woensdag 14 september 2016

TABAK

Het is niet goed, vinden sommigen, dat stadswijken te eenzijdig door één bevolkingsgroep worden bewoond. Om de een of andere reden is dat vooral niet goed als die bevolkingsgroep bestaat uit mensen die niet al te veel verdienen. We hebben het dan over wat vroeger 'volkswijken', later 'Vogelaarwijken' of 'prachtwijken' werden genoemd. Goedkope woningen of sociale huurwoningen, vaak beheerd door woningcorporaties, werden gerenoveerd en vervolgens verkocht tegen prijzen die de oorspronkelijke bewoners van ze lang zal ze leven niet konden opbrengen. Zo werd de bevolking van zo'n wijk (prachtig, toch?) veel diverser. Merkwaardig genoeg is er bij mijn weten nooit naar gestreefd de bevolking van 'dure buurten', zoals de Apollobuurt of de
'goudkust' in Amsterdam ook zo divers te maken.

Sind kort zijn de zgn. Tabakspanden in de Spuistraat in de verkoop gegaan. Decennia lang waren deze panden (vroeger eigendom van de beruchte huisjesmelker Tabak) kraakpanden, waar dus niet gek veel huur voor werd betaald.De Tabakspanden in de Spuistraat, schrijft Het PAROOL, voorheen thuisbasis van krakers, kunstenaars en junks, stonden dertig jaar lang symbool voor het antikapitalisme. Dat de appartementen die in die panden worden gerealiseerd alleen bereikbaar zijn voor de allerrijksten, is op z'n minst ironisch te noemen.

Voor het kleinste appartement van 59,5 vierkante meter - vooral geschikt voor alleenstaanden of samenwonenden die weinig privacy nodig hebben - moet ruim 520.000 euro worden betaald. (Doe er nog eens 30.000 bij en je hebt in Stadskanaal een woning van 320 vierkante meter.) "Er is overweldigend veel belangstelling voor. Het grootste gedeelte is al verkocht." (...) De binnenstad wordt steeds minder toegankelijk voor Amsterdammers met lagere inkomens.
(Onderstreping toegevoegd) O ja, de Tabakspanden waren ooit het eigenndom van woningcorporatie De Key. De Key wilde er (...) een creatieve hotspot van maken, maar kwam uiteindelijk weer terug op de eerdere plannen. Het gevolg: de bewoners moesten vertrekken. De ontruiming in maart 2015 ontaardde in een korte veldslag tussen de politie en de krakers. Negentien mensen werden gearresteerd. Na een aan­bestedingstraject verkocht De Key de panden aan projectontwikkelingsbedrijf De Nijs. Ja, dat leverde natuurlijk meer op dan er sociale huurwoningen van te maken en zo blijft het centrum van Ansterdam een getto (of 'prachtwijk') voor de filthy rich.