vrijdag 24 mei 2013

Welstand

Er staan en stonden in Amsterdam gebouwen waarvan je denkt: Welke idioot heeft ooit besloten dat dit een mooi gebouw was? Een bijna klassiek voorbeeld hiervan was het zgn. Maupoleum. De naam is een samenvoeging van Maup (Maurits Caransa, de man die veel geld in het gebouw had gestoken) en mausoleum. Het gebouw werd gerealiseerd begin zestiger jaren van de vorige eeuw, aan de rand van de vroegere 'Jodenbuurt'. In Wikipedia valt te lezen, dat “het gigantische gebouw algemeen ervaren (werd) als een betonpuist die ernstig detoneerde met de omgeving.” Maar zoals alles wat er in dit land gebouwd wordt, had de Welstandscommissie het een mooi gebouw gevonden.”In 1993 is door de gemeente Amsterdam in de raad besloten dat het tijd was het pand te slopen. (…)Onder luid gejuich en applaus deed toenmalig wethouder Duco Stadig deze (de sloopkogel) tegen het pand landen, waarmee de afbraak officieel was begonnen.” (Onderstreping toegevoegd.)

De Welstandscommissie in Amsterdam doet opnieuw van zich spreken. Het PAROOL schrijft: De vervanging van glasplaten in de kap van het Centraal Station in Amsterdam is stilgelegd op last van de Welstandscommissie, die het niet eens is met de gekozen glassoort. De kleur zou niet goed zijn. Er wordt niet bij vermeld welke kleur glas de NS in gedachten (en reeds besteld) had. Eerlijk gezegd heb ik geen idee wat de huidige kleur is, maar/want erg opvallend is die niet. Ik kan me niet voorstellen dat de kleur van het nieuwe glas wel opvallend is. En ik ben er wel benieuwd naar welke kleur die Welstandcommissie dan mooi vindt. Vermelding verdient dat het station een Rijksmonument is en dat Monumentenzorg hier dus ook wat in te zeggen heeft. 'Monumentenzorg ging akkoord met de glassoort.'

Hoe lang zal dit bureaucratische proces nu weer gaan duren en hoeveel geld gaat dat mogelijk weer kosten?
x