dinsdag 6 maart 2012

Staken

Vandaag wordt er op veel basisscholen gestaakt door de leerkrachten. Het gaat ze niet om hogere salarissen of betere pensioenen. Het gaat om de bezuinigingen op het zgn. 'passend' onderwijs. Met 'passend' onderwijs bedoelen we dat kinderen met wat voor beperking dan ook naar een 'gewone' basisschool gaan, i.p.v. naar een speciale school. Dat kan heel goed, maar dan moet er wel aan enkele voorwaarden voldaan worden. Zo mogen de klassen niet te groot zijn, want kan de leerkracht niet voldoende tijd besteden aan de leerling die wat extra aandacht nodig heeft. De school moet dan ook specifieke deskundigen kunnen inhuren, die van tijd tot tijd de kinderen die dat nodig hebben kunnen helpen of die de vaste leerkrachten kunnen adviseren bij hun werk.  Dat kost allemaal geld, maar als je dat niet wilt uitgeven, moet je die kinderen met een beperking naar speciale scholen sturen en wat denk je dat dat kost? En dat is dan alleen nog maar de financiële kant van het probleem.

Door kinderen met een beperking naar het reguliere onderwijs te laten gaan, leren 'normale' kinderen op een natuurlijke manier om te gaan met kinderen die 'anders' zijn. Die kinderen worden niet gestigmatiseerd omdat ze alleen maar in de vrije tijd, bij spelletjes op straat bijvoorbeeld, gezien worden, waar ze al gauw buiten de boot vallen. Ze lopen bij rekenen en taal misschien wat achter bij de rest van de klas, maar bij veel andere bezigheden kunnen ze gewoon meedoen. Het is voor alle kinderen beter dat van jongs af aan te ervaren en te leren. Dat zou ertoe kunnen leiden dat uiteindelijk ook op de diverse werkvloeren, mensen met een beperking meer geaccepteerd worden. We draaien onze hand er immers ook niet voor om mensen met een taalkundige beperking (Polen, Bulgaren, Roemenen) werk te laten doen, waarvoor we geen Nederlanders kunnen vinden.

In Trouw is een directeur van een basisschool aan het woord die vandaag niet meestaakt, maar hij geeft duidelijk aan waarom anderen dat wel doen. Ik zou het maar eens lezen.
x