donderdag 5 april 2012

Amnestie

Trouw schrijft vandaag: Nadat de wet was aangenomen, riep parlementsvoorzitter Jenny Simons op tot bezinning. Dat doe ik dus maar even, al heb ik er niets mee te maken. Het gaat hier immers om de amnestiewet die net in Suriname is aangenomen. Desie Bouterse heeft altijd ontkend ook maar iets te maken te hebben met de 'Decembermoorden'. Dat is zijn goede recht en zo lang een rechter daar geen uitspraak over heeft gedaan is hij niet meer dan een verdachte. Maar dan wel een verdachte met macht.

Ik ben geen Surinamekenner. Het schijnt momenteel een redelijk democratisch land te zijn. Als burger en als parlementslid mag je dus vrijuit je mening geven en beslissingen nemen. Dat kan ertoe leiden dat je iemand tot president benoemt die elders tot 11 jaar gevangenisstraf is veroordeeld en tegen wie Europol een arrestatiebevel heeft uitgevaardigd. Hij was al eens parlementslid, maar slaagde erin gedurende een jaar geen enkele maal in een vergadering te verschijnen. Dat zou voor mij al voldoende zijn om hem niet tot een nog wat hoger ambt te roepen, want let wel: Bouterse is niet door het volk, maar door de Verenigde Volksvergadering tot president gekozen.

Het minste wat je als president kan doen is vertrouwen hebben in de rechterlijke macht van het land dat je bestuurt: als je onschuldig bent, zal dat blijken. Maar Bouterse zag kennelijk ergens een bui hangen, dus liet hij het parlement regelen dat hem na een eventuele schuldigverklaring en strafoplegging meteen amnestie verleend wordt, zodat hij geen straf hoeft uit te zitten. Er wordt momenteel gewerkt aan een systeem waarbij de Surinaamse president rechtstreeks door het volk gekozen wordt. Je mag aannemen dat Bouterse zich voor een tweede termijn kandidaat zal stellen. Je mag ook hopen dat het volk wat kritischer met zijn stem omgaat dan zijn vertegenwoordigers.
x