zaterdag 6 februari 2016

WOONGENOT

In september 2011 maakte ik een in het algemeen als ongebruikelijk geziene stap: ik ging van een niet vreselijk duur koopappartement naar een huurflat in de vrije sector. Het bleek een van de beste beslissingen die ik ooit heb genomen. Niet alleen verdubbelde de woonruimte waarover ik beschik (van 58 m2 naar 116 m2), in plaats van via trappen kan ik nu mijn woning bereiken met een lift. Binnen een jaar na de verhuizing bleek dat een 'gouden greep'. Toen werd immers vastgesteld dat ik leed aan claudicatio intermittens ('etalagebenen') en aan COPD Gold II (matig tot ernstig). In de dagelijkse praktijk betekende dat, dat ik de afstand tot mijn belangrijkste leverancier (AH), zo'n 500 meter, niet meer wandelend kon overbruggen.

Een tijd lang legde ik de afstand naar AH nog af op mijn (elektrische) fiets, maar al gauw bleek dat ook andere afstanden niet moeiteloos lopend overbrugd konden worden, zoals de afstand van de ingang van een ziekenhuis naar de polikliniek, of de ingang van een station naar het perron waar mijn trein vertrok, resp. van aankomstperron naar stationsuitgang. Ruim een jaar geleden besloot ik dat een scootmobiel DE oplossing was. Dat vind ik nog steeds.

Gisteren werd in de diverse media uitvoerig aandacht besteed aan de hoogte van de huren, met name die in de vrije sector, in Nederland. Wat bleek? De gemiddelde huur voor een woning met een oppervlakte als die van de mijne bedraagt in Amsterdam een kleine € 2300 per maand. Ben ik nu te beklagen? Nee, vrees niet! Ik betaal net iets meer dan € 800 per maand, minder nog dan de gemiddelde huur in Drenthe, waar de huren de laagste  van Nederland zijn.

Dat de huren in Amsterdam, net als in andere Europese hoofd- en andere grote steden, zo hoog zijn, wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door buitenlanders. Dan heb ik het niet over de buitenlanders die Wilders graag buiten houdt of ziet verdwijnen, maar over kapitaalkrachtige Chinezen, Russen, Arabieren en andere 'expats'. Die betalen alles voor een woning die ze een groot deel van het jaar niet eens gebruiken. Waarom heb ik Geert nog nooit horen vragen of die weg moeten of mogen blijven?