donderdag 6 juli 2017

RIDDERS

"Gentrificatie is een proces van opwaardering van een buurt of stadsdeel op sociaal, cultureel en economisch gebied, het aantrekken van kapitaalkrachtige nieuwe bewoners/gebruikers en de daarmee gepaard gaande verdrijving van de lagere klassen uit het stadsdeel. De opwaardering gaat gepaard met een stijging van de prijzen voor onroerend goed en de huurprijzen." Aldus Wikipedia.

In de Volkskrant lees ik: Het is een nette volkswijk in een nette stad. (...) Drie flats in onberispelijke staat. (...) De wijk was slecht (...) totdat ze begonnen met de verkoop van sociale huur en met de renovatie. Nu gaat het goed.

Een van de, waarschijnlijk als 'net' beschouwde, bewoners van deze nette volkswijk is Hermen Bomhof. Hij is ervan overtuigd dat een andere bewoner een pedo is, maakt een foto van hem en plaatst die op Facebook met de tekst Waarschuw iedereen voor deze kk pedo. De foto wordt door velen gedeeld.

Twintig jaar woont de man in de flat. (...) Hij heeft het syndroom van Asperger en wordt begeleid. Het gaat hem prima in de flat. (...) De man heeft niets misdaan. Daar gaat een leven aan gruzelementen. (...) Nu is de man in handen van de Facebookridders, die hem delen en delen totdat er nog maar één waarheid overblijft.

De wijk "was slecht (omdat er mensen met lage inkomens woonden?) totdat ze begonnen met de verkoop van sociale huur". Is het niet geweldig dat gentrificatie voor 'nette' mensen zorgt? Ze zullen er alles aan doen om de buurt netjes  te houden. Iedereen die maar een beetje afwijkt van wat de nette mensen normaal vinden en die ze niet begrijpen, kan maar beter maken dat zhij wegkomt.