dinsdag 25 mei 2010

Storm

Wanneer in Afghanistan een Nederlander slachtoffer wordt van het oorlogsgeweld daar, wordt dat door de Nederlandse media gemeld. Dat vind ik een normale handelwijze. Maar als een willekeurige Nederlander in Verweggistan een schaafwond oploopt, omdat zhij over de drempel struikelde, hoef ik daar niet van in kennis gesteld worden.

In Shanghai woedt momenteel een Wereldtenstoonstelling en het Nederlandse Paviljoen aldaar wordt goed bezocht: volgens de Volkskrant waren er afgelopen zondag maar liefst 53.000 bezoekers. Tja, dat levert wel eens een rij op, waarin je op je beurt moet wachten. Nu was er een Chinese dame die probeerde voor te kruipen. Een lid van de immer alerte staf zag dat en verwees de dame naar het einde van de rij. Toen gebeurde het verschrikkelijke: de Chinese dame heeft dat staflid, een Nederlands studente, geslagen! Hans Moleman, "onze correspondent" vond dit incident van voldoende gewicht voor een bericht aan de krant en de redactie vond het van voldoende gewicht voor plaatsing. Verdere bijzonderheden over de studente werden niet gegeven, waarschijnlijk omdat de familieleden nog niet van deze dramatische gebeurtenis in kennis gesteld waren. Het is evenmin bekend of de agressieve handeling een terroristische achtergrond had, want noch Maxim Verhagen, noch de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding hebben commentaar gegeven.

Intussen is mij wel duidelijk geworden wat de achtergrond van het incident zou kunnen zijn: Voor het Nederlandse paviljoen was de klap van donderdag het eerste echte incident. Verder waren er bij de snackkar onder het paviljoen enige scheldpartijen, omdat klanten niet tevreden waren over de geleverde vette Hollandse hap. (Onderstreping toegevoegd.) Het zou mij niet verwonderen als bij die snackkar ook het bekende 'patatje oorlog' ter verkoop en consumptie wordt aangeboden. "Wie wind zaait zal storm oogsten."
x