maandag 23 juli 2012

Billboard

De politie vang te weinig misdadigers en de rechters geven te lage straffen. Dat zijn veel gehoorde klachten aan de borreltafel en politici willen die klachten nog wel eens overnemen, zodat ze kunnen scoren bij verkiezingen. Het CDA en de VVD in (de gemeente) Den Haag willen daar iets aan doen: op billboards willen ze bekend maken welke misdadigers - met name van geweldsmisdrijven - opgespoord zijn en welke straf ze hebben gekregen. Dan weten de burgers dat het best wel meevalt en dat misdaad echt niet loont.


Als in een buurt een overval wordt gepleegd, is iedereen geschokt en willen ze dat de daders snel worden gepakt, wat de politie vervolgens vaak ook doet. Maar wat gebeurt erna? Mensen horen vaak niet wat voor straf iemand heeft gekregen. Dat zegt een vertegenwoordiger van het CDA in Trouw. Dat zal wel kloppen. Het zal een inwoner van de Haagse Schilderswijk  worst wezen of een overval in Zeewolde snel wordt opgelost en hoe streng de overvaller wordt bestraft. "Eigen overvaller eerst", toch? En al die billboards in de stad zullen de Hagenaars alleen maar sterken in de overtuiging dat het niet best gesteld is met de veiligheid in hun stad. Ze hadden er ook al over gelezen in hun krant en TV West had er ook al uitgebreid over gerapporteerd.

Een beetje misdaad komt diverse malen in het nieuws: 1. Direct na het bekend worden. 2. Diverse malen tijdens het onderzoek. 3. Bij het oppakken van de dader. 4. Bij het eerste proces. 5. Bij het proces in hoger beroep. Dat versterkt de indruk dat de misdaad welig tiert, want je hoort en leest er zo vaak over. Daar komen de billboards dan nog eens bij. Heb je weer een onderwerp voor aan de borreltafel.
x