zaterdag 6 november 2010

Bedankt

Een flink aantal jaren heb ik rondgelopen met op mijn jack een button zoals je hiernaast ziet. Tweemaal heb ik bij Dodewaard gedemonstreerd tegen de kerncentrale daar; de tweede keer heb ik heel wat traangas over me heen gekregen. Maar die centrale werd gesloten! Ik heb in Duitsland gedemonstreerd tegen de nog te bouwen kerncentrale in Kalkar. Die is er nooit gekomen! Ik heb tegen de kerncentrale in Borssele gedemonstreerd. Die staat er nog steeds en werkt nog steeds. Ik heb mij dus met wisselend succes verzet tegen het gebruik van kernenergie.

Er is ooit sprake van geweest dat er in Nederland enkele tientallen kernenergiecentrales gebouwd zouden worden. Dat werd toen nog, geloof ik, ingegeven door de wens onafhankelijk, resp. minder afhankelijk, te worden van de olieproducerende landen. De CO2-uitstoot en de nadelige gevolgen daarvan speelden toen nog geen rol.

Ik ben niet tegen vooruitgang en dus ook niet principieel tegen kernenergie. Ik ben er tegen zolang er geen goede oplossing is gevonden voor de opslag en/of verwerking van het radio-actief afval. De huidige opslag kost bovendien zeer veel geld die uiteindelijk door de belastingbetaler/stroomgebruiker zal worden betaald. De kerncentrale in Dodewaard kan pas in 2045 definitief worden afgebroken en blijft dus tot die tijd geld kosten. Die tijd tussen stopzetten en definitief afbreken geldt voor alle kerncentrales.

Kernenergiecentrales leiden tot minder CO2-uitstoot dan olie-, gas- of kolengestookte centrales. Dat is een feit. Omdat we ons over die CO2-uitstoot inmiddels behoorlijk bezorgd maken, beginnen 'we' kernenergie toch weer meer aanvaardbaar te vinden en is het bepaald niet helemaal uitgesloten dat Borssele er een tweede kerncentrale bij krijgt. Rutte c.s. willen wel.

We kunnen kiezen:
a. de atmosfeer vervuilen met CO2;
b. de bodem vervuilen met radio-actief afval;
c. de horizon vervuilen met windmolens;
d. stads- en dorpsgezichten vervuilen met zonnepanelen;
e. riviergezichten vervuilen met waterkrachtcentrales.
Waar heeft ons nageslacht nou het minste last van?

Misschien heb ik die button nog wel ergens.
x