donderdag 17 februari 2011

Prioriteiten

De staatssecretaris appelleert aan de 'bewustwording van burgers' en de 'eigen verantwoordelijkheid voor de eigen gezondheid'. De staatssecretaris onderschrijft de conclusies van de Gezondheidsraad dat asbest veel gevaarlijker is dan gedacht. Dat las ik in Trouw. De staatssecretaris doet er verder geen pest aan, behalve dan aan de SER (zijn dat asbestdeskundigen?) vragen of er wat normen aangescherpt moeten worden.

Voordat je denkt dat ik het over de staatssecretaris van Volksgezondheid heb, zeg ik maar even dat het hier gaat om Joop Atsma, de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. Zou die niet eerst wat overleg hebben gevoerd met zijn collega van Volksgezondheid? Waren ze het met elkaar eens?

Bij het verwijderen van asbest wordt er overal een potje van gemaakt. Nu kan jij wel zeer bewust zijn en je verantwoordelijk voelen voor je eigen gezondheid, maar wat doe je als ze het asbest in de school van je kind gaan verwijderen? De gemeente moet dat controleren, maar de controle blijft vaak achterwege of is kwalitatief onvoldoende. Er is meer handhaving nodig. Ga dat maar eens tegen Mark Rutte zeggen. Weet je wat die zegt? "Weet u wel hoeveel dat kost, meer handhaving?" Ik weet het niet. Ik weet ook niet hoeveel meer gevallen van longkanker je krijgt door minder handhaving. En Rutte c.s. stellen zo hun prioriteiten.
x