dinsdag 21 januari 2014

Grazers

Ik heb hier al eerder geschreven dat ik het onzin vind de Oostvaardersplassen een 'wildernis' te noemen. Op de website van Omroep Flevoland lees ik: Stichting Welzijn Grote Grazers gaat nu ook buiten de provincie lezingen geven om aandacht te vragen voor de Oostvaardersplassen. (...) De stichting wil het publiek wijzen op het in hun ogen dagelijkse dierenleed dat in de plassen plaatsvindt. Zo zou er sprake zijn van een structureel voedseltekort waardoor dieren sterven of moeten worden afgeschoten.

Ik heb wel eens beelden gezien van de trek van gnoes over de savannen van Oost-Afrika. Ze moeten daarbij wel eens rivieren oversteken. In die rivieren liggen krokodillen op de loer, die diverse gnoes te pakken nemen en dat gaat bepaald niet op zachtzinnige wijze. Je ziet ook wel eens dat een groep leeuwen zich gezamenlijk op een kleine gnoe stort. Ik heb nooit gehoord van een Stichting Welzijn Gnoes die zich het lot aantrekt van gnoes die het slachtoffer van zoveel wreedheid worden.

Er is in de Oostvaardersplassen geen sprake van een structureel voedseltekort, maar van een structureel grazersoverschot. Uithongering is de manier waarop de natuur ons op het bestaan van dat overschot wijst. We kunnen de Oostvaardersplassen nog wat onnatuurlijker maken door er aaseters als jakhalzen en gieren in te voeren. Die ruimen alle dode grazers netjes op.
x