschillende zaken. Eskimo moet volgens het 'Groene boekje' inderdaad met een hoofdletter geschreven worden, maar qua nationaliteit zijn Eskimo's Canadezen, Amerikanen, Russen of Groenlanders, zoals de Lappen (mét hoofdletter) Noren, Zweden, Finnen of Russen zijn. Net zo min als zigeuner en indiaan zijn Eskimo en Lap dus nationaliteiten. Fries, Drent, Groninger etc. evenmin; Roma en Sinti ook niet.

Wat is taal toch leuk!
x

dinsdag 8 februari 2011

Zwart

Het kabinet-Rutte, waarvan ik geen groot vriend ben, doet wel eens iets waar ik het mee eens ben. In de Volkskrant las ik: Het bestrijden van segregatie in het onderwijs is niet langer rijksbeleid. 'Zwarte scholen zijn een feit', zegt CDA-minister Marja van Bijsterveldt.

'Zwarte' kinderen zijn niet dommer dan 'witte'. Er zijn 'zwarte' scholen die een hoger gemiddeld prestatieniveau hebben dan 'witte'. Er is een verschil: het wil nogal eens voorkomen dat 'zwarte' kinderen een taalachterstand hebben en dat ze uit een (gemiddeld) sociaal-economisch 'lager' milieu komen. Dat verschil is niet zo vreselijk nieuw.

Ik ben opgegroeid in de Amsterdamse Rivierenbuurt, die toentertijd werd beschouwd als een 'nette' buurt: daar woonde de in het algemeen redelijk opgeleide, redelijk verdienende middenklasse. Duidelijk andere buurten waren de Pijp en de Dapperbuurt. Vriendelijke mensen noemden dat 'volkswijken', minder vriendelijke mensen spraken van 'achterbuurten'. (Volgens mij was alleen J.C. Bloem "Domweg gelukkig in de Dapperstraat".) Er was toen ook al verschil te constateren tussen de schoolprestaties van de kinderen op scholen in diverse buurten. Ik kan me niet herinneren dat er toen veel nadruk werd gelegd op het 'mengen' van de schoolbevolking.

Kerntaak van het onderwijs lijkt mij kennisoverdracht te zijn. Een zeer belangrijk instrument bij die kennisoverdracht is de taal. Een beetje leerkracht op de basisschool kan je zo vertellen welke kinderen in zijn/haar groep een taalachterstand hebben. In die kinderen, of zij nu 'wit' of 'zwart' zijn en of de school nu overwegend 'wit' of 'zwart' is, zul je wat extra moeten investeren. Van het onderwijs mag je verwachten dat het mede bijdraagt aan de integratie, zeker. Maar dat mag je verwachten van welke maatschappelijke organisatie dan ook. Sterker nog: dat mag je van iedere ingezetene van Nederland verwachten. Dat mag je misschien iets meer verwachten van een invloedrijk politicus, die in een proces tegen hem dat hij betitelt als een 'politiek proces' een verklaring aflegt met een zeer hoog politiek karakter.
x

maandag 7 februari 2011

Wijn

Wist jij dat er behalve rode, witte, groene en rosé wijn ook gele wijn bestaat? Ik (ook) niet. Die wordt alleen in de Jura gemaakt. Dat is op zich natuurlijk niet zó opzienbarend, maar ik las het in een artikel in Het PAROOL dat over een bijzondere fles gele wijn ging. In de eerste plaats is die fles al 237 jaar oud en in de tweede plaats werd hij verkocht voor de prijs van 57.000 euro. Dat bedrag is ongeveer gelijk aan het gemiddelde jaarinkomen van 100 inwoners van Sierra Leone maar "Mijn passie is het openen van flessen en ik ben opgetogen dat ik deze fles gele wijn heb gekocht. Ik ga hem zeker opdrinken", aldus een van de kopers.

Ik gun iedereen zijn/haar passie of hobby. Met 57.000 euro los je niet al het leed in de wereld op. Je lost er nauwelijks enig leed mee op. Maar voor dat geld kun je op vier plaatsen in de Sahel een pompinstallatie neerzetten die de bevolking van schoon water voorziet. 't Is maar waar je voor kiest.
x

zondag 6 februari 2011

Kunstgras

Ere wie ere toekomt: de PVV van Geert Wilders gaat zich nu bezighouden met problemen die echt van belang zijn voor onze samenleving. PVV-Kamerlid Richard de MOS wil, las ik in Trouw, dat Edith Schippers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de nodige maatregelen gaat nemen.

Wat is het geval? iedereen die op zondagavond met het bord op schoot naar 'Studio Sport' kijkt - en wie doet dat eigenlijk niet? - weet dat sommige clubs in de eredivisie op kunstgras spelen. Dan krijg je in de loop van het seizoen niet van die kale plekken op het veld, die bij regen ook nog eens modderig worden, wat een vertragend effect op de balsnelheid kan hebben. Richard weet daar alles van want hij is een trouw supporter van ADO Den Haag, dat nog gewoon gras op zijn veld laat groeien. Als trouw supporter spreekt Richard natuurlijk wel eens met John van den Brom, de trainer van ADO. Die heeft een schrijpend onrecht vastgesteld (hij spreekt zelfs van competitievervalsing): ploegen met kunstgras zijn in het voordeel! Zij spelen immers de helft van de competitie op kunstgras en de andere clubs slechts incidenteel. Richard wil dat minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Edith Schippers (VVD) er bij de KNVB op aandringt een enquête onder de clubs in het betaalde voetbal te houden. Als er niet genoeg draagvlak is moeten de clubs volgens hem van het kunstgras afstappen.

Je ziet nu ook dat de PVV de moderne ontwikkelingen bijhoudt: voordat je hier in het huidig tijdsgewricht  wat voor beslissing dan ook neemt, ga je eerst onderzoeken of er wel draagvlak is. Beleid zonder draagvlak kan echt niet meer. Zo las ik ergens dat Jolande Sap van GroenLinks er nu voor gaat zorgen dat er meer draagvlak voor de missie in Kunduz komt. Zij had wel eerst een besluit genomen - waardoor die missie sowieso zonder draagvlak doorgaat - maar dat is weer een ander verhaal.

Het is ook niet meer 'van dik hout zaagt men planken' bij de PVV. Dus niet meteen een spoeddebat waarin van de minister geëist wordt dat zij kunstgras verbiedt. Nee, de minister zou eens bij de KNVB kunnen aandringen op een enquête. Zelfs de KNVB moet niet meteen aan het verbieden slaan.

Nog even en Wilders laat onderzoeken of er een draagvlak is voor een boerkaverbod.
x

zaterdag 5 februari 2011

Stealth

Hoe het precies werkt weet ik uiteraard niet maar de Telegraaf beschreef het gisteren zo: Stealth-sms'jes zijn onzichtbare berichten die verstuurd worden naar mobiele telefoonnummers, waarmee die vervolgens de gps-coördinaten doorgeven aan justitie. Op die manier kon de politie de twaalf door de AIVD van terrorisme verdachte Somaliërs tijdens de kerstdagen razendsnel opsporen en aanhouden. (Vervolgens zijn ze allemaal weer vrijgelaten.)

Wat de politie kan, kan iedere particulier ook doen. Waarschijnlijk kun je binnenkort de daarvoor benodigde software van een of andere internetsite downloaden.

"Ben je nog niet naar bed?"
"Ik ga toch niet naar bed als jij moet overwerken."
"Dat is lief van je. Was er nog iets leuks op tv?"
"Ik heb niet gekeken. Ik heb gps-coördinaten bestudeerd, van jouw werk bijvoorbeeld."
"O, is dat boeiend?"
"Niet echt. Het werd pas boeiend toen ik zag dat jij je vanavond op een heel andere gps-coördinaat bevond. Volgens mij is daar alleen particuliere woningbouw."
Dan valt er heel wat uit te leggen.

Het wordt de geharde crimineel en de occasionele schuinsmarcheerder (m/v) steeds moeilijker gemaakt. Ze worden heen en weer geslingerd tussen de wens altijd bereikbaar te zijn en iedereen te kunnen bereiken en de wens ontraceerbaar te zijn.

De ethiek loop weer eens een eind achter bij de techniek.
x

vrijdag 4 februari 2011

Valentijn

In de nieuwsbrief van Selexyz, die ik vanmiddag ontving, las ik onder de kop

Een Valentijnsdag om niet te vergeten:

Feestelijke hoogtepunten van Cocky Cox

Niet alleen Valentijnsdag staat in het teken van de liefde. Ook tijdens de overige feestdagen is seks niet weg te denken. Dat was vroeger al zo. Driekoningen, Pasen en dierendag: wat een feest!

Sappige achtergronden met smeuïge illustraties van Fred de Heij. Plus: 12 erotische sterrenbeelden, 9 schaamhaarcoupes & 7 stoute sprookjes: van Doorndoosje tot Hans en Tietje.

Dus als je nog zoekende bent naar een cadeau ...
x

Model

Trouw schrijft vandaag:
Een ruime meerderheid van de bevolking in het Midden-Oosten ziet Turkije als een modelland waar democratie en islam op een goede manier samengaan. Twee derde van de ondervraagden in Saoedi-Arabië, Irak, Iran, Jordanië, Libanon, Syrië en de Palestijnse gebieden wil in eigen land ook het 'Turkse model'.
(Onderstreping toegevoegd.)

Nu maar wachten op het commentaar van Geert Wilders
x

Regio's

In Trouw las ik gisteren dat in Denemarken vier jaar geleden de veertien provincies zijn afgeschaft. Daarvoor in de plaats kwamen vijf regio's. Uit onderzoek is nu gebleken dat de Denen voor de provincies niet warm liepen en voor de regio's evenmin. Het lijkt Nederland wel. Alleen hebben we de provincies nog niet afgeschaft, al wordt dat van tijd tot tijd wel eens voorgesteld.

Gisteren om 10:21:07 uur telde Nederland volgens het CBS 16.665.417 inwoners. We hebben een overheid die het samenleven van al die mensen in goede banen moeten leiden. Nu moet je defensie en de relaties met de grote buitenwereld niet per gemeente willen regelen. Je moet ook niet vanuit één centraal punt willen bepalen op welke plaatsen in Nederland zebrapaden moeten worden aangelegd. Dan hebben we het over duidelijke zaken: voor het ene heb je rijksoverheid, voor het andere de gemeentelijke. Dus schaf de provincies maar af. We gaan alleen nog even van geval tot geval bekijken wat de rijksoverheid en wat de gemeente doet. Voorbeeldje: de rijksoverheid doet de treinen en de gemeenten doen de rest van het openbaar vervoer.

Was het maar zo eenvoudig. Amsterdam heeft het GVB met trams, bussen en metro. Maar de gemeenten Diemen en Amstelveen, om er maar twee te noemen, hebben gek genoeg nooit hun eigen vervoersmaatschappijen gehad. Daar reden bussen van een particuliere maatschappij. Al weer een tijd terug trok het GVB tram 9 door tot in Diemen en tramlijn 5 en metrolijn 51 tot in Amstelveen. Dat moest een beetje afgestemd worden met die buslijnen. Intussen regelt Amsterdam samen met 15 omliggende gemeenten het openbaar vervoer. Dat doen ze in de 'Stadsregio Amsterdam'. Er zijn maar weinig inwoners van die regio die weten dat die regio überhaupt bestaat en hoe die bestuurd wordt. Die willen alleen maar dat metro, bus en tram op de afgesproken tijd rijden. In de rest van de provincie Noord-Holland wordt het openbaar (bus)vervoer door het bestuur van de provincie geregeld. Waarom niet door regio's? Goeie vraag.

Toen er laatst in Moerdijk iets ontplofte werden we weer eens met de neus gedrukt op het feit dat het milieu zich niets van gemeentelijke en provinciale grenzen aantrekt. Dus er draafden diverse burgemeesters, regionale brandweer en politie en een landelijk RIVM op. En zoals je weet hebben instanties de vervelende gewoonte langs elkaar heen te werken. Het begint natuurlijk met het afgeven van een vergunning om met (eventueel) gevaarlijke stoffen te mogen werken. Wie moet die vergunning geven: de gemeente, de regio, de provincie of het rijk? In de tijd dat we nog een Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden waren kwamen we daar nooit helemaal uit. Een paar honderd jaar later is er nog niet veel veranderd.
x

donderdag 3 februari 2011

Artwork

Je kunt de best denkbare geluidsapparatuur in huis hebben, een klassieke symfonie hoor je nergens beter dan in een concertzaal. Je kunt nu via Google de Nachtwacht van Rembrandt tot op de millimeter afzonderlijk bekijken. (Toen ik dat probeerde overigens was de desbetreffende server overbezet.) Moeten we daar nu blij mee zijn? Kun je Nachtwacht nu beter zien, kun je er meer van genieten, dan in het Rijksmuseum, waar je het schilderij alleen van afstand kunt bekijken? Of heb je altijd al de neiging gehad er via een elektronenmicroscoop naar te kijken?

Het is nu ook mogelijk, als de hype voorbij is, een virtuele rondwandeling te maken door diverse musea. Met één muisklik kan de bezoeker aan de nieuwe website de museumzalen in 360 graden bekijken, inzoomen op details van verschillende werken van in totaal 486 kunstenaars en achtergrondinformatie verkrijgen. Met 'Create an Artwork Collection' kan een selectie van de kunstwerken worden bewaard in een eigen collectie, die vervolgens kan worden gedeeld met vrienden." schrijft Trouw. Je kan erop wachten dat mensen die aan Facebook doen binnenkort vol trots hun persoonlijke 'Artwork Collection' laten zien.

Het virtueel bezoeken van musea verschilt naar mijn idee niet of nauwelijks van het bekijken van boeken met goede reproducties. Maar het blijft behelpen, zoals luisteren naar Bach via luidsprekers behelpen blijft.

Ik zal deze keer eindigen met een positieve noot: er zijn heel wat mensen die zich het bezoeken van musea, zelfs het aanschaffen van goede kunstboeken, financieel niet kunnen veroorloven. Die kunnen nu toch kennismaken met wat er niet alleen in Nederlandse, maar ook in buitenlandse musea hangt.
x

woensdag 2 februari 2011

Slim

Omdat ik nu eenmaal niet dagelijks in gezelschap van andere mensen verkeer, kan ik niet elke maandagochtend 'meepraten' over de ontwikkelingen in 'Boer zoekt vrouw'. Zou ik wel in gezelschap verkeren, dan zou ik ook niet echt kunnen meepraten, want ik kijk er nooit naar. Dat zegt niets over het programma, dat zegt iets over mij.

Afgelopen zondag keken 5,2 miljoen mensen. Dat kijkersaantal begint zo langzamerhand een eigen leven te leiden. Het geeft het programma een aparte status. Het wordt onderwerp voor een serieus gesprek. Dat gaat intussen zo ver dat op maandagavond in 'De Wereld Draait Door' een levensgrote staatssecretaris, Henk Bleker, die over koeien, geiten en varkens schijnt te gaan, wordt uitgenodigd om zijn mening te geven over 'Boer zoekt vrouw', zeg maar vanuit een soort officiële agrarische optiek. Dan kan je het hebben over vragen als: brengt dit programma 'de boer' dichter bij 'de (verstedelijkte) burger'. Die laatste immers kan nu eens met eigen ogen zien wat de oorsprong is van zijn karbonade (maakte deel uit van een varken) of biefstuk (was deel van een koe). Koeien en varkens zijn dieren die en masse in grote stallen verblijven, maar het daar heel goed hebben.

Ik kan me zo voorstellen dat deze trend gaat inburgeren. Binnenkort zien we dus in 'Nieuwsuur' of 'Een vandaag' een bewindspersoon voor cultuur die ons komt uitleggen wat de intrinsieke waarde van 'Voice of Holland' of 'Sterren dansen op het ijs' heeft voor ons nationale wij-gevoel.

Die Henk trouwens wordt gezien als een soort boer. Hij komt uit Vlagtwedde en veel platter land kun je je nauwelijks voorstellen. Hij is overigens doctor in de rechtsgeleerdheid, heeft gewerkt bij de Rijksuniversiteit van Groningen, was zelfstandig organisatieadviseur, Gedeputeerde van de provincie Groningen en directeur van RTV Noord. Daar zit allemaal weinig agrarisch bij. Als hobby fokte hij Welsh pony's. Die dieren hebben ruimte, een grasveld, nodig om rond te lopen. Henk had dus grasveld, maar een deel daarvan (6 hectare) wordt omgezet in natuurgrond. Henk is, volgens Trouw, sceptisch (...) over het opofferen van landbouwgrond voor de natuur, maar zal voor het omzetten van die 6 hectare wel 174.372,96 ontvangen. Is dat nou boerenslimheid?
x

dinsdag 1 februari 2011

Overstappen

Hoe zorg je ervoor dat Amsterdammers van openbaar vervoer overstappen naar de auto?

x

Aftreden

Beatrix treedt pas na 4 november 2011 af. Waar haal ik die datum nu weer vandaan? Gisteren werd Onze Hare Majesteit 73. Daarmee heeft zij in jaren het record van haar overgrootvader, koning Willem III geëvenaard: oudste staatshoofd van Nederland. Ook vroegere stadhouders waren nooit op latere leeftijd nog in functie. (Die wijsheid haalde ik gisteren uit Trouw.) Maar wil zij een werkelijk record vestigen dan moet er nog een aantal dagen bij en dat aantal bereikt zij op 4 november a.s. Ik durf rustig aan te nemen dat ze ijdel genoeg is om dat record in handen te krijgen.

Het kan natuurlijk best zo zijn dat Beatrix Elizabeth II van het Verenigd Koninkrijk gaat navolgen, die inmiddels de 85 begint te naderen en nog van geen ophouden weet. En we kunnen rustig aannemen dat onze toekomstige Willem IV (of Alex I) het record van zijn moeder zal willen verbeteren. Alleen al vanwege Máxima wil de meerderheid van het volk dat best toestaan. De schat vertelde laatst in een tv-programma dat dochter Amalia, die in pakweg 2050 staatshoofd wordt, één euro zakgeld per week krijgt, want "ze moet leren met geld om te gaan." Ik zie wel eens van die reclamespotjes van - jawel! - Alex, waar je zelf kan beleggen. Lijkt me iets voor haar.
x