vrijdag 24 april 2015

MOOI (2)

Gisteren vermoedde ik al dat het akkoord over het 'bed-bad-brood'-probleem niet op algemene instemming zou kunnen rekenen. Volgens een VN-woordvoerder  wordt Nederland een 'inhumaan eiland binnen Europa'. Diverse gemeenten geven nu al aan dat ze, al behoren ze niet tot die zes gemeenten waar het nog 'mag', gewoon zullen doorgaan met het verlenen van opvang.

Er is een tijd geweest dat we zelf ons land rekenden tot een soort schoolvoorbeeld van hoe je met vluchtelingen moest omgaan. Maar de tijd dat Hugenoten en Joden hier op een warm onthaal konden rekenen ligt ver achter ons. 'We', althans velen van ons, zien alleen nog maar mensen uit een ver land, vaak met een kleurtje, die onze zuur verdiende centjes komen opmaken. Ja, dakloos door ons land, of een ander Europees land, zwerven schijnt nog altijd te verkiezen te zijn boven opgejaagd, vervolgd, vermoord worden door landgenoten die jouw geloof, stam, politieke opvattingen of seksuele geaardheid niet appreciëren. Zulk mensen begrijpen niet zo veel van 'ambtsberichten' volgens welke zij in hun land van herkomst best wel veilig zijn, dus terug kunnen gaan.

In Elsevier las ik, m.b.t. het Europese topoverleg: 'Onze eerste prioriteit is het redden van mensenlevens,' zei premier Mark Rutte (VVD) vanavond na het topoverleg in Brussel. Prachtig, maar wat doen we met die geredde mensen? Asielzoekers die niet in aanmerking komen voor de vluchtelingenstatus in Europa, moeten worden teruggestuurd. Terug naaar Libië, Somalië , Syrië.

Er komen Inspanningen om de schepen van de mensensmokkelaars te vangen en te vernietigen. Ik dacht dat die mensensmokkelaars dat vaak zelf al deden. Moeten Europese marineschepen dat beter doen? Of gaan vliegtuigen schepen in de havens van 'verdachte' landen bombarderen?

Als onze eerste prioriteit is het redden van mensenlevens, zou de volgende prioriteit kunnen zijn het verschaffen van een menswaardig bestaan aan de geredden. Dat kost geld, ja, en oh, wat hebben het hier moeilijk.

P.S.
Waar maken 'wij' ons nu echt druk over? Of de schoolkindertjes die aan de 'Koningsspelen' deelnemen bij het gezamenlijke ontbijt wel of niet hagelslag op hun bammetjes mogen hebben. Leg dat 'probleem' eens aan een bootvluchteling uit.