zaterdag 31 maart 2012

Eens

Ik ben het niet gauw en niet vaak eens met de Paus. Maar bij zijn recente bezoek aan Cuba heeft hij terecht weer eens gewezen op het al vijftig(!) jaar durende handelsembargo van de Verenigde Staten. Stel je even voor hoe onze economie eruit zou zijn als onze grote buurman Duitsland alle handel met ons land verbood.

Het is uiteraard het goede recht van de Amerikanen om niet van communistische regiems te houden. Ik ben daar ook geen vriend van. Maar Amerika is daar wel nogal selectief in. Je kunt China nauwelijks meer een communistisch land noemen: het is inmiddels een kapitalistische éénpartijstaat. Maar toen het het nog wel communistisch was dreef Amerika er rustig handel mee en mompelden ze wel eens wat over mensenrechten. Per slot van rekening was en is China een aardige markt.

Cuba is natuurlijk nooit van groot economisch belang geweest voor Amerika: ze schijnen daar goede sigaren en rum te produceren, maar dan heb je het wel zo ongeveer gehad, geloof ik. Cuba heeft ook een goede gezondheidszorg voor alle inwoners. Daar kunnen veel weinig verdienende Amerikanen alleen maar van dromen. Maar ja, ze zijn daar communistisch en niet democratisch. Ook hier zijn hele generaties opgegroeid die niet meer, via krant en tv, hebben meegemaakt hoe Castro het dictatoriale en onderdrukkende regiem van Batista opzij heeft gezet. Amerika heeft nooit veel moeite gehad met zaken doen met een reeks van dictatoren in zijn Zuid-Amerikaanse 'achtertuin'. Het heeft zelfs van harte meegewerkt aan het bestrijden - en verwijderen - van naar Amerikaans oordeel te linkse regeringen. In Chili, Nicaragua en Haïti - om een paar landen te noemen - kunnen ze daar over meepraten.

Ik gun de Cubanen een democratische regering, maar ik gun ze ook een economie, waarin het iedereen beter gaat dan nu. Daar kan Amerika een belangrijke bijdrage aan leveren.
x

vrijdag 30 maart 2012

Toekomst

Regeren is vooruit zien. En dat doet Henk Kamp, onze minister van Sociale zaken. Hij heeft dus nu maar vast, in een brief aan de Eerste Kamer, geschreven dat de AOW-leeftijd in 2035 verhoogd wordt naar 68. Dan kunnen de mensen die zo rond 1970 geboren zijn daar vast rekening mee houden. Kamp gaat er vanuit dat rond 2035 de gemiddelde levensverwachting ook weer wat hoger is geworden, dus we raken dan nog verder vergrijsd en we kunnen de jongeren niet aandoen dat ze steeds meer geld moeten opbrengen voor de ouderen. Je kunt je natuurlijk ook afvragen of de pensioenfondsen al het benodigde geld wel bij elkaar kunnen beleggen. Dan moet het wel goed gaan met de economie, want anders hebben de pensioenfondsen niets om in te beleggen.

Nu heb ik ook ergens gelezen of gehoord dat de banken momenteel niet staan te trappelen om het bedrijfsleven geld te lenen om de nodige investeringen te doen. Het bedrijfsleven zegt dat ze zitten te springen om arbeidskrachten, maar 50-plussers nemen ze niet graag aan. Voordat je het weet gaan die immers kwaaltjes vertonen en dan verdwijnen ze in de Ziektewet. In 2035 zitten we, neem ik maar even aan, met een grote groep arbeidswillige 60-plussers. Weet Henk Kamp al hoe zijn opvolger tegen die tijd de werkgevers zo ver krijgt dat ze die 60-plussers in dienst nemen? Wat doen we trouwens in 2060 met al die 70-plussers?

We worden dan wel steeds ouder, maar houdt onze conditie, zeg maar: onze arbeidsgeschiktheid, daarmee gelijke tred? Kunnen we wel steeds langer blijven doorwerken? Moeten we daar niet eens een taskforce van futurologische biologen op zetten? Wordt er al genoeg gewerkt aan het ontwikkelen van nieuwe voedingssupplementen, die ons fysiek en mentaal in goede conditie houden? Met alleen wat Dove om de vijf verschillende tekenen van ouder worden weg te werken komen we er niet.
x

donderdag 29 maart 2012

Doorgaan

Laat het huidige kabinet maar lekker doorgaan! Het zit er dik in dat vandaag bekend wordt dat Geert Wilders c.s., ten onrechte ook wel eens een partij genoemd, staken met het gedogen van het kabinet-Rutte. Dat zou dan, volgens velen, tot nieuwe verkiezingen moeten leiden. Zo dacht ik er aanvankelijk ook over. Maar ik heb nog eens nagedacht.

Het is bepaald geen geheim dat de PVV niet als enige het minderheidskabinet tot nu toe in stand houdt. De SGP doet dat ook en op een aantal niet onbelangrijke terreinen was ook de PvdA een gedoogpartij. GroenLinks zorgde ervoor dat er militairen en politiemensen naar Kunduz gestuurd konden worden. Wij zijn in de loop der jaren zo gewend aan kabinetten die op een meerderheid in het parlement steunen, dat we vergeten zijn, dat dat in feite de dood in de politieke pot is. Steeds weer zaten we, in principe voor vier jaar, vast aan een aantal afspraken die bij de kabinetsformatie gemaakt worden. Wat voor plannen de oppositie ook indiende, welk voortschrijdend inzicht zich ook aandiende, afspraak was afspraak en daar hield het kabinet zich aan. Leden van de regeringspartijen moesten vaak tegen beter weten in vóór stemmen, ook als ze liever tegen zouden stemmen. M.a.w.: het parlement kon in feite geen vuist maken tegen het regeringsbeleid.

We nemen toch zo graag allerlei dingen van de VS over? Nou, daar is een minderheidsregering de gewoonste zaak van de wereld: een democratisch president moet het vaak doen met een republikeinse meerderheid in het Congres, of andersom. De democraat Obama begon zelfs met een democratische meerderheid in het Congres, maar aan 'fractiediscipline' doen ze daar niet veel. De regering van de VS moet steeds weer, voor elk beleidsbesluit van enige importantie, een parlementaire meerderheid bij elkaar zien te sprokkelen. Volgens mij is dat ook de basisgedachte van de parlementaire democratie: de meerderheid van de door het volk gekozen vertegenwoordigers beslist en niet een klein clubje dat in een Wit Huis of een Catshuis een tijdje bij elkaar zit.

Als Wilders  en Agema vandaag inderdaad het Catshuis verlaten, kunnen Rutte en Verhagen (en 'hun' fractievoorzitters) redelijk snel - dat schijnt belangrijk te zijn - plannen opstellen. Daarover kan de Tweede Kamer in alle openheid debatteren en vervolgens besluit die Tweede Kamer waar er bezuinigd, heroverwogen en vernieuwd moet worden en voor welke bedragen. 'Poldermodel'lijkt me daar een goede benaming voor.
x

woensdag 28 maart 2012

Pet

Net als veel Nederlanders gooi ik glasafval altijd braaf in de daarvoor bestemde containers die de gemeente daarvoor geplaatst heeft. Ik drink zelden of nooit frisdranken, dus plastic flessen heb ik zelden of nooit in huis. Ik heb ook nooit een flesje water bij me. Er bestaat al enige tijd, als ik het goed heb, statiegeld op grote plastic flessen. Dat wil staatssecretaris Atsma afschaffen, want het inzamelen van die zgn  petflessen vinden de fabrikanten en de gemeenten te duur. De Tweede Kamer lijkt het, volgens Trouw, met Atsma eens te zijn.

Je hoeft maar om je heen te kijken om overal lege petflesjes te zien. In de oceanen drijven ze, samen met veel meer plastic, vrolijk rond. We geven ons geld kennelijk liever uit aan het opruimen van de rotzooi, dan aan het voorkomen ervan.

De staatssecretaris heeft een beproefd middel van stal gehaald: hij heeft een 'doel' gesteld: plastic moet voor 52 procent hergebruikt worden. Bedrijven en gemeenten krijgen tot 2014 de tijd om na te denken over de manier waarop ze dat gaan regelen. Als het doel niet gehaald wordt, gaat Atsma, d.w.z. de 'Inspectie Leefomgeving en Milieu', alsnog sancties opleggen. Dat zal wel een soort boete zijn die de fabrikanten in hun prijs en de gemeenten in een belasting gaan verwerken. Met andere woorden: die gaan wij toch met ons allen betalen en intussen blijven 'we' ons plastic weggooien. In het winkelcentrum waar ik mijn boodschappen doe, zijn heel veel bankjes, waar afvalbakken naast staan. Ik zie daar ook vrij veel lege petflesjes rondslingeren. Die zie je ook in parken en plantsoenen en op parkeerplaatsen. Ga op een zonnige dag eens op het strand of andere drukbezochte recreatieplaatsenstrand kijken. Blikjes voor bier en frisdrank zie je daar ook in groten getale . Statiegeldflessen zie je veel minder. Hoe zou dat nu komen?

Waar moeten die fabrikanten en gemeenten nou nog zo lang over nadenken?
x

dinsdag 27 maart 2012

Werven

In een bekend verhaal uit het Nieuwe Testament maakt Jezus zich kwaad op de geldwisselaars in de tempel in Jeruzalem. Hij gooit ze eruit onder het motto: "Maak het huis mijns Vaders niet tot een huis van koophandel." De Spaanse bisschoppen, begrijp ik uit een artikel in Trouw, maken van de kerk een arbeidsbureau: 'Ik bied je geen fantastisch salaris, maar ik bied je een vaste baan.' Met een online campagne speelt de Spaanse rooms-katholieke kerk sinds deze maand in op de grote werkloosheid in het land. 'Er wacht je eeuwige welvaart', beloven geestelijken in een YouTube-filmpje.

De kerk had ook nog kunnen wijzen op de mooie carrièrekansen. Je zou het kunnen brengen tot bisschop van Rome, maar ook aartsbisschop ergens in Spanje is een niet-onaardige positie. Maar wat moet je hier nou mee als doordeweekse Spaanse rooms-katholiek? Je bent werkeloos en zit de hele dag thuis, waar je vrouw niet zo goed tegen kan. Je kinderen hebben ook geen baan en zitten ook thuis. Dat moet wel tot spanningen leiden. Daar kun je wel enige troost en bijstand bij gebruiken. Van oudsher ging je dan naar meneer pastoor. Die zag het immers als zijn roeping de treurenden te troosten. Die kon ze vertellen dat al die ellende maar tijdelijk was. Uiteindelijk zou er een eeuwigheid van geluk aanbreken.

Nou, vergeet die roeping maar. Meneer pastoor was het ook zat een hele dag tegen een stel chagrijnige ouders aan te kijken. Zijn vriendinnetje zag het ook niet meer zitten. Een maandsalaris van 700 á 800 euro is dan wel geen vetpot, maar het is meer dan een uitkering, als je die al krijgt. Dan neem je dat celibaat op de koop toe. Hoewel, als je toch al niet op grond van een principe of een ideaal voor die baan koos, dan neem je het voor de rest ook niet zo nauw. Wellicht is er een werkloze vrouw te vinden die 'huishoudster' wil worden. De campagne van de Spaanse kerk is nu wel erg eenzijdig op werkloze mannen gericht. Ik zou er nog een YouTube-filmpje tegenaan gooien.
x

maandag 26 maart 2012

Wantrouwen

In de verre oudheid had men het gezegde: Wantrouw de Grieken, vooral als ze met geschenken komen. Daar moest ik gisteren aan denken toen in 'Buitenhof" de 'machtigste man van Nederland', Bernard Wientjes, het opperhoofd van de Nederlandse werkgevers,  aan het woord was. Volgens Wientjes zijn de werkgevers bereid tienduizenden wsw'ers en wajongers aan een baan te helpen. Ze zijn ook bereid zieke werknemers gedurende een half jaar uit eigen zak door te betalen. Aan de hypotheekrenteaftrek mag gemorreld worden. Dat is allemaal niet niks. In de Volkskrant lees ik: 'Ik ben dan wel bereid om meer wajongers en mensen uit de sociale werkplaats aan te nemen door middel van een fonds'. (Onderstreping toegevoegd.)

Wat Wientjes er niet bij zei is hoe dat fonds tot stand komt. Stoppen alle werkgevers, en alleen zij, daar geld in om hun collega's te ondersteunen bij het betalen van de wsw'ers en wajongers die ze in dienst nemen? Of moet 'de overheid' (wij met ons allen dus) daar ook geld aan bijdragen? Hij wil in ieder geval dat er op drie belangrijke terreinen wordt bezuinigd: de arbeidsmarkt, de huizenmarkt en de zorg. (...) 'Er moeten draconische maatregelen worden genomen.' Op drie nogal belangrijke terreinen dus (werken, wonen en zorg) moeten wij met ons allen met minder genoegen nemen. En dat allemaal om onze 'Triple A status' te behouden en dat kan alleen als we aan die bekende 3%-norm voldoen.  Daaraan zitten ze momenteel in het Catshuis druk te werken. Zullen ze daar even blij zijn met Wientjes. Ik ben voorlopig nog even niet blij.
x

zondag 25 maart 2012

Speeltuin

'We willen bijvoorbeeld speeltuinen opknappen.' Dat liet Occupy'er Jet weten aan Trouw. op de vooravond van het vertrek van het Beursplein. Het lijkt me een goed idee, want hun tentenkamp op het was niet veel meer dan een speeltuin. Ik ben er wel eens gaan kijken, maar ik werd er niet echt geïnspireerd tot gedrag dat zou kunnen leiden tot substantiële veranderingen in ons (neo)kapitalistische systeem. In feite deden ze niet meer dan het meisje dat mij gisteren in het winkelcentrum aansprak om mij een (tijdelijk goedkoop!) abonnement aan te smeren op 'Voetbal International'. Dat is een blad voor voetballiefhebbers en dat ben ik niet. Maar die Occupy'ers hadden toch dingen te melden, waarin ik wel geïnteresseerd ben? Zeker, maar hadden ze iets te melden dat ik nog niet wist? Ze hoefden mij niet meer te overtuigen. Ik lees wel eens een krant. Ik lees zelfs wel eens een boek en niet alleen romans. Ik ben niet toevallig lid van een een nogal linkse partij. Hoeveel regelmatige bezoekers van Beursplein 5, waar dagelijks de AEX-index wordt bepaald, hebben die Occupy'ers eigenlijk op andere gedachten gebracht?

Ik ben trouwens wel benieuwd naar het aantal Occupy'ers dat daadwerkelijk aan de slag gaat in speeltuinen. Hopelijk wijdt Trouw daar over een tijdje nog een artikel aan.
x

zaterdag 24 maart 2012

Callcenter

Wanneer je je niet lekker voelt en de huisarts belt voor een afspraak, krijg je de assistente aan de lijn die begint met je allerlei vragen te stellen. Veel mensen ergeren zich daaraan, want wat weet die assistente er nou van? Die heeft voldoende opleiding, o.a. van haar eigen baas, om te weten welke vragen ze moet stellen en wat ze met de antwoorden moet doen. Vaak zal dat zijn: de gewenste afspraak maken.

Het gevolg van het consult bij de huisarts kan zijn dat je je baas moet melden dat je niet komt werken. In het huidig tijdsgewricht bel je dan met een arbo-dienst, die door je baas is ingehuurd, Daar werken (bedrijfs)artsen die moeten beoordelen of je echt niet in staat bent om te werken. Ook die krijg je niet direct aan de lijn. Je komt bij een callcenter terecht. De medewerkers daarvan vragen je ook de hemd van het lijf, maar ik vrees dat die minder opleiding hebben dan de gemiddelde doktersassistente. Uit diverse uitzendingen van consumentenprogramma's is inmiddels wel duidelijk geworden, dat callcenters er vooral zijn om de belangen van de opdrachtgever, niet die van de cliënt te behartigen. Dat is dan nog daar aan toe, maar het wordt pas echt vervelend als de bedrijfsarts er alles aan doet om jou gezond te 'verklaren', d.w.z. in staat tot werken. Dat wil zijn opdrachtgever, jouw baas, namelijk en als de bedrijfsarts dat niet snel genoeg doet, kost dat de baas geld. Dan zoekt hij wel een een andere arbo-dienst, die daar wat makkelijker mee is. Die bedrijfsarts moet al helemaal niet tegen de baas zeggen dat de oorzaak van het ziekteverzuim best eens aan het bedrijf zelf kan liggen en dat hij middelen ziet om dat te verbeteren. En daarvoor is hij ook ingehuurd.

In het programma 'Zembla' is ook duidelijk geworden dat bij de beoordeling van het ziekteverzuim de privacyregels nogal eens geschonden worden.

Zijn er mensen die zich ten onrechte ziek melden? Reken maar! Er mag dus best gecontroleerd worden. Maar dan wel door een onafhankelijke arts in een persoonlijk onderzoek en niet door een callcentermedewerker die een checklistje afwerkt.
x

vrijdag 23 maart 2012

Neologisme

De bladeren zijn nog niet eens aan de bomen verschenen. Er was gedurende enkele uren ijs te zijn, maar dat was alleen in het ijsstadion Thialf en dat gebeurde pas 's middags, maar toch slaagden Pro Rail en NS er voor de zoveelste keer weer eens in een prima chaos in het openbaar te bewerkstelligen. Maar laten we die chaos eens van de zonnige kant bekijken. Die heeft in ieder een mooi neologisme opgeleverd. Ik hoorde een woordvoerster zeggen dat NS en ProRail het deze keer niet zouden houden bij de gebruikelijke excuses en gratis kopjes koffie en thee. Nee, ze gaan de chaos deze keer eens goed UITEVALUEREN.

Wat leer ik hier uit? We hebben eerder zo'n chaos gehad. Het kan niet anders of toen zijn het ontstaan ervan en de genomen maatregelen geëvalueerd. Daar kun je van leren, toch? Maar kennelijk zijn ze daarin niet ver genoeg gegaan. Dus nu gaan ProRail en NS net zo lang door tot alles is uitgeëvalueerd. Geen mogelijkheid tot chaos blijft onbesproken. Alle mogelijke oplossingen worden op een rijtje gezet en als het lukt worden die allemaal in protocollen vastgelegd. Als het meezit gebeurt dat ook nog eens op een transparante wijze en het lijkt me voor de hand te liggen dat  uitsluitend robuuste maatregelen in overweging genomen worden. Het management zal zijn verantwoordelijkheid nemen. Ik vermoed dat de Tweede Kamer een spoeddebat zal aanvragen, waarin Melanie Infrastructuur zal zeggen dat de de gepaste maatregelen zal nemen. Ik ga er vanuit dat bij een volgende chaos niet alleen koffie en thee worden uitgedeeld, maar ook streekgebonden traktaties: in Limburg vlaaien, in Brabant Bossche bollen en in het Gooi Weesper Moppen. Die kan ik zo uit mijn hoofd opnoemen, maar een beetje subwerkgroep zal er meer kunnen achterhalen. Een andere werkgroep zal zich bezighouden met 'smoesen', mooie moeilijke woorden die niets betekenen, maar de indruk wekken dat ProRail en NS er bovenop zitten. Voordat de bladeren weer gaan vallen zullen ze er wel uit zijn.
x

donderdag 22 maart 2012

Toezicht

De overheid moet niet alles (willen) doen. Dat leidt maar tot bureaucratie. Dus we hebben de afgelopen jaren een soort wildgroei gezien van allerlei toezichthouders, zoals de Nma (Nederlandse Mededingingsautoriteit) en de AFM (Autoriteit Financiële Markten. De Opta houdt in de gaten of we niet teveel betalen voor onze telecommunicatie. Gaat alles hier nu een stuk beter? Ik twijfel daar enigszins aan. Zeker nu ik in Trouw lees dat er ook zoiets is als een CFV, het Centraal Fonds Volkshuisvesting. Dat houdt toezicht op de financiële handel en wandel van de woningbouwcorporaties. Tenminste, dat had ze moeten doen. Maar zoals bekend is er al weer een kudde kalveren verdronken en nu gaan ze dan weer de putten dempen. Falen wil CFV-directeur Van der Moolen het niet noemen. "Misschien een beetje naïef. Met de wijsheid achteraf hadden we er scherper naar moeten kijken."

Ik ben zo vrij te zeggen dat Van der Moolen wel degelijk gefaald heeft. Hij heeft namelijk niet gedaan waarvoor hij was ingehuurd. De overheid die hem heeft benoemd heeft net zo hard gefaald. Die had de inmiddels ontslagen directeur van Vestia op die plek moeten zetten. Die wist namelijk precies hoe je toezichthouders om de tuin moest leiden. Die had de benodigde wijsheid (slimheid, kun je beter zeggen) al vooraf in huis. We hebben daar een mooi gezegde voor: Met boeven vang je boeven.
x

woensdag 21 maart 2012

Slippendrager

Krijgen we er nou nog een eenmanspartij bij in de Tweede Kamer? De PVV van Geert Wilders hadden we al. Blijft Hero Brinkman gewoon zitten, nu hij het kamp van Geert heeft verlaten? De PVV is nooit een partij geweest. Dat wist Hero toen hij eraan begon. Van meet af aan was hij, net als zijn fractiegenoten niet meer dan een meeloper. Slippendrager is in dit verband een nog iets betere benaming. Het verschil tussen Hero en de andere slippendragers is dat hij eigenwijs is en er per se een andere mening dan het enige partijlid op na wilde houden. Hij koesterde een illusie: het democratiseren van een partij waarvan hij geen lid was. Hij kan nu een fractie vormen, waarin hij geen last heeft van andersdenkenden. Trouw schrijft: Brinkman weet nog niet wat hij nu gaat doen. 'Daarover ben ik nog met mezelf in beraad.' Wilders is ook voortdurend met zichzelf in beraad en dan volgt er weer een oprisping die via Twitter verspreid wordt. Gaat Hero nu ook twitteren? Brinkman is naar eigen zeggen niet boos op de fractieleden van de PVV, 'en al helemaal niet' op de fractieleider. 'Ik heb respect voor Geert Wilders, en dat zal ook altijd zo blijven.' Eigenlijk verandert er dus helemaal niets. Als Hero zijn Kamerzetel warm blijft houden, zal hij ook het Kabinet blijven gedogen. Dat hij het niet eens is met dat 'Polenmeldpunt' heeft met de praktische politiek immers weinig te maken. Maar nu wil Alexander Pechtold (van D66) een uitspraak van de Tweede Kamer over twee punten waarop Hero Brinkman duidelijk afwijkt van de PVV-fractie, waar hij vandaag uit stapte. De Tweede Kamer heeft toch wel wat anders te doen?
x

dinsdag 20 maart 2012

Excuses

Je leest wel eens van die berichten over streng islamitische landen, waar dieven bestraft worden met het afhakken van een hand. Dat vinden we dan achterlijk en barbaars, en terecht. Maar ik zou niet graag de mensen de kost geven die vinden dat de meest passende straf voor Robert M, of voor welke pedoseksueel dan ook, castratie is.  We vinden het nog steeds afschuwelijk dat in nazi-Duitsland artsen experimenten uitvoerden op mensen. Inmiddels is bekend geworden dat in een nog niet eens zo ver verleden homofielen werden 'genezen' door ze te castreren. Dat gebeurde ook met mannen met een verstandelijke handicap, want stel je voor dat die zich gingen voortplanten. Het zou me niet verbazen als nu nog verstandelijk gehandicapte vrouwen, zonder dat ze daarover goed zijn voorgelicht, dagelijks 'de pil' slikken.

Er wordt nu nog een relatie gelegd tussen gedwongen castratie en praktijken in instellingen van rooms-katholieke signatuur, maar volgens een artikel in Trouw gebeurde het ook in niet-katholieke instellingen: Artsen van Nederlandse tbr-klinieken waren vaak groot voorstander van castratie (...). 'Zij stonden ook voor een onmogelijke opgave. De inrichtingen waren overvol. Van behandeling was eigenlijk geen sprake. Bovendien stonden de artsen onder druk om elk jaar een flink percentage patiënten te ontslaan, zodat er ruimte was voor nieuwe delinquenten.' Als het zo uitkomt zijn we pragmatisch genoeg onze moraal aan te passen. Er zijn nog aardig wat zich beschaafd noemende mensen, ook in ons land,  die de meest ultieme ingreep in het leven van een ander, de doodstraf, een gepaste handelwijze vinden.

Er wordt al weer geroepen om een parlementair onderzoek, misschien zelfs een parlementaire enquête,  naar castratiepraktijken. Daar zal dan uit blijken dat de overheid ervan afwist, ze mogelijk zelfs bevorderde of toestond. Moet onze huidige overheid dan ook nog eens zijn excuses gaan aanbieden? Zijn we er dan klaar mee?
x

maandag 19 maart 2012

Evenwicht

In Trouw lees ik dat de aandacht voor het milieu afneemt naarmate de generaties jonger zijn.  Dat is niet alleen hier zo. Uit onderzoek in Amerika blijkt dat ook daar de 'jongeren' zich niet erg druk meer maken over de schadelijke gevolgen van het menselijk handelen. In een reactie daarop schrijft iemand: Nogal wiedes dat de jeugd van tegenwoordig minder met milieu bezig is, want het milieu is nog nooit zo schoon geweest als nu. Over zure regen hoor je niemand meer. We scheiden ons afval. De auto's worden steeds schoner. Een ander, een Amsterdammer die naar de Veluwe verhuisde, schrijft dat het voornamelijk de stedelingen zijn die in hun vrije tijd 'de natuur' opzoeken. De boerenjongens waren helemaal niet dol op de natuur. Ze bliezen kikkers op en schoten op eekhoorns met een windbuks. De autochtone Nunspeters wandelden nooit in de bossen. Ze wisten een beuk niet te onderscheiden van een berk.

Een of ander automerk maakt reclame met de mededeling dat je iets aan het milieu doet als je in dat type auto rijdt, want dat stoot minder rotzooi uit. Minder uitstoot is naar mijn oordeel nog steeds teveel uitstoot. Gescheiden afval is nog altijd afval dat verwerkt moet worden. Van alle levende wezens zijn we de enige soort die meer produceert dan hij opmaakt, waardoor we het evenwicht verstoren. We kappen oerwouden om soja te verbouwen.  Dan kunnen 'we' ons goed voelen, omdat we geen vlees meer eten, maar namaakvlees met een kunstmatig smaakje. Hoeveel energie gebruiken we bij de verwerking van al die soja? Een plantage is echt niet mooier dan een oerbos. Om één kilo vleeseiwit te produceren, voederen we ons vee met vijf kilo soja-eiwit. Een aantal andere dier- en plantensoorten roeien we daarmee uit. We vinden dat we al heel wat bereikt hebben als we onze horizon niet laten vervuilen.
x

zondag 18 maart 2012

Kliefje

Vandaag ben ik weer te lezen bij 'Kliefje.com'.
x

zaterdag 17 maart 2012

Komedie

In de tijd dat de Taliban aan de macht was in Afghanistan werden daar eeuwenoude monumentale beelden vernietigd omdat ze in strijd waren met de Talibanideeën over de Islam. Cultureel erfgoed werd opgeofferd aan de moraal. In de hele beschaafde westerse wereld werd dit, terecht naar mijn mening, veroordeeld.

De "Goddelijke Komedie" van Dante wordt tot het culturele erfgoed van Italië en Europa gerekend. Maar een groepje politiek correcte scherpslijpers heeft dit literaire werk nog eens goed nagelezen en is tot de ontdekking gekomen dat het anti-islam, antisemitisch en homofoob is. Het ministerie van onderwijs zou dit werk van de nationale leeslijst moeten verwijderen, want stel je voor dat de zieltjes van de scholieren hierdoor beschadigd zouden worden. Als ik het goed heb staan in een ander boek dat in Italië en de rest van Europa veel gelezen wordt en hier en daar zelfs verplichte lectuur is, de Bijbel, ook enige passages waar homofielen niet blij van worden. Onder de trouwe lezers van dit eeuwenoude werk bevinden zich ook wel lieden die niet veel moeten hebben van joden en islamieten. Zullen we de Bijbel dan ook maar van de leeslijst schrappen?

De "Verhalen van duizend en één nacht" en de "Decamerone" van Bocaccio moeten we dan ook maar meteen achter slot en grendel zetten, want daar komt nogal wat explicite seks in voor en dat lijkt me nogal vrouwonvriendelijk en het is ook geen geschikt leesvoer voor pubers. Markies De Sade heeft ook het een en ander geschreven dat niet door de hedendaagse politiek correcte beugel kan.

De Rooms-Katholieke kerk kende tot 1996 de Index Librorum Prohibitorum, kortweg de Index, een lijst van boeken die de leden van die kerk niet mochten lezen. Moeten we weer zo'n lijst, maar dan voor iedereen, invoeren?
x

vrijdag 16 maart 2012

Rokjesdag

Vanochtend las ik de Volkskrant van gisteren. Gisteren was het een mooie dag, dus wat mij betreft een dag om de stad in te gaan en terrasjes te bezoeken, o.a. dat van Vertigo in het Vondelpark. Pas door het artikel in de Volkskrant kwam ik erachter dat het gisteren rokjesdag had kunnen of moeten zijn. De kop boven het artikel luidde:
Waarom het vandaag geen - wij herhalen: géén - rokjesdag is
Dat schijnt namelijk zeer nauw te luisteren. De eerste die er, april 2009, over begon was de inmiddels overleden journalist Martin Bril: "Rokjesdag is die ene dag in het voorjaar dat alle vrouwen als bij toverslag ineens een rok dragen, met daaronder blote benen." Op de begeleidende foto zie je overigens niet alleen veel blote vrouwenbenen, maar ook veel decolletés.

Omdat ik niet trendgevoelig ben, had ik nog nooit van het begrip rokjesdag gehoord. Ik ging dus ook niet de stad in met het plan speciaal op vrouwenbenen te letten. Daar komt nog bij dat ik, op een terrasje zittend, meestal niet veel om me heen kijk, maar zit te lezen. Gisteren las ik een boek van Richard Dawkins, over evolutie, creationisme en intelligent design. (Dawkins is overtuigd van de eerste en bestrijdt de laatste twee met kracht. Mij hoeft hij niet meer te overtuigen, maar nu hoef ik niet zelf meer allerlei argumenten te bedenken.) Hoe dan ook, ik heb nauwelijks vrouwenbenen, noch decolletés gezien en ik vond het ook frisser dan verwacht. Maar volgens het artikel was rokjesdag op Twitter een 'trending topic' (er is godbetert zelfs een Skirt Alert-app). Het was ook nog eens veel te vroeg, want rokjesdag schijn pas in april te kunnen vallen. In ieder geval eindigt het artikel op terechte wijze: Het is vandaag geen rokjesdag. Het wordt het morgen niet, het wordt het volgende week niet. En laten we er nu over ophouden.
x

donderdag 15 maart 2012

Liberaal

Ik heb niet om het leven gevraagd. Ik ben ter wereld gekomen omdat het in de orthodox protestantse wereld waarin ik geboren werd nu eenmaal zo hoorde. In de 72 jaar dat ik nu meeloop is er het een en ander veranderd. Ongehuwd moeder worden is geen schande meer en abortus mag ook. En als iemand uitzichtloos en ondraaglijk lijdt mag een arts ongestraft hulp verlenen bij het beëindigen van het leven.

De ontwikkelingen, ook die in het denken over leven en dood, staan niet stil. Er zijn, zeker in ons land, talloze mensen die niet geloven in een of ander Opperwezen, dat ons het leven gegeven heeft en dat wij het dus niet naar eigen goeddunken mogen beëindigen. Tot die mensen behoor ik. Daarmee wil ik niet zeggen dat je het besluit om een einde aan je leven te maken zo maar even op een regenachtige namiddag moet maken. Daar mag je best even over nadenken. Je kunt er ook over praten met mensen die je na staan: familieleden en/of vrienden.

Het probleem is, naar mijn mening, dat we vrijwillige levensbeëindiging gemedicaliseerd hebben. Om de een of andere reden moeten we daar, als we het op een 'nette' manier willen doen, een arts (en nog een arts) bij betrekken. Nog los van hun levensovertuiging hebben artsen te maken met hun (beroeps)ethiek. Als ik van mening ben dat mijn leven wel lang genoeg geduurd heeft, zadel ik een arts op met een ethisch probleem. Dus moet de beroepsorganisatie van artsen, de KNMG, er een oordeel over hebben en dat oordeel speelt een belangrijke rol bij de meningsvorming van de leden van ons parlement, ook bij hen die niet in God of Allah geloven.

De Tweede Kamer buigt zich momenteel over een zgn. burgerinitiatief, dat door 120.000 personen gesteund wordt. Trouw: schrijft: Een grote meerderheid van de Tweede Kamer is erop tegen dat 70-plussers het recht krijgen op stervenshulp, als zij 'klaar' zijn met het leven. De zich liberaal noemende VVD, die dus vóór het recht op zelfbeschikking zou moeten zijn, is dat niet, want die heeft de gelovigen van CDA en SGP nodig om verder te kunnen regeren. De ChristenUnie en de PVV behoren ook niet tot de voorstanders.

Mijn leven zoals ik dat graag had willen leiden is nu bijna zestien jaar geleden al beëindigd. Er zijn nog wel eens aardige momenten, maar daarmee heb je het ook wel gehad. Ik zit niet reikhalzend naar het vervolg uit te kijken. Ik zeg ook nog niet dat ik er 'klaar' mee ben. Maar mocht het ooit eens zo ver komen, moet ik dan de lift naar de elfde verdieping nemen van het flatgebouw waarin ik woon? Of moet ik een afgelegen stukje spoorweg opzoeken?
x

woensdag 14 maart 2012

Format

Met het bedenken van een 'Format', het idee voor een tv-programma, kun je rijk worden. Formats als 'Big Brother' en 'The Voice of Holland' werden hier een groot succes en konden dus voor veel geld aan tv-maatschappijen elders in de wereld verkocht worden. Op onze beurt nemen 'wij' formats uit het buitenland over, zodat we in ieder geval overal ter wereld naar dezelfde soorten programma's zitten te kijken.

In een of ander praatprogramma zag ik dat ze in China een buitengewoon populair format ontwikkeld hebben: 40 miljoen kijkers zien wekelijks (geloof ik) een ter dood veroordeelde die vlak voor zijn executie nog even live geïnterviewd wordt. In het praatprogramma kwam uiteraard de vraag aan de orde: moet je zo'n programma wel willen maken en moet je dat wel willen zien zien? Paul Römer, een groot tv-producent voor het aangezicht des Heren, zou het niet maken, maar zou er wel naar kijken. Ik durf rustig te stellen dat zo'n programma ook hier veel kijkers zou trekken - emo-tv van de bovenste plank immers - maar helaas: we hebben hier geen doodstraf.

We hebben gelukkig wel andere opties. Waar ter wereld heb je nu, relatief gezien, meer gevallen van euthanasie dan hier?  Daar zitten vast wel mensen bij die vlak voor het zover is, nog even willen vertellen 'wat er door hun heen gaat'. De tv-producenten hebben daar wel geld voor over en dat is toch nooit weg voor de nabestaanden. Die kunnen ook nog eens, ervoor en erna, vertellen wat er door hún heen ging. Dan zijn er ook nog mensen die, ongewild, te horen krijgen dat ze nog maar kort te leven hebben. Ik weet daar het e.e.a. van. Dat is andere koek dan euthanasie. Wat denk je dat er door die mensen en hun nabestaanden heen gaat? Over emoties gesproken. Als dat geen tranen trekt, dan weet ik het niet meer.

PS
To whom it may concern: de woordverificatie is uitgeschakeld.
x

dinsdag 13 maart 2012

Bijstand

In Trouw las ik: Robert M. zegt nu geen vertrouwen meer te hebben in eerlijk proces. Hij vraagt zich af of Nederland wel een rechtsstaat is. Bij elke uitspraak van de rechter werd zijn vertrouwen in de rechtsstaat minder, zei hij vandaag.

Ik behoor tot de degenen die van oordeel zijn dat ook de ergste crimineel recht heeft op een eerlijk proces. Hij heeft ook recht op bijstand van een advocaat, die erop toeziet, dat hij al zijn rechten kan realiseren. Maar hoever moet je daarin als advocaat gaan?

Formeel is Robert M. nog steeds verdachte en dat blijft hij tot de rechter heeft uitgesproken dat hij schuldig is. Niemand, ook zijn advocaten niet, twijfelt aan zijn schuld. Hij heeft immers bekend en het bewijsmateriaal is overweldigend. De leden van de rechtbank lezen ook kranten en zullen ook wel eens naar de tv kijken. Ook zij zijn dus allang overtuigd van zijn schuld. Is de rechtbank daarmee bevooroordeeld?

Ik ken de karakterstructuur van Robert M. niet. Ik weet dus niet waar hij het vandaan haalt dat hij geen eerlijk proces krijgt en waarom hij alles in het werk stelt de duur van dat proces te verlengen. Als zijn wrakingsverzoek al toegewezen wordt, krijgt hij te maken met een rechtbank die ook al overtuigd is van zijn schuld.

Ik begrijp niet waarom de advocaten van Robert M. hem steunen bij zijn wrakingsverzoek. Ik ben geen jurist, maar ik kan me voorstellen, dat ik hun plaats gezegd zou hebben: "Als jij dit wilt doorzetten, zoek je maar een andere advocaat. Wij gaan jou niet helpen er een show van te maken, want wij zijn ervan overtuigd dat jij in deze rechtstaat een eerlijk proces krijgt. Je mag blij wezen dat je hier en niet in een ander land terecht staat voor alles wat je tientallen kinderen en hun ouders hebt aangedaan. Met levenslang zou je er nog goed afkomen."
x

maandag 12 maart 2012

IJskap

Als de gemiddelde temperatuur op aarde met 3,1 graden stijgt, zal ten gevolge van het broeikaseffect, de complete ijskap van Groenland smelten. Dat dachten we tenminste tot voor kort. In Trouw lees ik dat uit nieuw wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat  het smelten van die ijskap al optreedt bij een stijging van de gemiddelde temperatuur van 1,6 graden. De zeespiegel zal daardoor met zo'n 7,2 meter stijgen. Dan moeten we dus echt weer wat aan onze Deltawerken gaan doen.

Ik behoor niet tot degenen die vinden dat al die waarschuwingen over boeikasgassen maar linkse flauwekul zijn. Het gaat hier om een onderzoek van wetenschappers van de universiteiten van Madrid en Potsdam, waarover gepubliceerd wordt in het tijdschrift Nature dat vandaag verschijnt. Trouw, althans de digitale uitgave, geeft niet meer dan een paar 'hoogtepunten' uit het artikel in dat tijdschrift. Het is een gezaghebbend tijdschrift. Volgens de wetenschappers is de Groenlands ijskap in het jaar 4000 helemaal weggesmolten als niets gedaan wordt aan de huidige uitstoot van broeikasgassen. Dat duurt dus nog een kleine tweeduizend jaar.

Wat moeten we nou met die wetenschap? Hoeveel mensen gaan zich nu druk maken over iets wat over tweeduizend  jaar gebeurt? "Dat zal mijn tijd dus nog wel uitduren. Zelfs mijn kleinkinderen zullen daar nauwelijks iets van merken. Aan mij zal het niet liggen, want ik rijd nu al in een hybride auto." En dankzij een "kek hebbedingetje" van Nuon kunnen we onze verwarming al hoger zetten uren voor we thuis zijn. Je kan ook een trui aantrekken voordat je uit Tenerife vertrekt.

De klimaatsveranderingen lijden er nu al toe dat elders op de wereld mensen honger lijden, maar daar hebben de lezers van Nature en Trouw geen last van. Die gaan zich pas zorgen maken als ze moeten meebetalen aan hogere dijken. Die maken zich druk om horizonvervuiling door windmolens.
x

zondag 11 maart 2012

Winner

Wie zingt er het mooiste? Wie danst het beste? Wie is de sterkste? Maak daar een tv-programma van en succes (kijkcijfers!) is verzekerd. Je zou haast denken dat ze bij de PvdA daaraan gedacht hebben toen ze op het idee kwamen de nieuwe partijleider niet door een klein clubje ingewijden (de fractie in de Tweede Kamer) maar door alle leden van de partij te laten kiezen. Fractieleden van wie het grote publiek nog nooit gehoord had - Martijn van Dam en Lutz Jacobi - waren van de ene op de andere dag ook BN'ers. In de peilingen van Maurice de Hond won de PvdA in korte tijd vier zetels terug.

Ik heb niet de 'debatten' bijgewoond waarin de vijf kandidaten zich presenteerden, maar uit de berichten daarover trek ik de conclusie dat ze niet echt duidelijk verschillende verhalen vertelden. Het ging dus vooral om de 'presentatie', waar ze nog een schepje bovenop konden doen als ze bij de DWDDrrrrrrrr of Pauw & Witteman aan tafel werden genodigd.

Kunnen we uit deze gang van zaken nog iets leren? Ik denk het wel. Als ze er na een aantal weken vergaderen in het Catshuis niet uit blijken te komen, gaan we geen verkiezingen organiseren, maar komt Matthijs van Nieuwkerk elke zaterdag op prime time met de show 'Hollands next prime minister'. Daaraan vooraf gaan shows, die door de regionale tv-zenders rechtstreeks worden uitgezonden en waarvoor iedere gek zich mag aanmelden. Iedere deelnemer krijgt tien minuten om te vertellen hoe naar zijn/haar idee dit land weer kan worden opgestoten in de vaart der volkeren. De kandidaten die daaruit komen mogen gaan wedijveren met de kandidaten die de diverse partijen hebben aangewezen. Onder leiding van Matthijs geven ze wekelijks een presentatie over een bepaald onderwerp (gulden of Euro, spitsheffing, boerkaverbod en meer van dat soort onderwerpen). Een deskundige jury (politieke journalisten) geeft zijn oordeel en alle kijkers mogen met hun mobieltje een stem uitbrengen. Elke week valt de kandidaat met de minste stemmen af. Als de premier bekend is worden er verkiezingen gehouden. De koningin hoeft geen (in)formateur meer aan te wijzen. De premier 'van het volk' kan meteen zijn kabinet gaan samenstellen.

Je hoort D66 nooit meer over staatkundige hervormingen. Dat heb ik maar even overgenomen.
x

zaterdag 10 maart 2012

Bonus

De afgelopen winterperiode kwam het nogal eens voor dat de treinenloop behoorlijk ontregeld was: vertraagde of helemaal niet rijdende treinen en wel rijdende treinen die overvol waren. Daar raakten reizigers geïrriteerd van. En op wie konden ze de irritatie botvieren? Op de eerste de beste NS'er die ze in de trein of op het station tegenkwamen. Die konden meestal ook niets aan al die ellende doen en waren daar ook niet verantwoordelijk voor. Die moesten als 'gezicht' van de NS wel voortdurend vriendelijk blijven en hulp en voorlichting geven, voor zover de daartoe door het management in staat gesteld werden. De meeste zullen dat ook gedaan hebben.

De topjongens en -meisjes krijgen voorlopig nog geen bonus van de Raad van Commissarissen van de NS. Een terechte beslissing, lijkt me, waarvan vooral een definitief besluit gemaakt moet worden. Het lijkt mij een goed idee dat de Raad van Commissarissen zou besluiten al die 'gewone' NS'ers nu eens een bonus te geven, omdat ze, ondanks het voortdurende geklungel van hun hoogste bazen, steeds loyaal en competent hun dagelijkse werk bleven doen.
x

vrijdag 9 maart 2012

Allliantie

Volgens mij is de kans niet geweldig groot dat ik het jaar 2028 nog haal. Dus waarom zou ik me druk maken over de vraag of we in dat jaar in Amsterdam of Rotterdam de Olympische Spelen zullen houden. Maar ik moet er wel over denken als in Trouw lees dat er zelfs zoiets bestaat als een 'Alliantie Olympisch Vuur'. Er is ook een studie gemaakt naar de 'Olympische Hoofdstructuur'.

Wat ik wel weet, is dat je al jaren van te voren te maken krijgt met de voorbereidingen voor de Olympische Spelen: er moeten stadions en een Olympisch dorp gebouwd worden; er moeten allerlei nieuwe wegen en vervoersvoorzieningen aangelegd worden. M.a.w. de stad waar de Olympische Spelen gehouden zullen worden, wordt één grote bouwput. Dankzij de Noord-Zuidlijn wordt Amsterdam al jaren met zulke activiteiten geconfronteerd. Daar kwamen de verbouwingen van de twee belangrijkste musea in de stad nog eens bij. En zodra er weer een nieuwe wethouder voor ruimtelijke ordening aantreedt, wil die ook weer zijn/haar eigen stempel op (een deel van) de stad drukken. Die wil om te beginnen het Museumplein weer eens opnieuw inrichten, maar aan de Zuidas valt vast ook nog wel wat te veranderen.

Pas in 2016 wordt er een beslissing genomen over de locatie van de Olympische Spelen van 2028, maar er wordt nu al tijd (en geld!) besteed aan de voorbereidingen om ze hierheen te halen. Er zijn mensen die vinden dat niet Rotterdam of Amsterdam de locatie moet worden, maar de Randstad. Ga maar eens aan al die buitenlanden uitleggen wat de Randstad is. Ik mag het als Amsterdammer natuurlijk niet zeggen, maar ik gun Rotterdam die Spelen van harte.
x

donderdag 8 maart 2012

Tijdelijk

Als je tegenwoordig al een baan krijgt, is de kans uitermate klein dat je een arbeidscontract voor onbepaalde tijd krijgt. Daar houden werkgevers niet van. Als het een tijdje wat minder gaat, moeten ze wel zo snel mogelijk werknemers kunnen lozen. Dat is een stuk makkelijker bij tijdelijk contracten. Per slot van rekening moet er bij het opmaken van de jaarrekening wel geld overblijven voor de aandeelhouders. De banken zijn ook niet zo scheutig meer bij het verschaffen van kredieten.

Wanneer je weer op zoek moet naar een nieuwe baan moet je geen 55-plusser, arbeidsgehandicapte of ongeschoolde zijn: Uit een banenonderzoek van uitkeringverstrekker UWV blijkt dat slechts voor 2 procent van de vacatures een 55-plusser wordt aangenomen. Minder dan 2 procent van de vacatures wordt vervuld door een arbeidsgehandicapte. Ongeschoolden werden op 5 procent van de vacatures aangenomen, terwijl aan 14 procent van de banen geen opleidingseisen gesteld werden. Dat las ik in Trouw.

Vroeger hoorde je nog wel eens zeggen dat er werk was voor iedereen die dat wilde. Dat blijkt dus nogal tegen te vallen. Ik kan me tenminste niet voorstellen dat al die 55-plusser, arbeidsgehandicapten en ongeschoolden liever genoegen nemen met een uitkering. Die hebben liever een tijdelijk contract, dan helemaal geen contract.

Je hoort mij niet zeggen dat werkgevers ten koste van het voortbestaan van het bedrijf iedereen maar in dienst moeten houden. Maar dan moeten we ook ophouden met het als profiteur beschouwen van al die mensen die hun baan verliezen en geen nieuwe kunnen krijgen, al gaat het UWV er nog eens 150 werkcoaches tegenaan gooien. Hoeveel 55-plussers en arbeidsgehandicapten zouden daar nou bij zitten?
x

woensdag 7 maart 2012

Alert

Ik had het al als item in een tv-programma gezien, maar las het ook nog eens in Trouw: het uitje dit voorjaar is een bezoek aan een boerderij op het moment dat de koeien weer de wei in mogen. Je kunt je hier en daar aanmelden voor 'Koe Alert': Deze e-maildienst geeft een virtuele gil als de boeren in de buurt de staldeuren open gooien. (...) De koe staat bekend als een introvert dier, dat een beetje suf ligt te herkauwen. Maar één keer per jaar gaat de koe uit zijn dak," legt Sjoerd van de Wouw van Wakker Dier uit. Dat mogen we dus niet missen, al die huppelende en 'dansende' koeien. Los daarvan, een koe gaat niet uit 'zijn', maar uit 'haar' dak.

Wat gaan we nu aan het eind van het seizoen doen? Er komt immers een moment dat die koeien weer voor een paar maanden de stal in gaan. Dat moet een hartverscheurend moment zijn. Een aantal maanden mogen ze zich tegoed doen aan vers, groen gras, maar dan worden ze weer afgevoerd naar hun eigen Guantanamo. En dat is nog niet eens het ergste. Ik heb mij laten vertellen, dat een aantal van die koeien, kalveren soms nog, ter dood veroordeeld en geëxecuteerd wordt. En dat uit puur winstbejag. Voor het zover is wordt hun melk gejat, om daar allerlei voor ons nuttige producten te maken. 'Milk en fruit' bijvoorbeeld.

Als 'Wakker Dier' nou nog eens een statement wil maken, moeten ze aan het eind van de zomer maar eens overal in die weilanden stille tochten gaan organiseren, waar we ons medeleven kunnen tonen met al die vermoorde en bestolen koeien. Dan kunnen we de koeien begeleiden naar een nieuwe winter in gevangenschap. En bij wijze van protest gebruiken we een winter lang geen koeienvlees en  melk(producten) meer. Van soja schijn je ook lekkere melk te kunnen maken. En nepvlees.
x

dinsdag 6 maart 2012

Staken

Vandaag wordt er op veel basisscholen gestaakt door de leerkrachten. Het gaat ze niet om hogere salarissen of betere pensioenen. Het gaat om de bezuinigingen op het zgn. 'passend' onderwijs. Met 'passend' onderwijs bedoelen we dat kinderen met wat voor beperking dan ook naar een 'gewone' basisschool gaan, i.p.v. naar een speciale school. Dat kan heel goed, maar dan moet er wel aan enkele voorwaarden voldaan worden. Zo mogen de klassen niet te groot zijn, want kan de leerkracht niet voldoende tijd besteden aan de leerling die wat extra aandacht nodig heeft. De school moet dan ook specifieke deskundigen kunnen inhuren, die van tijd tot tijd de kinderen die dat nodig hebben kunnen helpen of die de vaste leerkrachten kunnen adviseren bij hun werk.  Dat kost allemaal geld, maar als je dat niet wilt uitgeven, moet je die kinderen met een beperking naar speciale scholen sturen en wat denk je dat dat kost? En dat is dan alleen nog maar de financiële kant van het probleem.

Door kinderen met een beperking naar het reguliere onderwijs te laten gaan, leren 'normale' kinderen op een natuurlijke manier om te gaan met kinderen die 'anders' zijn. Die kinderen worden niet gestigmatiseerd omdat ze alleen maar in de vrije tijd, bij spelletjes op straat bijvoorbeeld, gezien worden, waar ze al gauw buiten de boot vallen. Ze lopen bij rekenen en taal misschien wat achter bij de rest van de klas, maar bij veel andere bezigheden kunnen ze gewoon meedoen. Het is voor alle kinderen beter dat van jongs af aan te ervaren en te leren. Dat zou ertoe kunnen leiden dat uiteindelijk ook op de diverse werkvloeren, mensen met een beperking meer geaccepteerd worden. We draaien onze hand er immers ook niet voor om mensen met een taalkundige beperking (Polen, Bulgaren, Roemenen) werk te laten doen, waarvoor we geen Nederlanders kunnen vinden.

In Trouw is een directeur van een basisschool aan het woord die vandaag niet meestaakt, maar hij geeft duidelijk aan waarom anderen dat wel doen. Ik zou het maar eens lezen.
x

maandag 5 maart 2012

Store

Op de site van Trouw kon je doorklikken naar een filmpje dat gemaakt was van de opening van de 'Apple Store' aan het Amsterdamse Leidseplein. Een van de bezoekers gaf, denk ik, de emoties goed weer, toen hij deze winkel vergeleek met een kerk. Ik hoorde 'Windows' of 'Android' nog niet vergelijken met de Antichrist, maar dat zou aardig in het beeld gepast hebben. Er wordt inmiddels al reikhalzend uitgekeken naar de volgende generaties iPhone en iPad. Een bezoeker zei het te betreuren dat er geen stofzuigers en andere huishoudelijke apparatuur of auto's van Apple zijn. Wat zou het leven dan mooi zijn!

Zo langzamerhand begin ik cultuurpessimist te worden. Kunnen 'we' alleen nog maar zin aan ons leven geven met de nieuwste elektronische apparatuur, via welke we toegang krijgen tot geprefabriceerde sociale netwerken? Ik ben nooit een uitgesproken 'sociaal' type geweest, maar in sociale omgevingen als het openbaar vervoer of horecagelegenheden, zie je steeds meer 'eilandjes', die communiceren met andere eilandjes op grote afstand. Je kunt met je geliefde op stap zijn, maar de kans is groot, dat jouw contact met haar/hem ruw onderbroken wordt door een serie bliepjes van dat apparaatje, dat je uit voorzorg maar vast voortdurend in je hand houdt: stel je voor dat je een mailtje of sms'je mist. En als zhij even niets interessants te melden heeft, kun je altijd nog naar het laatste nieuws kijken of Wordfeud gaan spelen.

O tempora, o mores!
x

zondag 4 maart 2012

Haasje

De grootste woningbouwcorporatie van Nederland, Vestia, staat aan de rand van de afgrond. De financiële problemen zijn ontstaan doordat Erik Staal, de directeur, ongehinderd zijn gang kon gaan bij het verkeerd speculeren met het geld van Vestia. Hij werd dus ontslagen, maar omdat het wel heel vervelend voor hem zou zijn, dat daardoor voor hem een 'pensioengat' zou ontstaan, kreeg hij bij zijn ontslag nog eens ruim drie miljoen euro mee. We zouden met ons allen toch niet willen dat zo'n capabel directeur na zijn pensionering op een houtje zou moeten bijten.

Om Vestia weer goed op de financiële rails te krijgen zijn veel mensen die de heer Staal niet benoemd en ontslagen hebben en ook verder geen enkele invloed op zijn beleid hadden het haasje. Dat zijn huurders van Vestia, die een hogere huur moeten halen. Ook andere woningbouwcorporaties moeten een bijdrage leveren aan de financiële gezondmaking van Vestia. Theoretisch kan dat betekenen dat 'Eigen Haard', de corporatie waarvan ik mijn flat huur, noodzakelijk onder houd aan mijn flat uitstelt, omdat de daar even geen geld voor heeft. Dat is dan gestort in wat ik maar even 'het gat van Staal' noem.

In Trouw zegt SP-Kamerlid Ronald Raak, sprekend over de publieke en politieke moraal in ons land: "Politici kunnen verwachtingen van burgers steeds minder waarmaken omdat ze niet meer over de publieke zaak gaan. Kijk naar het openbaar vervoer, de energieleveranciers, het onderwijs, de zorg of de woningbouwvereniging: steeds meer politieke taken zijn in handen van managers die als opdracht hebben: winst maken. Of het nou gaat om de woningcorporatie Vestia, Hogeschool InHolland of het Maasstad Ziekenhuis, overal zie je dat publieke managers eigen belang boven algemeen belang hebben gesteld. De vraag die we onszelf moeten stellen is: van wie is de algemene zaak? Het probleem is dat we heel veel publieke voorzieningen wel financieren, maar dat we er geen directe zeggenschap over hebben. En dan zit je in een spagaat als politiek. Je kunt wel zeggen: NS of ProRail moet dit of dat, maar je kunt het ze hooguit vragen of een zak geld geven."

Woningbouwcorporaties, ziekenhuizen, onderwijsinstellingen etc. zijn nooit in het leven geroepen om een klein clubje aandeelhouders winst te bezorgen. Zij dienden een publiek belang. Maar met name de drie grote middenpartijen VVD, CDA en de PvdA (ja, ook de sociaaldemocraten, die nu ineens last hebben van de socialisten van de SP) vonden het nodig daar de marktwerking op los te laten en daar hadden we dan weer die exorbitant hoog betaalde managers, de CEO's en CFO's, voor nodig. De Raden van Toezicht en Raden van Commissarissen hadden/hebben vaak geen idee waarmee de Raden van Bestuur (de CEO's en CFO's) mee bezig waren/zijn. Ze wisten alleen dat je ze veel salaris moest geven, anders kreeg je geen goede. Erik Staal zal ooit ook wel als een zeer goed manager zijn binnengehaald. Nu mag de 'gewone man', de huurders, weer voor de kosten opdraaien.
x

zaterdag 3 maart 2012

Vergelijken

Wat vind je lekkerder: een appel of een peer? Op die vraag kun je geen antwoord geven, want je kunt, hoor je altijd zeggen, appels niet met peren vergelijken. Ik heb dat altijd grote onzin gevonden, want je kunt alles met alles vergelijken. Als je naar de supermarkt gaat om wat blikjes pils te halen, kom je, als het goed is, niet thuis met een fles wasverzachter, omdat je, na vergelijking, tot de ontdekking kwam, dat dat geen pils was. Dat is uiteraard geen bewust proces, want na enige ervaring weet je waar je de pils en de wasverzachter kunt vinden. Die schappen zijn verschillend van elkaar. Je zult zelfs niet per ongeluk een fles Fanta meenemen. Die lijkt namelijk van geen kanten op een fles Grolsch. Dat weet je na enige vergelijking.

In een of ander praatprogramma hoorde ik gisteren nog iemand zeggen dat iets "vergelijkbaar" was met iets anders. Daar wordt, in het algemeen, mee bedoeld dat twee zaken sterk op elkaar lijken. "Vergelijkbaar" betekent: je kunt en mag twee zaken met elkaar vergelijken. Appels en peren zijn vergelijkbaar. Ik en een piramide zijn vergelijkbaar. Ik en een vogelbekdier ook. Als je aan zo'n vergelijking begint, kom je al gauw tot de conclusie dat er nogal wat verschillen zijn.

Een man zal misschien wel eens zijn nieuwe secretaresse vergelijken met zijn echtgenote. Hij komt al gauw tot de ontdekking dat ze in heel veel opzichten heel erg veel op elkaar lijken. Hij zal ook de vaak subtiele verschillen zien en op grond daarvan zijn keus bepalen. Zijn echtgenote is een appel, zijn secretaresse een peer. Allebei 'lekker', maar toch geeft hij aan één van hen de voorkeur, omdat hij mag vergelijken.

Standaarduitdrukkingen zijn niet altijd waar.
x

vrijdag 2 maart 2012

Bezuinigen

"Gelijke monniken , gelijke kappen." Dat is een bekend Nederlands spreekwoord, maar meer ook niet. Het is geen regel waaraan je je moet houden. Dus als de Grieken zich aan strakke begrotingsregels moeten houden, betekent dat nog niet dat wij dat ook moeten doen. Als wij ons begrotingstekort niet op tijd kunnen terugbrengen tot 3 procent, dan wil 'Europa' de ogen wel een tijdje dichtknijpen. Want we doen echt wel ons best.

We gaan niet echt bezuinigen op onze gezondheidszorg, we gaan gewoon meer eigen bijdrage betalen of we gaan bepaalde soorten zorg gewoon uit het basispakket halen. We kunnen al een miljard verdienen door de declaraties van de artsen beter te controleren, want die declareren maar wat raak. We hebben er ook voor gezorgd dat het declaratiesysteem idioot ingewikkeld is. We vinden het heel normaal dat een specialist tonnen verdient. Hoeveel kunnen we bezuinigen als we het inkomen van een specialist gaan maximeren? Volgens mij is twee ton per jaar nog altijd een aardig inkomen, maar ik zou niet graag de specialisten de kost geven die meer dan dat verdienen.

Als we de btw gaan verhogen, zullen die specialisten en andere grootverdieners daar ook geen boterham minder om eten of bezuinigen op het beleg. Dat laten ze over aan de mensen met een pensioen of een andere  uitkering, die dezelfde prijsverhogingen moeten betalen. Ik kreeg gisteren een brief van het ABP, waarin eerst wordt uitgelegd dat al vier jaar mijn pensioen niet is aangepast aan de loonontwikkeling en dat er volgend jaar daadwerkelijk in mijn pensioen wordt gesneden. Maar ik moet wel blijven "kopen, kopen, kopen", want anders gaat het MKB naar de kloten en dat levert weer meer uitkeringstrekkers op. Dan kun je snijden op de WW-uitkering, maar dan wordt er nog minder uitgegeven. Kunnen we die grootverdieners niet verplichten meer geld uit te geven? Die kunnen zich toch wel een derde auto of tweede boot veroorloven? En die hebben vast wel weer eens een nieuwe keuken nodig.

De meerderheid van onze bevolking vindt dat er best wat gedaan mag worden aan de hypotheekrenteaftrek, nu de VVD nog. Maar voormalig VVD'er Wilders haalt liever wat miljoenen weg bij Ontwikkelingshulp. In Afrika en Azië zijn ze er immers al lang aan gewend dood te gaan van de honger, of door een ziekte waarvan je voor weinig geld kunt genezen. Je kunt beter wat meer geld uitgeven aan grensbewaking, zodat die mensen tegengehouden kunnen worden, als ze het hier komen halen.

Heeft er nog iemand een goed idee? Zullen we een maximumleeftijd instellen? Dat scheelt een stuk in de pensioenkosten.
x

donderdag 1 maart 2012

Stik!

Vanaf maandag gaan VVD, CDA en PVV praten over nieuwe bezuinigen. Stel je even de volgende maatregelen voor:
1. er worden duizenden ambtenaren ontslagen;
2. het minimumloon wordt fors verlaagd;
3. uitkeringen en pensioenen worden fors verlaagd.
Dat zijn wel zo'n beetje belangrijkste maatregelen die 'Europa' aan Griekenland oplegt, in ruil voor de financiële steun. Partijen die zulke maatregelen bedenken of steunen, zullen het niet echt goed doen bij verkiezingen.

In Griekenland worden binnenkort (vervroegde) verkiezingen gehouden. Dan kunnen de Griekse burgers voor het eerst op democratische wijze laten weten wat ze van al die maatregelen vinden. Ik kan me zo voorstellen  dat ze de partijen die met 'Europa' onderhandelen over al die harde maatregelen, massaal zullen wegstemmen. Dat kan onze minister van Financiën, Jan Kees de Jager, zich ook voorstellen. Die heeft dus, volgens Trouw een briljant idee: Hij zou graag zien dat de vervroegde verkiezingen in Griekenland worden uitgesteld, maar het besluit hierover is wel aan de Grieken zelf. Jan Kees wil dus nog niet zo ver gaan de Griekse verkiezingen te verbieden, maar hij ziet de bui wel hangen.

Ik probeer het nieuws over de steun aan Griekenland zo goed mogelijk te volgen en als ik het nou goed begrijp is de redenering dat het niet steunen van de Grieken voor ons nog wat slechter kan uitpakken dan het wel steunen. Om dat te voorkomen moeten de Grieken het democratisch proces voorlopig maar even op een laag vuurtje zetten. Ik denk niet dat de Grieken Multatuli kennen. Zou dat wel het geval zijn dan zouden ze een variatie op een van zijn bekende uitspraken kunnen bedenken: "Stik in de euro en verdwijn!"
x