woensdag 28 september 2016

GROEN

In Trouw las ik een artikel over een Nederlander die in Spanje woont - Gijsbert Huijink - en daar zijn eigen(zonne)energie wil opwekken. Nou, dat valt niet mee, want het plaatsen van zonnepanelen op zijn dak bracht een ingewikkelde papiermolen en torenhoge kosten met zich mee. (...) De (energie)sector heeft een machtige lobby doet graag een beroep op draaideurpolitici. Het oerwoud van regels is volgens Huijink bovendien nauwelijks doordringbaar voor een gewoon mens. "Veel energiewetgeving stamt nog uit de Franco-tijd. Ik ben ervan overtuigd dat de regels bewust zo complex mogelijk worden gehouden, zodat alleen gespecialiseerde juristen, die de grote bedrijven in dienst hebben, ermee uit de voeten kunnen."

Erg toch, dat regels uit die zeer ondemocratische tijd de vernieuwing nog altijd in de weg staan? Gelukkig leven wij in een land dat door en door democratisch is. Hoewel,  veel ecologischer worden we daar niet van: volgens cijfers van Eurostat is 9,2 procent van alle energieopwekking in het land (Spanje dus) groen (in Nederland is dit slechts 5,5 procent). (Onderstreping toegevoegd.)