vrijdag 10 december 2010

Klimaat

Joop Atsma gaat tegenwoordig als staatssecretaris over het milieu. Daarom zit hij momenteel in het Mexicaanse Cancún, waar weer een klimaatconferentie wordt gehouden. Joop heeft daar zelfs het woord gevoerd en gezegd dat de private sector meer moet worden betrokken bij de besprekingen over een klimaatverdrag, wil zo'n verdrag effectief zijn.

Nu was het mij niet ontgaan dat het met name de private sector is die ervoor zorgt dat er allerlei ongewenste gassen in te grote hoeveelheden in onze atmosfeer worden uitgebraakt. Daardoor ontstaan er klimatologische veranderingen die wellicht niet of in mindere mate (ik zeg het heel voorzichtig) zouden ontstaan, als wij meer in overeenstemming met 'de natuur' zouden leven. Dus uiteindelijk zal de private sector de nodige maatregelen moeten nemen, jij en ik en al die andere gewone mensen op deze aardkloot, maar natuurlijk vooral de industrie, ook de agrarische industrie.

Betrek de private sector bij de afspraken over klimaatverandering en je weet van tevoren wat die gaat doen: op de rem staan. Wat al die goedwillende deskundigen en betuttelende overheden willen kan immers alleen maar ten koste gaan van het hoogste doel: winst maken. En laten we nou niet doen of de private sector er nog niet bij betrokken is. Op al die regeringsvertegenwoordigers is al ruim ingepraat door de private sector in eigen land, waarschijnlijk op uitnodiging van de regeringen zelf. De vorige klimaattop in Kopenhagen werd een mislukking omdat de vertegenwoordigers van een aantal zeer grote landen er vooral op uit waren de eigen industrie en markt te beschermen, want wie eenmaal aan het regeren is wil blijven regeren en met die suffe milieumaatregelen maak je de achterban niet echt blij.

Als overheden echt iets aan het milieu willen doen, moeten ze de private sector er dus helemaal niet bij betrekken. Dan moeten ze afdwingbare regels stellen. In democratische landen als het onze zijn we grotendeels zelf verantwoordelijk voor het soort overheid dat wij hebben. Als je het dus nog wat warmer wilt hebben, moet je ervoor zorgen dat Joop en zijn politieke vrienden nog lang de private sector bij het klimaatbeleid kunnen blijven betrekken.
x