donderdag 12 januari 2012

Hulpmiddel

De rollator is niet alleen een handig hulpmiddel voor ouderen, het is ook een icoon geworden in de strijd om het antwoord op de vraag: wat moet er nog vergoed worden door de zorgverzekering en wat moeten we zelf betalen. De Protestants Christelijke Ouderen Bond, lees ik in Trouw, is "de rollator voorbij", zegt voorzitter Rienk van Splunder. "We hebben er geen problemen mee als ouderen zelf voor de rollator moeten betalen, mits tegelijkertijd goed wordt geregeld dat mensen die niet genoeg geld hebben, er een vergoed krijgen", meldt de voorzitter, oud-vakbondsbestuurder en actief lid van het CDA.

Om te beginnen merk ik nog maar eens op dat als je een regel maakt en tegelijkertijd uitzonderingen op die regel creëert, je fraude in de hand werkt.

Er zullen best rollatorgebruikers zijn die het ding zelf kunnen betalen, maar we weten ook dat ouderen vaker een beroep op de 'zorg' doen dan de meeste mensen. En we moeten allemaal al hogere premies en meer zelf betalen. Al geruime tijd worden pensioenen niet meer geïndexeerd, wat de facto een achteruitgang in inkomen betekent, want de inflatie gaat wel door. Bovendien constateert Trouw dat de euro de laatste tijd aan een gestage teruggang bezig is. Dat maakt de producten die we importeren uit niet-eurolanden weer een stukje duurder.

De rollator werd ooit binnengehaald als een hulpmiddel dat ouderen in staat stelt langer zelfstandig en onafhankelijk te blijven. Ze konden weer zelf hun dagelijkse boodschappen doen. Schaf de vergoeding af en probeer dan maar weer voldoende mantelzorgers te krijgen die wel even de boodschappen voor de (groot)ouders of buren willen doen. Als die dingen toch zo goedkoop zijn dat ouderen ze wel zelf kunnen betalen, waarom kunnen ze dan niet gewoon in het zorgpakket blijven?
x