woensdag 30 september 2015

TOEVAL

In Het PAROOL van 28/9 las ik een qua inhoud merkwaardig bericht. Je kunt in het artikel doorklikken naar de gelijktijdige weergave van afleveringen van DWDDrrrrr en Zondag met Lubach, die met een tussenpoos van 14 dagen werden uitgezonden. In beide programma's was voormalig Rusland-correspondent Olaf Koens te gast, van wiens hand zojuist een boek verschenen was.

YouTube-gebruiker en NOS-coryfee Matijn Nijhuis monteerde de interviews naast elkaar en wat blijkt? Alles is van begin tot eind hetzelfde. De introductie, de vragen, de antwoorden en zelfs de lachmomenten zijn identiek.

De redactie van Zondag met Lubach heeft in een persverklaring gereageerd op de commotie. Volgens de presentator berust de dubbeling op toeval. 'De redactie van het VPRO-programma Zondag met Lubach betreurt dat een interview met correspondent Olaf Koens identiek blijkt te zijn aan een gesprek dat Koens eerder voerde in De Wereld Draait Door. (Onderstreping toegevoegd.)

Lubach zegt zelf: De gelijkenis is verbijsterend. Als je een gast interviewt die al in meerdere talkshows te gast was, is het logisch dat er enige overlap zit in de gesprekken. Maar dat het zo dichtbij elkaar ligt, daar schrik ik echt van. (Onderstreping toegevoegd.)

"Toeval"? Maak dat de kat wijs. "Enige overlap" wil ik nog geloven, maar als vragen en antwoorden inhoudelijk identiek zijn is dat geen toeval meer. Wat er dan wel aan de hand is/was? Ik heb geen idee en ben ook niet zo goed in samenzweringstheorieën. Misschin kan die Matijn Nijhuis nog wat verder onderzoek doen.

Ook interessant: Eerder werd gesuggereerd dat Lubach met het gekopieerde interview een statement wil maken tegen de talloze promotie-onderwerpen in talkshows. (Onderstreping toegevoegd.)

Wat hier 'promotie-onderwerpen" wordt genoemd, is wat mij betreft domweg reclame. Er gaat geen uitzending van DWDDrrrrr voorbij waarin geen popgroep geïntroduceerd wordt, waarna Matthijs steevast zegt: "De cd ligt vandaag (morgen/volgende week) in de winkel." Hetzelfde gebeurt met nieuwe boeken of theaterproducties. Toen ik nog jong was werden radio-dj's wel eens beschuldigd van 'pluggen': het (tegen vergoeding van de platenmaatschappijen) veelvuldig draaien van bepaalde nieuwe nummmers, om ze hoog in hitlijsten te krijgen. Is Matthijs een plugger?


dinsdag 29 september 2015

ONNOZEL

Het eerste halfjaar van 2016 is Nederland voorzitter van de EU en uitgerekend dan mogen we, naar het zich laat aanzien, naar de stembus om te zeggen of we voor of tegen een associatieverdrag met Oekraïne zijn. Het zou wel ontzettend sneu zijn voor Mark Rutte als juist tijdens zijn voorzitterschap zijn eigen volk "nee" zou zeggen tegen dat associatieverdrag. Dan moet wel minimaal 30% van de stemgerechtigden ook daadwerkelijk zijn stem uitbrengen en dan nog kunnen regering en parlement de uitslag naast zich neerleggen, want het is een raadgevend referendum. Maar 'Europa' is sowieso niet populair in dit land, dus je kunt er vergif op innemen dat de meerderheid 'tegen' zal stemmen.

Het gaat de initiatiefnemers voor het referendum - Burgercomité-EU, GeenStijl en het Forum voor Democratie - niet eens zo zeer om dat associatieverdrag. Ze willen, las ik in Het PAROOL, dat belangrijke beslissingen die in Brussel zijn genomen, worden voorgelegd aan het Nederlandse volk want dat betaalt immers mee. Dan mag je bijna hopen dat er niet veel 'belangrijke' beslissingen in Brussel worden genomen, want zo'n referendum kost € 27.000.000,00.

Als er inderdaad een raadgevend referendum komt, dan zal Nederland zijn ratificatie van het associatieverdrag uitstellen. Lees ik in de Volkskrant. Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken hoopt dat kiezers vooral naar de inhoud van het verdrag tussen de EU en Oekraïne zullen kijken, gesteld dat het referendum doorgaat. Is die man nou echt zo onnozel of speelt hij dat? Er is geen hond die zich voor dat verdrag interesseert, laat staan dat iemand ook echt zijn best gaat doen om erachter te komen wat er in staat. We kunnen onze mening geven over iets wat uit Brussel komt en uiteraard stemt dan de meerderheid tegen.

maandag 28 september 2015

200

De Amerikanen maken elk jaar veel werk van 'the fourth of july', de Fransen vieren elk jaar uitbundig 'quatorze juillet'. Wat andere landen doen weet ik niet, wel wat 'wij' doen: om de vijftig jaar vieren we dat we een koninkrijk zijn. We hebben er deze keer twee jaar over gedaan en uit onderzoek is gebleken dat zo ongeveer de helft van de Nederlandse bevolking geen idee van al die 'feestelijkheden' had. Die kwamen er pas afgelopen zaterdag achter, toen er een blik artiesten was opengetrokken om op de Amstel op te treden, in het bijzijn van nazaten van de laatste stadhouder, Willem V, twee commissarisen van de koning en twee burgemeesters. Eén commissaris (van Noord-Holland) en één burgemeester (van Amsterdam) q.q., die andere, resp. van Overijssel en Den Haag, omdat ze al die feestelijkheden en herdenkingen mede bedacht hadden.

Ik zou willen voorstellen dat wij in ons land jaarlijks  'Onafhankelijkheidsdag' vieren. Die vieren we dan op 26 juli, de dag waarop in 1581 de Staten-Generaal de 'Acte van Verlatinghe' tekenden, waarmee ze Philips II de bons gaven als staatshoofd en we een republiek werden.

In hetzelfde tijdsgewricht dat veel landen hun erfelijke staatshoofden aan de kant zetten, werden wij juist van een republiek weer een koninkrijk. Ik zou ook graag zien dat we met de invoering van 'Onafhankelijkheidsdag' het koningshuis zouden afschaffen. Dan kunnen we ook koningsdag afschaffen en hoeft VNO-NCW geen bezwaar te maken dat er weer een extra vrije dag bijkomt.

Op die Onafhankelijkheidsdag kunnen we dezelfde dingen doen die we nu op koningsdag doen: vrijmarkt, veel bier zuipen en er een rotzooi van maken.

zondag 27 september 2015

HONDENKOP

Ik ben mijn hele leven al een grage treinreiziger. Alleen al in treinreizen naar Zweeds Lapland heb ik een totale afstand afgelegd langer dan de omtrek van de aarde. In 1998 heb ik met de roemruchte TranzAlpine in Nieuw-Zeeland gereisd. In 2001 heeft Amtrak mij via Washington DC, Chicago, Albuquerque en Flagstaff van New York naar San Francisco vervoerd. In Nederland heb ik vrijwel het hele spoorwegnet bereden. Ik heb in boemeltjes gereden, maar ook in de TGV, de Thalys en de ICE. Ik weet dus ook wel iets van treinen en daarover moet je me geen onzin vertellen, zoals de Volkskrant gisteren deed.

De krant had een een artikel over verwachte vertragingen bij NS, die verband houden met de te late vervanging van het treinstel Mat '54.
In het artikel wordt dit treintype de 'apenkop' genoemd. Bij mijn weten wordt dit type al jaren lang 'honde(n)kop' genoemd. Googel maar eens met "hondenkop" en je krijgt als resultaat o.a.:
Nog altijd rijd ik liever in zo'n oude hondenkop, want veel comfortabeler, dan in het eerste type dubbeldekstreinen.

Er zijn beroemde/bekende treinen, die een naam dragen. Ik noemde al de TranzAlpine. Van Parijs naar Istanboel rijdt de Orientexpress. Van Amsterdam naar Scandinavië de Noord-west express. In Zweden, van Stockholm naar Narvik, de Nordpilen. De langste van allemaal is de Trans-Siberië Express. Een trein in Amerika werd zelfs bezongen: de City of New Orleans, die tussen Chicago en New Orleans rijdt. De melodie zul je wellicht herkennen. Gerard Cox gebruikte die voor " 't Is weer voorbij die mooie zomer".


Riding on the City Of New Orleans
Illinois Central, Monday morning rail
Fifteen cars and fifteen restless riders
Three Conductors; twenty-five sacks of mail
All along the southbound odyssey - the train pulls out of Kankakee
And rolls along past houses, farms, and fields
Passing towns that have no name, and freight yards full of old black men
And the graveyards of the rusted automobile

Good morning, America, how are you?
Say, don't you know me? I'm your native son
I'm the train they call the City Of New Orleans
I'll be gone five hundred miles when the day is done

Dealing card games with the old man in the Club Car
Penny a point - ain't no one keeping score
Pass the paper bag that holds the bottle
Feel the wheels rumbling 'neath the floor
And the sons of Pullman Porters, and the sons of Engineers
Ride their father's magic carpets made of steel
And, mothers with their babes asleep rocking to the gentle beat
And the rhythm of the rails is all they feel

Good morning, America, how are you?
Say, don't you know me? I'm your native son
I'm the train they call the City Of New Orleans
I'll be gone five hundred miles when the day is done

Night time on the City Of New Orleans
Changing cars in Memphis Tennessee
Halfway home - we'll be there by morning
Through the Mississippi darkness, rolling down to the sea
But, all the towns and people seem to fade into a bad dream
And the steel rail still ain't heard the news
The conductor sings his songs again - the passengers will please refrain
This train got the disappearing railroad blues

Good night, America, how are you?
Say, don't you know me? I'm your native son
I'm the train they call the City Of New Orleans
I'll be gone five hundred miles when the day is done


zaterdag 26 september 2015

HIPPOPOTOMONSTROSES-QUIPPEDALIOFOBIE

Net als ik zie je het woord hierboven zeer waarschijnlijk voor het eerst. Het is een heel lang wordt en je herkent misschien de laatste twee lettergreppen: fobie. Ik kwam het woord tegen in Trouw, dat schrijft: De 35-letterige tongbreker is in de loop van de tijd ontstaan als ironisch superlatief van het originele begrip 'sesquipedalofobie', dat angst voor lange woorden betekent en dat is afgeleid van het Latijnse sesquipedalis (lang, omslachtig, veellettergrepig, letterlijk: anderhalve voet lang) en het Griekse fobos (angst). De toevoegingen hippopotamos (nijlpaard) en monstro (gedrocht) leggen extra nadruk op de 'beestachtig', 'monsterlijk' lange woorden waar de patiënt juist zo bang voor is.

Ik ben een behoorlijk ervaren lezer en schrijver, dus ik ben niet zo gauw bang voor een woord dat wat lang is uitgevallen. Ik heb ook geen idee wat mensen voelen die geconfronteerd worden met een lang woord als 'aansprakelijkheidswaardevaststellingsveranderingen' (vijftig letters) het langste Nederlandse woord volgens het Genootschap Onze Taal. Dat staat alleen niet in het woordenboek, omdat je door woorden samen te voegen een woord zo lang kunt maken als je wilt - een gebed zonder end. (...) De eer van het langste 'woordenboekwoord' is overigens ook niet voorbehouden aan hippopotomonstrosesquippedaliofobie, maar aan een andere psychische aandoening: meervoudigepersoonlijkheidsstoornissen.

vrijdag 25 september 2015

DUPE

Het was ruim in het nieuws, zowel in het NOS-journaal als in de schrijvende pers, zoals Trouw: Het is een van belangrijkste maatregelen in de zorg: ouderen langer thuis laten wonen. Op zich natuurlijk leuk en aardig, want in een verzorgingshuis wonen is ook niet alles. Maar veel ouderen woonden daar niet zomaar: ze hadden dagelijks zorg nodig. Dat hebben ze nog steeds. Maar aanbieders hebben grote moeite om zorg te leveren aan alle ouderen die voorheen in een verzorgingshuis terecht konden. Al het hele jaar klagen ze over geldgebrek. Nu hebben in korte tijd twee aanbieders een patiëntenstop afgekondigd (...) De patiëntenstop is een tegenvaller voor staatssecretaris Van Rijn (PvdA, volksgezondheid). (...) "Ik ga ervan uit dat aanbieders en verzekeraars in overleg met elkaar ervoor zorgen dat niemand verstoken blijft van zorg."

Ja, Van Rijn ging er ook vanuit dat de Sociale Verzekeringsbank alles goed geregeld had met het PGB. Als ik het goed heb is hij al vaker in het nieuws geweest in het afgelopen jaar, omdat het allemaal niet zo lekker liep in de zorg. De zorgaanbieders verwachten dit jaar € 242.000.000 tekort te komen. Zorgverzekeraar CZ gaf aan aan dat er landelijk is afgesproken dat 'minimaal 5 procent van de oorspronkelijke productieafspraak voor eigen rekening van de zorgaanbieder blijft'. Dat is volgens CZ nodig om de 'prikkel van de transitie te handhaven'. Oftewel: een goede stimulans om het zuinig aan te doen. En hoe doe je als zorgaanbieder zuinig aan? Door minder cliënten aan te nemen en/of per cliënt minder zorg te verlenen. De cliënten, die wel premie en belasting betalen, zijn als gebruikelijk weer de dupe van het falenden beleid van Van Rijn.


donderdag 24 september 2015

ICOON

Als je in de afgelopen jaren Amsterdam en ook nog eens het Museumplein bezocht hebt, zal dit beeld je bekend voorkomen (Je moet er dan wel een hoop mensen op en omheen bij bedenken.):
Als het aan een groep Amsterdamse creatievelingen ligt, las ik in Het PAROOL, blaast I Amsterdam morgen (d.w.z. gisteravond) zijn laatste adem uit. Ze willen het logo, dat in 11 jaar uitgroeide tot een icoon van de stad, symbolisch begraven op het Museumplein. 'I Amsterdam heeft veel goeds gedaan, maar dreigt een hol begrip te worden.' Een van die "creatievelingen", Caspar van Gemund (37), zegt: 'Mede door dit logo is Amsterdam in een decennium uitgegroeid van een groezelige stad tot een gastvrije, winstgevende wereldstad.' 

Dat hele decennium en de zeven jaren daarvoor woonde ik in Amsterdam. Het is mij nooit opgevallen dat Amsterdam vóór dat decennium "groezelig" was en dat de stad "mede door dit logo" tot "een gastvrije, winstgevende wereldstad" uitgroeide.

Van meet af aan heb ik de kreet I amsterdam nogal stompzinnig gevonden. Volgens mij is AMSTERDAM icoon genoeg. Stichting Amsterdam Marketing (de citymarketingorganisatie van Metropool Amsterdam, actief op het gebied van promotie, informatie, onderzoek en dienstverlening) schrijft: 'De aanname dat I amsterdam alleen toeristen naar de stad haalt is volledig onjuist. (...) Ons werk gaat veel verder dan het promoten van Amsterdam bij internationale bezoekers. (...) I Amsterdam is het motto van de stad en haar bewoners. De sterkste troef van Amsterdam is de diversiteit van de mensen die er wonen, werken, studeren en er op bezoek komen. Deze mensen maken Amsterdam.'

Ik ben zo'n bewoner, maar I amsterdam is NOOIT mijn motto geweest. Als ik al een motto zou hebben, zou dat zijn, in gewoon Nederlands: 'Ik ben een Amsterdammer'. Los daarvan: "de diversiteit van de mensen die er wonen, werken, studeren en er op bezoek komen", maken ook New York, Santiago de Chile, Soemba en Amersfoort.

woensdag 23 september 2015

SLECHT

Ik lees zelden of nooit recensies van boeken: het oordeel van iemand die ik niet ken zegt me niets. Ik lees in Het PAROOL ook maar een enkele keer de 'recensies' van horecagelegenheden. Ze zijn vrijwel altijd uitgesproken positief en dat maakt me enigszins achterdochtig. Ze zijn toch niet allemaal goed? Los daarvan vind ik al gauw iedere maaltijd goed die ik niet zelf hoef te bereiden. Als de prijs/kwaliteitverhouding maar redelijk is.

Gisteren werd ik verrast. Hiske Verspille, de culinair journaliste, had café-restaurant de Ysbreker aan de Weesperzijde, die langs de Amstel ligt, bezocht, een prima plekje als je op een zonnige dag een terrasje wilt pikken. Er bleef echt helemaal niets over van de Ysbreker. Mocht ik al overwegen daar eens te gaan eten, dan laat ik het nu wel uit mijn hoofd. Ik zal niet wat korte citaten geven. Lees het hele artikel maar.


dinsdag 22 september 2015

STEREOTYPE

Om mijn totale onkunde op het terrein van contemporaine kleding aan te tonen schreef ik afgelopen zondag over 'Hoodies' Mijn onkunde bleek nog groter dan ik dacht: in een artikel in Het PAROOL kwam ik gisteren de 'Onesie' tegen. Ik sloeg aan het googelen en kwam dus vele Onesies tegen:
Het bleek mij dat de Onesie helemaal niets nieuws is, afgezien wellicht van de naam. We kenden dit kledingstuk al in de zeventiger jaren als 'jumpsuit', die volgens mij toen uitsluitend door vrouwen gedragen werd. Ik herinner me nog goed dat Boukje er zeer bevallig in uitzag.

De Onesie werd genoemd in een artikel in de rubriek 'Eten & Drinken' over een motorkledingwinkel, waar ook een stoere kop koffie te krijgen is. Want volgens eigenaar Zoran Holtkamp kan dat best samengaan. (...) Zoals in wel meer winkels tegenwoordig kun je in de Rusty Gold Motorshop, die vorige week opende, ook een kop koffie drinken. Zelf een groot koffieliefhebber vindt eigenaar Zoran Holtkamp (35) het onmisbaar om mensen in zijn motorkledingwinkel een kopje Italiaanse koffie aan te kunnen bieden: 'De koffietentjes in Amsterdam zijn lief, leuk en vooral gericht op vrouwen. Het stoere van de koffie ontbreekt.' Het zal daar wel druk worden met 'Hell's Angels' en 'Bandido's'. OM en politie slagen er maar niet in aan te tonen dat dit criminele organisaties zijn, maar op hun beurt zullen ze er geen bezwaar tegen hebben ervan verdacht te worden liefhebbers van een "stoere kop koffie" te zijn.

Holtkamp wil met zijn winkel het stereotype doorbreken dat motorrijders eng zijn. Nee, in zo'n schattige Onesie kun je moeilijk op de vuist gaan, of erger, met leden van een concurrerende motorbende. Sorry, motorclub.


maandag 21 september 2015

GERED

Ik kan me niet herinneren wanneer ik voor het laatst een voetbalwedstrijd van begin tot eind gezien heb. Een samenvatting vind ik genoeg. Ik volg dan ook elk weekend de uitzendingen van Studio Sport, waaarin verslag gedaan wordt van de wedstrijden in de eredivisie.

Ik luister ook altijd goed naar de commentaren bij de wedstrijden. Daarin wordt nogal eens wat onzin verteld. Een van de bekendste onzinopmerkingen wordt gemaakt als een schot op het doel de lat of de paal raakt. Het afgelopen weekend hoorde ik het weer eens De ploeg of de keeper die dat doel verdedigt wordt dan, volgens de commentator, door lat op paal "gered". Waarom is dat onzin?

Zie hier een voetbaldoel:
De bedoeling is de bal te plaatsen in de ruimte die wordt gevormd door de binnenzijden van lat en palen en de grond. Een doelpunt wordt voorkomen als de bal wordt tegengehouden door iets of (meestal) iemand dat/die zich in die ruimte bevindt. De lat en de palen bevinden zich niet binnen, maar juist buiten die ruimte. Zij kunnen dus alleen ballen tegenhouden buiten die ruimte. Ze redden nooit wat.zondag 20 september 2015

TROTS

Wat de mode betreft ga ik niet met mijn tijd mee. Ik heb geen flauw idee wat de huidige trends zijn. Ik koop tegenwoordig kleding bij Zeeman. Gisteren kwam ik in Het PAROOL  een artikel tegen over Hoodies. Ik moest googelen om erachter te komen wat een Hoodie is. Dat is dus een sweater met een cappuchon en een tekst.

In de dagelijkse stroom toeristen waar grafisch ontwerper Rens Martens vanuit zijn werkruimte aan het Rokin op uitkijkt, spotte hij geregeld de populaire 'college athletics hoodie' met namen van steden als Amsterdam en New York. 'Maar van een wijk als Bos en Lommer, ho maar. Ik besloot met een knipoog naar het origineel een eigen versie te maken.' Het wachten is nu dus op de ontwerper die constateert: 'Een hoodie van Cadier en Keer? Nog nooit gezien. En dat is och ook best een knipoog waard."

Martens maakt hoodies met namen van Amsterdamse stadsdelen of buurten, zoals Bos en Lommer en De Baarsjes.
Dat "Amsterdam Athletic Dept." slaat natuurlijk nergens op en waar dat 1937 op slaat is mij niet geheel duidelijk. Mensen worden geacht zo'n hoodie aan te schaffen en te trekken om hun trots op die buurt te demonstreren. Dan moet je niet in de Spaarndammerbuurt wonen, want die naam is grafisch onaantrekkelijk om op een trui vorm te geven. Het moet wel lekker bekken.

Mocht er ooit een hoodie beschikbaar komen met 'Nieuwendam', de buurt waar ik woon, dan zal ik die niet aanschaffen. Ik woon daar zeer plezierig, maar zie geen enkele reden om daar trots op te zijn. Ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat ik Amsterdam de plezierigste plaats om te wonen vind, maar ik ben er niet trots op. Ik heb er namelijk niets aan bijgedragen (afgezien van ozb) om Amsterdam te maken wat het nu is.

zaterdag 19 september 2015

PARANOIA

Gisterochtend even voor zeven uur op station Rotterdam Centraal: de Thalys naar Parijs staat op het punt te vertrekken. Een man, gekleed in een zwarte broek en trui (...) zou een sprintje hebben getrokken naar de trein en ging daarna meteen op de wc zitten. Waarom hij dat deed, is onduidelijk. Misschien moest hij wel nodig een plasje doen. Hoe dan ook, het was kennelijk verdacht, dus de politie kwam erbij. De man, las ik in de Volkskrant, werd rond 09.45 uur uit de trein gehaald door meerdere leden van een arrestatieteam, kort nadat de politie met het arrestatieteam en politiehond de trein voor de tweede keer had betreden. Volgens een politiewoordvoerster was de man 'zwak' en 'zakte hij bijna door zijn benen'.

De man had ook nog eens een rugzak bij zich, maar gelukkig: In de rugzak (...) zijn geen gevaarlijke spullen aangetroffen. Wel raakte een politieman licht gewond, maar ironisch genoeg was dat het gevolg van een beet door een politiehond. Het treinverkeer rond Rotterdam Centraal was uren lang ontregeld.

Ik heb de indruk dat we zo langzamerhand aan collectieve paranoia lijden. Er hoeft maar iets te gebeuren dat enigszins afwijkt van het normale dagelijkse gebeuren of we denken aan een terroristische dreiging of aanslag.

vrijdag 18 september 2015

DOMEINNAAM

Wanneer men mij in het buitenland vroeg waar ik vandaan kwam, zei ik nooit "Nederland", maar "Amsterdam". Ik voel me namelijk meer 'Amsterdammer' dan 'Nederlander'. Het heeft dus niets te maken met wat ik in Het PAROOL las: AMSTERDAM is wereldwijd een sterker merk dan NEDERLAND. Dat is dan weer een tekst die eigenaren van een website ertoe moet bewegen een domeinnaam te kiezen met .amsterdam i.p.v. .nl.

Ik beheer al jaren de website Beggar.nl, maar ik ben ook weer niet zo chauvinistisch dat ik dat zou willen veranderen in Beggar.amsterdam.

Die geciteerde tekst is overigens terug te vinden op een reclameposter die hangt in een abri op de Rotterdamse Coolsingel. De reclameposter (...) krijgt er goed van langs op de Facebookpagina van RTV Rijnmond. Toespelingen dat er maar een baksteen doorheen moet, worden afgewisseld met gepikeerd commentaar. 'Het verlangen naar een eigen domeinnaam benadrukt de arrogantie en trots van de gemiddelde Amsterdammer', reageert ene Tom Janssen. Welke Rotterdamse eigenschap wordt er dan benadrukt door de wens van een baksteen door de abri of andere uitingen van gepikeerd zijn door 'Amsterdamse' uispraken?

Ik begrijp trouwens die Rotterdamse irritatie niet. Wat mij betreft behangen ze alle abri's in Amsterdam met teksten als 'Rotterdam voetbalt beter dan Amsterdam', '010 komt vóór 020', "Geen Rotterdam dan Amsterdam" en wat ze verder nog kunnen bedenken.

donderdag 17 september 2015

RECLAME

Het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) werd in 1950 opgeheven. Het KNIL was een beroepsleger, waarvoor o.a. via een gevelreclame op de Palmgracht geworven werd.
Die reclame is niet 'nog steeds' te zien. In Het PAROOL las ik dat er een Werkgroep Historische Gevelreclames Amsterdam (WHGA) bestaat. Die werkgroep vond het kennelijk een goed idee die reclame weer in het huidige straatbeeld terug te brengen. Het gaat hier om een nabootsing van de originele schildering uit 1920. De werkgroep geeft daarmee tegelijk aan weinig historisch besef te hebben. Het KNIL immers was een duidelijke exponent van het Nederlandse kolonialisme en werd regelmatig ingezet om opstandige bevolkingsgroepen in 'ons Indië' weer in het koloniale gareel te brengen en te houden. De overheid plaatste deze oproep toen in de hoop jonge en kansarme mannen uit de Jordaan te verleiden tot 'avontuur in de tropen' en een goed loon. Veel van deze mannen waren herriemakers in de ogen van de gemeente en konden zich beter nuttig maken in de kolonie.

Terug in het heden zijn de omwonenden echter niet blij met het nieuwe uitzicht. Ik kan daar inkomen, des te meer nadat ik gisteren van Een Vandaag of Nieuwsuur vernam dat zojuist een proefschrift verscheen, waarin wordt aangetoond dat tijdens de politionele acties na de Tweede Wereldoorlog door Nederlandse militairen niet incidenteel, maar structureel geweld (zeg maar: oorlogsmisdaden) gebruikt werd.

woensdag 16 september 2015

OPVANG

In 1956 kwam het Hongaarse volk spontaan in opstand tegen het communistische regime. Dat regime werd tot aftreden gedwongen en vervangen door een regering die een van de Sovjet-Unie onafhankelijke koers wilde varen. Er werd zelfs besloten uit het Warschaupact te treden.

Op 4 november vielen zwaarbewapende troepen uit de Sovjet-Unie en andere Warschaupactlanden Hongarije binnen. De slechts licht bewapende opstandelingen waren uiteraard geen partij. Binnen enkele dagen was de oude communistische orde hersteld. Veel Hongaren werden gevangen genomen en/of geëxecuteerd. Enkele honderddduizenden Hongaren vluchtten naar het westen en werden daar hartelijk ontvangen. Velen werd asiel verleend.

Je zou verwachten dat de Hongaren met enige besef van de geschiedenis zich ruimhartig zouden opstellen t.o.v. vluchtelingen uit de huidige oorlogsgebieden. Niets is minder waar.
De Hongaren hebben een hoog hek langs de grens geplaatst. 28% van de Nederlandse bevolking zou maar wat graag ook zo'n hek langs de Nederlandse grens plaatsen. De andere Oost-Europese leden van de EU staan ook niet echt te trappelen om vluchtelingen op te nemen.

Behoor je bij de 28% van de Nederlandse bevolking, dan levert Paus Franciscus, las ik in de Volkskrant, ook nog een argument voor het sluiten van onze grenzen:
Paus Franciscus waarschuwt dat infiltranten van Islamitische Staat (IS) zich kunnen verschuilen in de enorme stroom vluchtelingen die momenteel vanuit Syrië en Libië Europa binnenkomt. Volgens mij zijn die terroristen niet zo dom dat ze met een gammel bootje onze richting op komen.

Ruim 70 jaar geleden waren er Nederlanders die ons land ontvluchtten. Als Engeland de grenzen had gesloten voor die 'Engelandvaarders' hadden we nu geen musical van die naam gehad die al bijna net zo lang draait als de hele Tweede Wereldoorlog duurde.

We moeten al die vluchtelingen opvangen in hun eigen regio, in de nu al overvolle vluchtelingenkampen in Libanon en Jordanië. Dan moeten we daar wel meer geld heen sturen i.p.v. minder. En als we daar bommen gooien, willen er nog meer mensen weg. Hoeveel geld besteden we eingenlijk aan het daar laten rondvliegen van F16's?

Kunnen we die Golfstaten niet een tijdje boycotten, zolang zij er niet over peinzen hun Arabische broeders op te vangen? Fly KLM i.p.v. Emirates!

dinsdag 15 september 2015

BELASTEN

Begin mei van dit jaar maakte ik een behoorlijke smak met de fiets, wat o.a. resulteerde in een gebroken rib en wat gekneusde ribben. Dat bewoog niet zo lekker, zeker niet als er ook nog iets, bijvoorbeeld van keuken naar kamer of vice versa, vervoerd moest worden. In het ziekenhuis, waar ik ook nog eens lag i.v.m. een longontsteking, had men dit al voorzien, dus had een verpleegkundige, na overleg met mij, voor mij geregeld dat het bedrijf Medipoint aan mij een rollator verhuurde.

Na verloop van tijd ontving ik een rekening van Medipoint: € 30,00 voor vier weken gebruik van de rollator. Ik ging eens googelen en trof bij de 'Welzijnswinkel' exact dezelfde rollator aan voor de prijs van € 39,00. Ik neem aan dat Medipoint zijn rollators niet per stuk, maar per diverse stuks aanschaft en dan ook nog enige kwantumkorting krijgt. Door ze vervolgens voor € 30,00 per vier weken te verhuren, hebben  ze de kosten er al gauw uit en gaan ze er al snel aan verdienen.


Intussen heb ik de rollator in huis toch wel als handig ervaren voor het vervoeren van dingen, bijvoorbeeld de natte was van de wasmachine in de badkamer naar de droger in de bijkeuken en de droge was van droger naar slaapkamerkast. Heen en weer lopen vinden mijn longen toch al belastend en dat wordt alleen maar erger als ik er nog wat belasting aan toevoeg.  En waarom zou ik mijn bankrekening elke vier weken belasten met een bedrag voor huur dat ik vrijwel in zijn geheel eenmalig kan uitgeven voor aanschaf?

maandag 14 september 2015

SCHRIJVER

Een kleine week geleden werd veel aandacht besteed aan het overlijden van Joost Zwagerman. De algemene tendens zou aangeduid kunnen worden als: 'We hebben een groot schrijver verloren.'

Ik werd weer eens met de neus op de feiten gedrukt: ik had nog nooit iets van Zwagerman gelezen, zoals ik van vrijwel geen enkele hedendaagse Nederlandse schrijver ook maar iets gelezen heb. Al meer dan veertig jaar lees ik vrijwel uitsluitend Amerikaanse en Engelse schrijvers, in hun eigen taal.

Ik realiseerde mij weer eens dat het niet-lezen van Nederlandse schrijvers voor een belangrijk deel op vooroordelen berustte. Hoog tijd om daar iets aan te doen. Ik schafte dus bij bol.com de e-bookversie van Gimmick! (verschenen in 1989) aan. Op de site van de Arbeiderspers, de uitgever, las ik: Gimmick! veroorzaakte een sensatie bij pers en publiek en groeide uit tot de roman van een generatie. Gimmick! typeert in een onweerstaanbaar hoog tempo het snelle stadsleven maar is tegelijkertijd het onvergetelijke verhaal van een jongen die zijn onschuld verliest en treurt om zijn verloren geliefde.

Ik lig wel een generatie (24 jaar) voor op Zwagerman. Ik behoor dus niet tot de generatie die zich kennelijk door Gimmick! aangesproken voelde, maar in mijn onnozelheid denk ik dat een goed boek iedere generatie moet aanspreken, waarmee ik niet zeggen wil dat iedereen ook elk genre goed moet vinden. Niet iedereen zal willen lezen wat ik een goed horror-, sf- of thrillerverhaal vind. Ik heb het dus over 'algemene' romans.

Nicolaas Beets schreef ooit:
De mortuis nil nisi bene wordt geduid
Als moest men niets dan goeds van hen verkonden!

Van de doden niets dan goeds, dus, al was Beets het daarmee niet eens. Is dit een goed moment om iets negatiefs over (een boek) van Zwagerman te schrijven. Moet ik dan gaan zitten liegen? Citaat: "Schrijf een boek met veel seks erin en je hebt een bestseller. Boek zonder seks? Ook een bestseller." Dat wordt gezegd tijdens een gesprek over kunst in de Gimmick. Het citaat komst voor op pagina 36  (van 197). Verder ben ik niet gekomen. Maar ik was al vrij veel seks tegengekomen.

"Onweerstaanbaar hoog tempo"? Misschien wel, maar het boeide me niet echt. En dat is het eerste vereiste dat ik aan een roman, aan elk boek, stel. Als Joost Zwagerman (een van) onze beste schrijver(s) is, laat ik voorlopig de Nederlandse schrijvers nog maar een tijdje links liggen. Er zijn voldoende Engels schrijvende auteurs waaruit ik kan kiezen.

zondag 13 september 2015

BELANGRIJK

Het NOS-journaal van 20:00 uur eindigde gisteren met: "Nog even de belangrijkste punten uit het nieuws." Er bleek maar één belangrijk punt te zijn: de Nederlandse, wat zeg ik: de Limburgse wielrenner Tom Dumoulin zal toch niet de Vuelta (de Spaanse wielerronde) winnen. Hij begon de rit nog in de rode trui, eerste in het klassement dus, maar begint vandaag aan de laatste rit op de zesde plaats.

Ik vind wielrennen, vooral als het in de bergen gebeurt, best een leuke sport om naar te kijken, maar ik vind het echt niet belangrijk dat een Nederlander een rit of een hele ronde wint. Er waren in het journaal gisteren echt wel belangrijker zaken aan de orde, zoals een demonstratie 'Red de zorg' of de strijd in een Turks dorp tussen de Koerden en het Turkse leger. De echte liefhebbers hadden gistermiddag het grootste deel van de rit live kunnen volgen. Ze hadden in Studio Sport rond 19:00 uur een korte samenvatting kunnen zien. Waarom is dan ineens in het meest bekeken programma van de dag een simpele sportgebeurtenis het belangrijkste item?

Ik had sowieso niet verwacht dat Tom de Vuelta zou winnen. Hij kan zeer goed tijdrijden, vandaar ook zijn eerste plaats, maar om zo'n grote ronde te winnen, moet je ook goed bergop kunnen fietsen. Dat is niet zijn sterke kant en gisteren moest er over vier cols van de eerste categorie gefietst worden. En die arme Tom moest het ook nog doen zonder ploegmaten die hem konden helpen. Dus werd hij voorbij gereden door een Italiaan, een Colombiaan en wat Spanjaarden die wel kunnen klimmen en wel een helpende ploeg om zich heen hebben.

Tom moet naar een goede ploeg zoeken. Dat is, voor hem, belangrijk.
zaterdag 12 september 2015

PERIKELEN

Na een zeer geslaagde, zeer gezellige lunch met Zuster Klivia, op een zonovergoten terras, ging ik naar het recentelijk vernieuwde station van Delft, om daar de Intercity van 15:04 naar Amsterdam te nemen. Helaas, de trein vertrok niet. Er vertrok geen enkele trein meer van station Delft, want "een persoon was door een trein aangereden", zoals het dan eufemistisch wordt genoemd.

Reizigers die naar Den Haag, Leiden, Schiphol en Amsterdam wensten te reizen werd aangeraden (tram)lijn 1 naar Den Haag Holland Spoor te nemen en daar met de trein verder te reizen. Een goed advies, maar ik ken lijn 1 en wist dus dat je daar absoluut niet inkomt met een scootmobiel. Ik besloot mijn ziel in lijdzaamheid te bezitten en geduldig te wachten op  de eerste trein die wel weer naar Amsterdam zou rijden.

"En un momento dado" werd ik spontaan gebeld door de afdeling van de NS die regelt dat mensen als ik met hun scootmobiel van de trein gebruik kunnen maken: een rolstoeltaxi zou mij van station Delft naar Den Haag Centraal brengen, waar ik de Intercity naar Amsterdam zou kunnen nemen. Prima service dus! Die taxi zou om 17:00 uur arriveren bij de taxistandplaats. Ik was daar ruim op tijd aanwezig en er scheen nog een vriendelijk zonnetje, maar om tien over vijf was er nog steeds geen taxi. Ik heb alle telefoonnummers voor zit soort gelegenheden in het geheugen van mijn mobieltje, maar helaas: "Al onze medewerkers waren in gesprek." En dat waren ze na tien minuten nog steeds.

Ik ging maar weer eens naar het informatiehokje in de stationshal om face to face met een NS'er te spreken. Die ging ook maar eens bellen en had na enige tijd zelfs de persoon aan de lijn die de taxi voor mij geregeld had. Die vond het vreselijk dat het allemaal zo gelopen was. Intussen, het was inmiddels half zes, werd er omgeroepen dat het normale treinverkeer weer langzaam op gang zou komen. Ik zag mij nog een een uurtje wachten, maar nee, "binnen nu en tien minuten" zou er een taxi zijn. De alleraardigste NS-dame liep zelfs met me mee naar de taxistandplaats en vertrok pas toen de taxi er was.

Bij Den Haag Centraal leidde mijn komst aanvankelijk tot enige verwarring. De NS-medewerkster in het informatiehokje beschikte ook niet over een portofoon om collega's te raadplegen. Maar na enkele minuten daagden er toch twee van die collega's op die van de hoed en rand wisten en mij de trein in hielpen.

Tussen de bedrijven door had ik diverse malen met Connexxion in Amsterdam gebeld om de steeds wijzigende aankomsttijden op Sloterdijk door te gevenen. Uiteraard gebeurde wat ik verwachtte: toen de trein bijna stilstond werd ik gebeld. Dat was, nam ik, naar later bleek terecht, aan de chaufeur van Connexxion die zijn aankomst meldde. Ik kon daar niet meteen op reageren, want er stonden al NS'ers klaar om mij de trein uit te helpen.

Bij de taxistandplaats aangekomen, zag ik geen busje van Connexxion. Was hij, omdat ik niet gereageerd had en er ook niet was, onverrichterzake naar zijn volgende bestemming gegaan? Ik belde de Connexxioncentrale. Die ging aan de slag en na enige tijd werd mij verzekerd dat de chauffeur mij zou bellen. Zulks gebeurde ook en na enige minuten bevond ik mij echt in de taxi naar huis, waar ik om tien over acht arriveerde.

Er ging weer eens van alles, buiten de schuld van NS en Connexxion, fout, maar het bleek ook weer eens dat er hog altijd medewerkers zijn die hun best blijven doen voor de klant.


vrijdag 11 september 2015

REFERENDUM

Via e-mail ontving ik het verzoek van geenpeil.nl mee te doen aan een verzoek om een raadgevend referendum te beleggen over een associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne.

GeenPeil vindt dat uw mening belangrijk is. Het is tijd dat wij als volk een duidelijk democratisch signaal naar Den Haag zenden. Daarom hebben we een raadgevend referendum aangevraagd. Hiervoor zijn 300.000 handtekeningen nodig voor 28 september. Dat is veel, maar met uw steun zeker haalbaar. Of u nu voor het associatieverdrag bent of juist tegen, uw stem dient gehoord te worden.

'Geenpeil' rijmt op 'geenstijl' en dat is niet toevallig, want het eerstgenoemde is een initiatief van het laatstgenoemde. 'Geenstijl.nl' is die website waar men regelmatig tekeer gaat tegen alles wat links, multicultureel of allochtoon is. Dit waren bij geenstijl.nl enkele opmerkingen toen bekend werd dat Ahmed Aboutaleb burgemeester van Roterdam zou worden:

Ik weet zeker dat er genoeg nederlanders zijn met betere papieren voor deze functie en die op minder weerstand zou stuiten bij benoeming, dus mijn vraag is waarom?

En over een paar jaar met z'n allen janken omdat allah aboutaleb stiekem de complete gemeentekas naar het rifgebergte heeft overgeheveld.

Vijfde colonne dus ook al aan macht in de top. Gaat al met al toch sneller dan verwacht met de overname van Europa door Noord-Afrika.

Kunnen ze ongebreideld mensen en drugs smokkelen en het wachten is tot de officiële voertaal Marokkaans wordt.

Als mensen met dit soort opvattingen  op de bres staan voor de democratie, helpe God je de brug over. Ik ben daarom niet voor een referendum over welk onderwerp dan ook. Ik zie er niets in dat het 'gesundenes Folksempfinden' de basis wordt voor onze politiek.donderdag 10 september 2015

RUZIE

Ze hebben weer eens ruzie binnen de PvdA. Felix Rottenberg, die ervoor moet zorgdragen dat de PvdA bij de volgende Kamerverziezingen een lijst met goede kandidaten heeft, ziet niets in Diederik Samsom als lijstaanvoerder, waarmee hij impliciet zegt dat hij nu al niets ziet in Samsom als partijleider.

Het gaat mij een tikje te ver om Samsom er de schuld van te geven dat de PvdA zo laag scoort in de peilingen. De PvdA is al jaren de weg kwijt. Ik zag een paar dagen geleden op tv Paul Witteman en nog iemand (ik geloof Rottenberg) die zeer enthousiast waren over Wim Kok. Zelfs de term 'Vader des Vaderlands' werd gebruikt. Volgens mij is juist met Wim Kok de deconfiture van de PvdA begonnen. Je zag hetzelfde in Engeland, waar Tony Blair over New Labou begon. Ook hij wilde veel stemmen bij de middengroepen ophalen en dus werd (New) Labour een middenpartij, net als de PvdA en werd de traditionele achterban, de 'verwoprpenen der aarde' vergeten.

Bij Wikipedia kwam ik de volgdende uitspraak van Kok tegen: "een werkelijke vernieuwing van de PvdA begint (... ) met een definitief afscheid van de socialistische ideologie; met een definitieve verbreking van de ideologische banden met andere nazaten van de traditionele socialistische beweging." Dus werd er alles aan gedaan om niet samen te werken met, bijvoorbeeld, de SP.

Rottenberg ziet meer in Lodewijk Asscher als lijsttrekker/partijleider. De naam van Asscher werd al genoemd toen Job Cohen nog de partijkeider was. Waarom zou Lodewijk het beter doen dan Diederik? Ze voeren beide hetzelfde beleid uit. De PvdA heeft niet in de eerste plaats een nieuwe leider nodig. Ze hebben een nieuwe ideologie nodig. Eigenlijk een oude.

woensdag 9 september 2015

ONTKOPPELEN

"De kans dat 'we' meedoen aan het EK-voetbal volgend jaar is nu wel heel klein! Geweldig!" Zat ik helemaal fout toen ik dit een paar dagen geleden schreef? In Trouw las ik dit: Het missen van het EK in Frankrijk betekent alleen al voor de supermarkten een inkomstenderving van ruim 50 miljoen euro. Daarbij komt nog de schade voor onder meer de horeca en de reisindustrie met pakketreizen naar EK-duels. De tv-verkopers zullen evenmin blij zijn: tussen 2004 en 2012 groeiden de tv-verkopen in zomers met grote voetbaltoernooien gemiddeld 15 procent, aldus het CBS.

Dat de supermarkten (mogelijk) minder gaan verdienen lijkt me alleen maar goed. Die extra verdiensten zaten voornamelijk in drank en bijbehorende hapjes. En waarom zou je alleen voor een paar voetbalwedstrijden een nieuwe tv aanschaffen?

Er wordt vaak gezegd dat sport en politiek niets met elkaar te maken hebben. Wordt het niet eens tijd sport en commercie te ontkoppelen?


dinsdag 8 september 2015

PUBLIEK

Deze tekst kwam ik tegen in een artikel in Het PAROOL over het toenemende aantal hotels in Amsterdam: Met de tophotels zit het wel goed, met een Andaz, een Waldorf-Astoria en straks een W en een Rosewood. Maar dan? Een trits 'groepshotels' die zich voor een handvol euro's per nacht richten op het soort publiek dat Amsterdam juist kwijt wilde raken? Wat is dat publiek dat Amsterdam juist kwijt wilde raken? En wie wordt er bedoeld met 'Amsterdam'?

Ik vermoed dat 'Amsterdam' in die tophotels graag de nouveau riche uit de voormalige arbeidersparadijzen als Rusland en China zien, die gaan shoppen bij de Bijenkorf en in de PC en ook nog even bij Coster Diamonds langs gaan. Uiteraard komen ook uit de VS, Japan, Korea en Brazilië wel mensen die wat geld kunnen en willen uitgeven.

Komen in die 'groepshotels' de toeristen die met bussen worden aangevoerd? De internationale 'Jan met de pet'? Waarom wil 'Amsterdam' die kwijt? Maken ze er een puinhoop van? Volgens mij kunnen die rijkelui er af en toe ook een behoorlijke rotzooi van maken. Ik vermoed ook dat al dat 'klootjesvolk' bij elkaar toch meer geld uitgeeft in Ansterdam dan die relatief weinig rijke patsers. En daarom willen we die toeristen toch graag naar al die nieuwe hotels lokken?


maandag 7 september 2015

LEUK (?)

Via een link in Het PAROOL kwam ik bij dit filmpje op You Tube. Het filmpje is een van de promo's van de nieuwe absurdistische comedyserie Rundfunk, die komende week in 3Lab op NPO3 is te zien.

Als iets bij NPO3 te zien is, behoor ik meestal niet tot de doelgroep. Dat komt deze keer weer eens goed uit, want ik vind het absoluut niet leuk.

Hier is nog zo'n 'leuke' aflevering. Wat is er met mijn gevoel voor humor gebeurd?

PS
"en dat moet kunnen lukken" schreef ik afgelopen zaterdag. En ik had het natuurlijk over Turkije - Nederland: "zondag van Turkije (...) verliezen". Het is gelukt!

De kans dat 'we' meedoen aan het EK-voetbal volgend jaar is  nu wel heel klein! Geweldig!


zondag 6 september 2015

VRIJHEID

Toen Mark Rutte zijn mening gaf over de Nederlandse militair die zich (vermoedelijk) in Syrië bij IS aansloot, zei hij ook dat Nederlandse militairen daar "voor onze vrijheid" vechten.

In de regio zijn Nederlandse militairen op dit moment in gevecht voor onze vrijheid,(Onderstreping toegevoegd.)  zei Rutte, volgens de Volkskrant. Onze vrijheid? Zijn die mannen van IS op weg naar Nederland om kerken en cultureel waardevolle gebouwen op te blazen?

Ik dacht dat de Nederlandse luchtmachtmilitairen bezig waren te vechten voor de vrijheid en de bescherming van de burgers van Syrië en Irak.

Waarom, trouwens, zouden Nederlandse militairen niet kunnen radicaliseren? Wat is daar voor bijzonders aan? Over hoeveel vertrouwelijke en voor IS belangrijke informatie beschikt een sergeant eigenlijk? In de tijd van de Koude Oorlog ben ik ook nog een jaar lang sergeant geweest. Ik kon toen de Russen echt niets vertellen wat ze uit andere hoofde niet al lang wisten.


zaterdag 5 september 2015

OPGEFOKT

Het Nederlands voetbalelftal heeft donderdag een goede stap gezet in de kwalificatie voor het EK dat volgend jaar van 10 juni t/m 10 juli in Frankrijk wordt gehouden.

Een goede stap? Ze hebben toch verloren van IJsland? Inderdaad, met 0 - 1. Dat vind ik een goede stap. De kans dat Nederland zich kwalificeert voor deelname aan het EK is daardoor weer een stuk kleiner geworden. Als ze erin slagen a.s. zondag van Turkije te verliezen (en dat moet kunnen lukken) kunnen 'we' het echt vergeten. Dan kunnen we een min of meer redelijke maand juni 2016 verwachten.

Natuutlijk, ook al doen 'wij' niet mee, er zullen toch wel aardig wat mensen  naar de tv kijken, want uitgezonden wordt het allemaal toch. Maar het zal iets minder opgefokt zijn. We horen niet voortdurend op de radio dat "We houden van Oranje." De supermarkten komen niet met allerlei plaatjes die we moeten sparen of petjes die we moeten opzetten. Er worden niet hele wijken versierd met oranje en driekleurige vlaggen en waar de buurtbewoners zich en masse bezatten. We hoeven niet naar rapportage's te kijken van massa's Nederlanders die op Franse pleinen hossen. Er zijn geen oeverloze voor- en nabeschouwingen.

Ik vermoed dat ik in die periode weer een week of twee in een naturistische bungalowparkachtige omgeving verkeer. Hopelijk word ik dan niet geconfronteerd met allerlei nationalistisch beschilderde lichamen.

vrijdag 4 september 2015

WERELDBEELD


De foto van dit Vietnamese meisje, (Phan Thị Kim Phúc), ging in 1972 de hele wereld over. Zij was het slachtoffertje van een aanval met napalm door de Amerikaanse luchtmacht tijdens de Vietnamoorlog. Ze  had de brandende kleren moeten uitrekken.


Ook dit beeld uit de Vietnamoorlog ging de hele wereld over:


Een Zuid-Vietnamees politieofficier schiet in koelen bloede en voor het oog van de hele wereld een (vermeend) lid van de Vietcong door zijn hoofd.

Je mag, denk ik, rustig aannemen dat beelden als deze het beeld dat mensen hadden van de Vietnamoorlog en met name van de rol die Amerika en het Zuid-Vietnamese regime daarin speelden nadrukkelijk beïnvloed hebben.

Gisteren zag je hier de foto van Aylan Kurdi uit Kobani.


Je hebt hem waarschijnlijk ook wel in een krant of op tv gezien. Het PAROOL wijdde er een artikel aan onder de kop "Kan een foto ons wereldbeeld veranderen?". Je mag het hopen.

donderdag 3 september 2015

VEEL

"Nederland telt 16.928.508 inwoners op woensdag 2 september 2015." Dat las ik op de website van het CBS.

In de eerste helft van 2015 kwamen er 13.500 asiekzoekers naar Nederland. Laten we nu eens aannemen dat het er over het hele jaar 30.000 worden. Dat is 0,177% van de bevolking. Dat is veel, zeg! Zoveel mensen kunnen we er echt niet bij hebben. In de Telegraaf van 25 augustus viel dan ook te lezen: Sociale huurwoningen zijn steeds moeilijker te vinden door de grote toename van asielzoekers die een verblijfsvergunning krijgen.

Deze groep heeft een streepje voor op de woonmarkt. De wachtlijsten voor betaalbare huizen worden daardoor langer en langer voor Nederlanders. Let wel: we hebben het hier niet over 30.000 asielzoekers, maar alleen over de asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen. Ongeveer de helft van de asielzoekers krijgt uiteindelijk zo'n verblijfsvergunning.

Nu begrijp ik ook wel, dat het ontzettend zuur is, wanneer je al lang op een betaalbare huurwoning wacht, die dan weer naar een stel zielenpieten uit Syrië, Eritrea of Afghanistan gaat.En dan te bedenken dat appartementen in de vrije sector (bijvoorbeeld in het flatgebouw waarin ik woon), soms wel meer dan een jaar leeg staan. Onlangs las ik dat steeds meer dure panden in Amsterdam worden gekocht door steenrijke Russen en Chinezen, die er nauwelijks gebruik van maken. Waarom laten we de asielzoekers niet in die dure woningen wonen? Ja, die kunnen de huur niet opbrengen, maar dat kan de gemeente dan toch doen? Waarom moeten juist de kansarmen lijden onder de problemen die de asielzoekers hier (ongewild) veroorzaken?

Dat vluchtelingetje hieronder zal niet in het AZC in Ter Apel of Gilze-Rijen komen, laat staan in een sociale huurwoning. Het spoelde aan op de Turkse kust. Zouden de ouders blij zijn dat ze Kos of Lesbos wel gehaald hebben?


woensdag 2 september 2015

KNAL

Maandagmiddag rond vijf uur was ik gewoon thuis. Het regende en onweerde. Dat was mij niet ontgaan. Maar wat las ik nu in Het PAROOL?

Amsterdam trilt op z'n grondvesten

Amsterdam werd vanmiddag even na 17.00 uur opgeschrikt door een enorme onweersknal. Getuige de vele tweets was die in de hele stad goed te horen.
(Onderstreping toegevoegd.)

Volgens mij hoort Amsterdam-Noord bij "de hele stad". Er markeert niets aan mijn oren want het was me opgevallen dat het onweerde. Waarom heb ik dan die "enorme onweersknal" niet gehoord?

Er werden ook enkele tweets geciteerd:
Zeldzaam hard onweer hier in Amsterdam. Las op Facebook dat 't in een hijskraan is ingeslagen. Verder: 10.000 mensen met gehoorbeschadiging.
5:05 PM - 31 Aug

Die knal was even na vijf uur te horen. Hoe wist de schrijver van deze tweet, of de schrijver van het Facebookbericht dat hij las, al om vijf over vijf dat er "10.000 mensen met gehoorbeschadiging" waren?

Wowwwww!!!!! Zo'n harde KNAL donder. Heb alle apparatuur uit voorzicht uit stopcontacten.

Als je toch je apparatuur wil beschermen, moet je de stekkers eruit halen voordat het onweer begint of enigszins in de buurt komt.

Omg! Zojuist die klap boven Amsterdam! Onweer of iets anders?

Iets anders? Terroristen?

Zo waren er nog wat tweets waarin over die harde knal iets gezegd werd.

We hebben, geloof ik, een nieuw stap in de evolutie gedaan. Als er ook maar iets gebeurt, grijpen we naar onze smartphone en maken een foto en/of versturen een tweet.dinsdag 1 september 2015

VLEES

Ik ben een vleeseter. Afgezien van allerlei ideologie, weet ik dat vlees eten erg oneconomisch is: er gaan, bijvoorbeekd, in een koe meer voedingsstoffen dan we eruit halen. Dat zou een reden kunnen zijn om vegetarisch te eten. Nu kun je tegenwoordig in de supermarkten produkten van 'De Vegetarische Slager' aanschaffen. Die zag ik wel eens aangeprezen als "niet van echt vlees te onderscheiden" (na bereiding ervan).

"Onderzoek alle dingen en behoud het goede", heb ik in mijn jeugd geleerd. Ik heb dus eens wat produkten van die vegetarische slager aangeschaft. Om te beginnen twee hamburgers. Ik heb ze 'puur' gegeten, dus zonder broodje en al die andere dingen die ze bij McDonald's en de Burger King aan die broodjes toevoegen. Bij McDonald's kom ik nooit, bij Burger King hoogstzelden. Bij mijn bezoeken aan Amerika heb ik in gewone restaurants wel eens hamburgers gegeten en die vond ik zeer goed te eten. Ik eet thuis wel eens hamburgers van echt vlees, die ik bij AH aanschaf. Ik kan alleen maar zeggen: die vegaburgers lijken er niet op.

Ik heb ook vegagehakt aangeschaft. Dat heb ik gebakken met ui, rucola, knoflook en rode peper en gemengd met groene pesto. Dat ging over de spagehetti. Ik zeg niet dat het niet te eten was, maar ik vond het ook niet voor herhaling vatbaar. Ik maak toch liever zelf gehakt van mager rundvlees (in de keukenmachine).

Eiwitten zijn een belangrijk onderdeel van onze voeding. De meeste mensen halen die uit vlees, maar je kunt ook voldoende eiwitten uit planten, noten en vruchten halen. Met name peulvruchten bevatten veel eiwitten. Waarmee ik maar zeggen wil: je kunt heel goed vegetarisch eten, zonder al dat nepvlees te gebruiken. Ik heb sowieso een hekel aan alles wat op iets moet lijken. Ik ga dus niet iets eten dat op vlees lijkt.

Dat nepvlees van de vegetarische slager bestaat voor 87% uit soja. Dat vind ik nog een goede reden om het niet te gebruiken. Over de hele wereld maken oerbossen plaats voor sojaplantages. Van die soja wordt vooral veevoeder gemaakt, zodat wij weer vlees kunnen eten, maar ook sojamelk en -yoghurt.Maken die koeien melk voor niks en wordt de afzet van onze boeren nog minder.