zaterdag 14 april 2012

Heks

Als het 'Leids instituut van godsdienstwetenschappen' er een symposium aan wijdt, moet het wel iets van belang zijn: hekserij. Trouw heeft gesproken met een hedendaagse heks, Miranda Huivenaar (30). " 'Ben je hier op je bezemsteel?', vroeg iemand me eens bij de opticien." Ja, dat krijg je, als mensen een tattoo van een pentagram op je arm zien. Ik denk bij het zien van een pentagram meteen aan de duivel, maar dat zal wel liggen aan diverse B-movies die ik in de loop der jaren gezien heb. Miranda weet er duidelijk meer van dan ik, want die is ook nog eens gepromoveerd aan de Leidse Universiteit.

Trouw stelt de voor de hand liggende vraag: Hoe kunt u geloven in hekserij én wetenschappelijk onderzoek doen? Miranda: Voor mij is het altijd heel duidelijk geweest: mensen maken religies zelf. Ja, dat wist ik ook al, zonder daarvoor doorgeleerd te hebben.

Wat doet Miranda in de praktijk met het haar hekserij? In mijn dagelijks leven blijkt weinig van hekserij. Nou ja, ik voer wel eens rituelen uit, maar dat is acht keer per jaar. Eerst heb ik wel met magie geëxperimenteerd - je kunt er jezelf sterker mee maken. Nu denk ik: waar heb je dat nou eigenlijk voor nodig? Ik doe alleen nog vereringsrituelen. (...) Heksen zijn sterk verbonden met de natuur. We verwelkomen nieuwe seizoenen, vruchtbaarheid, of de terugkeer van het licht. Als ik het zo uitleg vinden mensen het toch wel mooi. Zo kan je van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten een kerk maken, die is immers ook sterk verbonden met de natuur. Als ik het goed heb, heeft de 'terugkeer van het licht' niets met religie te maken, maar alles met onze stand t.o.v. de zon. Gelukkig maar, want dan weten we tenminste zeker dat vanaf ongeveer 21 maart de dagen weer langer worden. Als dat met religie te maken zou hebben, zou je op een of ander tijdstip een hogepriester(es) krijgen die het ging verbieden. Of zo'n priester(es) ging zich met de vruchtbaarheid bemoeien en ging bij sommige vrouwen de pil door het eten prakken.

Nu hoop ik maar dat Miranda godsdienstfilosofe is, want daar kun je in de dagelijkse praktijk weinig kwaad mee doen.
x