zondag 7 augustus 2011

DSM

Nee, ik ga het niet hebben over een Nederlandse multinational. DSM staat ook voor 'Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders'. Het wordt wereldwijd gebruikt door psychiaters en psychologen. Op zich is het natuurlijk een goede zaak dat er overeenstemming is allerlei soorten psychische problematiek. Je hebt, zeg maar, overal dezelfde kwaal.

In de Volkskrant las ik dat er een nieuwe, bijgewerkte versie van het DSM verschenen is. De Britse beroepsvereniging van psychologen en in navolging hun Nederlandse collega's, zijn niet onverdeeld gelukkig. Kern van het bezwaar: de samenleving wordt verder gemedicaliseerd: In de vernieuwde 'bijbel' van de geestelijke gezondheidszorg wordt de drempel voor een aantal bestaande aandoeningen verlaagd en worden nieuwe aandoeningen toegevoegd.

Over de vernieuwing en de bezwaren daartegen kan ik als leek uiteraard geen zinnig woord zeggen. Maar in het artikel vielen mij enkele zinnen op. In Nederland is een DSM-diagnose inmiddels noodzakelijk om een behandeling vergoed te krijgen. OK, daar kan ik me nog iets bij voorstellen. Maar: Veranderingen in het handboek hangen zo direct samen met de kosten van de GGZ. Een vernieuwd en uitgebreid DSM levert dus meer kosten voor de GGZ op en dat terwijl ook daar driftig bezuinigd moet worden.

Jürgen Margraf, vicevoorzitter van de Duitse Federatie van Psychologenverenigingen zegt: 'De meerderheid is tegen het denken in diagnostische categorieën. Maar het is praktisch, met name voor gezondheidszorgsystemen. Daarom is het tot nu toe nooit gelukt een ander systeem te creëren.' Over "aap uit de mouw" gesproken: het is niet het belang van de patiënt/cliënt dat voorop staat, het DSM is lekker handig voor de "gezondheidszorgsystemen". Intussen is er geen zelfrespecterende zorgverlener of zorginstelling meer te vinden die niet luidkeels  roept dat de patiënt CENTRAAL staat. Mag ik even lachten?
x