dinsdag 31 maart 2020

TRADITIE

Tot traditie rekenen we gebruiken en gewoonten die van de ene generatie op de andere worden doorgegeven. De komend tijd zullen we weer veel tradities volgen. Tijdens Pasen eten we veel eieren, al of niet na verstoppen en opzoeken. Op Tweede Paasdag gaan we naar de meubelboulevard en op Hemelvaartsdag gaan we dauwtrappen. Met Pinksteren doen we niets bijzonders, dan gaan we gewoon de deur uit, als het tenminste mooi weer is.

Het coronavirus zal veel roet in het eten gooien. Misschien kunnen we er met Pinksteren weer gezamenlijk op uit, maar Pasen en Hemelvaart zullen we nog wel binnen moeten blijven.

Wat ook niet doorgaat, althans niet live is The Passion. Er zijn mensen die vinden dat daarmee een traditie niet gevolgd, maar al is het al weer het tiende jaar, het is natuurlijk geen traditie, want een vorige generatie kende die hele Passion niet. Als het goed heb begrepen wordt er een soort compilatie van vorige Passions uitgezonden. Er wordt nog wel een kuis door Roermond gesjouwd maar veel lichter dan voorheen, zodat er minder dragers nodig zijn.

Ik hoorde ook zeggen dat juist in deze tijd The Passion zoveel troost kan bieden. Als je troost nodig hebt, pak dan even een Bijbel en lees een paar hoofdstukken uit het eerste boek van het Nieuwe Testament. De bijbehorende Nederlandse liedjes kun je dan beluisteren op YouTube.