donderdag 11 juni 2015

MUNT

Volgende week donderdag, 18 juni 2015, is het precies 200 jar geleden dat Napoleon definitief verslagen werd bij deslag van Waterloo. Het leek, las ik in de Volkskrant, de Belgische minister van Fiananciën wel een aardig idee ter gelegenheid daarvan een (herdenkings)munt van 2 euro te laten slaan, die in de gehele EU als betaalmiddel gebruikt zou kunnen worden, dus ook in Frankrijk. Tot Frankrijk, die de nederlaag van Napoleon duidelijk nog niet helemaal heeft verteerd, verzet aantekende. (...) Als zulke herdenkingsmunten een bestaande faciale waarde hebben, moet de uitgifte immers de goedkeuring krijgen van de Europese Raad. Voor Frankrijk was het muntstuk een negatief symbool dat de Europese eenheid zou ondermijnen. (...) Na een Frans veto geeft ons land geen stuk van 2 euro uit, maar een aangepaste versie van 2,50 euro. Die kunnen niet in het betalingsverkeer terechtkomen en daarom moet de Europese Raad er geen toestemming voor geven.

Als ik het goed heb, trekken de Fransen zich, terecht, niets aan van de bezwaren van Turkije tegen het spreken over de 'Armeense Genocide', die in 1915 plaatsvond. Maar ze zijn kinderachtig (hoe moet je het anders noemen?) genoeg om anderen te verbieden een door hun verloren veldslag te herdenken. Zijn ze daarover nog altijd getraumatiseerd?

Van de gelegenheid maak ik hebruik om aan aardig gedichtje van John O'Mill in de herinnering te roepen:

De Nederlander noemt het water,
De Fransman spreekt van l'eau
De Belg die beide talen kent,
Spreekt van Waterloo.