woensdag 14 januari 2015

Sneeuwpop

Hoe gek kun je het maken? In Trouw las ik: Saudi's die in de pas gevallen sneeuw willen spelen, moeten oppassen voor de toorn van de geestelijkheid. Op sociale media circuleert een fatwa waarin een prominente sjeik het bouwen van sneeuwpoppen on-islamitisch noemt. (...) Het beeldverbod dat in de meeste islamitische kringen geldt, gaat terug op de profeet Mohammed. Hij zou hebben gezegd dat het op de Dag des Oordeels slecht zal aflopen met 'zij die afbeeldingen maken'.

Aan de andere kant: deze tekst kennen we in ons land al eeuwen:
  • Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is.

  • Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HEERE uw God, ben een naijverig God, Die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde, en aan het vierde geslacht van hen, die Mij haten.
Zo staat het in de 'Nieuwe vertaling' van de Bijbel. In de 'Bijbel in gewone taal' luidt dat als volgt:
  • Maak geen beeld van een mens,of van een dier dat in de lucht, op het land of in het water leeft.
  • Je mag geen beelden vereren of er voor knielen. Want ik, de Heer, ben jullie God. Ik wil niet dat jullie andere goden dienen.
Wat ik maar zeggen wil: die christelijk God is ook geen uitgesproken democraat. Dat verbod van het maken van afbeeldingen van levende wezens staat 'bij ons' in het Heilige Boek zelf. Het staat niet in de Koran, maar maakt onderdeel uit van de 'hadith', de overgeleverde uitspraken van de profeet. 'Wij' zijn er intussem wat genuanceerder over gaan denken. Als we nog een paar honderd jaar geduld hebben, komt de grote meerderheid van de moslims wellicht ook zo ver.

Eén uitspraal vind ik wel opmerkelijk: Het maken van sneeuwpoppen  bevordert lust en erotische aandrang. Ik kan me niet voorstellen dat ik veel moslims beledig, als ik zeg dat ik dit een toch wel heel stupide uitspraak vind.