zaterdag 21 oktober 2017

WOLF

Af en toe kom je merkwaardige/opvallende plaatsnamen tegen, zoals gisteren in de Volkskrant. In het noodoosten van Groningen, niet ver van de Duitse grens, vind je het gehucht Hongerige Wolf.
Dit viel er te lezen: In augustus werden in noordoost-Groningen nabij het gehucht Hongerige Wolf 2 dode schapen gevonden. Na analyse bleken zij door wolvenbeten om het leven te zijn gekomen. Je vraagt je toch af hoe die wolf, die uit Duitsland kwam en daarheen ook weer terug ging, zo'n passende plek wist te kiezen.

Het artikel ging overigens niet over die wolf bij Hongerige Wolf maar over een wolf die op de Veluwe is gesignaleerd tussen 't Harde en Arnhem. Een preciezere locatie wordt niet gegeven, om een toeloop van dierenliefhebbers in de bossen te voorkomen. Nu weet ik ook dat er niet alleen een 'Protocol stranding levende grote walvisachtigen' is, maar ook een 'Operationeel Draaiboek Wolf, een boekwerk van 61 pagina's waarin tot in detail wordt beschreven hoe er bij het spotten van een wolf gehandeld dient te worden en door wie.

Zou er nu ook een Draaiboek of Protocol komen, waarin beschreven wordt hoe te handelen na het spotten van een westelijke blonde tapuit? Die werd voor het eerst sinds 13 jaar opgemerkt door een 15-jarige vogelaar op Texel. Zonder Draaiboek of Protocol wist die niets beters te doen dan een whatsappje te sturen naar medevogelaars met als gevolg een grote toeloop van vogelaars. Er is overigens wel een soort Protocol of Draaiboek want bij NOS.nl las ik "Bijzondere vogels moeten in Nederland worden aangemeld bij de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna". Dat "moeten" begrijp ik niet helemaal, want wie maakt de vogelaar wat die een bijzondere vogel ziet, maar die wetenschap voor zichzelf houdt?