zondag 11 december 2011

Klimaattop

Volgend jaar loopt het Kyotoverdrag af, waarin bindende afspraken werden gemaakt voor het terugdringen van broeikasgassen. Veel heeft dat niet geholpen, want de uitstoot van die gassen neemt nog steeds toe. Op de klimaattop in Durban diende de EU en niet erg ver strekkend voorstel in: er zouden afspraken moeten worden gemaakt om in 2015 plannen te ontwerpen die in 2020 juridisch bindend zouden moeten worden. Nog negen jaar dus zou iedereen lekker zijn gang kunnen gaan. De meeste arme landen en  zogenoemde 'eilandstaten' steunden het EU-voorstel, maar de drie grootste vervuilers, de VS, India en China. Van India en China kan ik me dat nog voorstellen: het zijn dan wel snel groeiende economiën, maar de gewone bevolking heeft het nog altijd minder goed dan die bij ons.

De VS weigert al jaren om ook maar iets bij te dragen aan de verbetering van het wereldklimaat, of eigenlijk aan het tegengaan van de verslechtering. De huidige economische crisis zal de EU-landen er, vrees ik, eerder toe stimuleren nog meer te produceren, dus meer rotzooi in het milieu te gooien. Er is een zogenaamd 'groenfonds'. De rijke landen beloofden daarin m.i.v. 2012 jaarlijks 30 miljard te storten voor hulp aan de armste landen. en vanaf 2020 jaarlijks 100 miljard. Ik neem aan dat volgend jaar de EU-landen hun geld liever storten in een fonds dat de Euro overeind moeten houden. Het milieu en die armste landen zoeken het verder zelf maar uit.
x