woensdag 10 juni 2015

KARAKTER

Veel mensen met een lichamelijk, verstandelijke of psych(iatr)ische handicap kunnen, soms met wat extra ondersteuning, echt wel aan het normale arbeidsproces deelnemen, maar veel werkgevers aarzelen nog altijd bij het overwegen zulke mensen in dienst te nemen. De laatste tijd zie je regelmatig een Sterspotje waarin voor het aannemen van mensen met een psychische handicap gepleit werd. Ik vind dat een goede zaak, maar vraag me af waarom ze daar dan weer zo'n merkwaardige (vind ik) benaming bij bedacht hebben: 'Collega's met karakter'. Hebben collega's zonder (duidelijke) beperking soms geen karakter?

Kennelijk hebben zelfs mensen met de beste bedoelingen nog steeds moeite met 'Collega's met een beperking'.