zaterdag 29 november 2014

Verbod

Het zou me niet verbazen als Wilders binnenkort gaat voorstellen het Wilhelmus te vervangen door het volkslied dat we tot 1933 zongen:
Wien Neerlandsch bloed door d'aderen vloeit,
Van vreemde smetten vrij,
Wiens hart voor land en koning gloeit,
Verheff' den zang als wij:
Hij stell' met ons, vereend van zin,
Met onbeklemde borst,
Het godgevallig feestlied in
Voor vaderland en vorst.
En zo volgen er nog zeven coupletten.

Vooral de eerste twee regels zullen Wilders c.s. bevallen. Die moeten er immers niet aan denken dat er moslimbloed door Nederlandse aderen zal gaan vloeien.

Wat het PVV-kamerlid De Graaf deze week naar buiten bracht ging zelfs de Telegraaf te ver: Het extremisme van de PVV lijkt geen grenzen te kennen. Met het pleidooi om alle moskeeën in Nederland te sluiten, plaatst de partij van Geert Wilders zichzelf buitenspel in de democratische rechtsorde. (...) Onaanvaardbaar en ronduit verwerpelijk. Kamerlid De Graaf overgoot zijn betoog tegen de islam ook nog eens met bewoordingen die fascistoïde associaties oproepen. (...) De PVV is de afgelopen jaren steeds verder geradicaliseerd. Het voeden van onverdraagzaamheid en vreemdelingenhaat is daarbij de leidraad geworden van deze politieke hooligans. Nou, dat liegt er niet om.

Hoe walgelijk de opvattingen van Wilders en zijn vriendjes ook zijn, andere partijen zijn inmiddels al een stukje in zijn richting opgeschoven. Tijdens het kamerdebat, waarin PVV-er De Graaf die walgelijke opvattingen verwoordde, tekende zich, las ik in Trouw, een kamermeerderheid af voor een verbod op partijen die de sharia willen invoeren. Het CDA diende een motie in, die ook ondertekend werd door VVD en PVV. Ook SGP en ChristenUnie voelen er wel wat voor. Minister Asscher zei serieus te willen onderzoeken of het voorstel juridisch mogelijk is. Voor de Kerst belooft hij duidelijkheid. Hoe ver kun je gaan als PvdA-minister? Was het nu echt zo moeilijk om meteen te zeggen dat hij er niet over peinsde zoiets te gaan onderzoeken?

Let wel: er is momenteel geen enkele partij in Nederland die de sharia wil invoeren; er valt dus niets te verbieden. Volgens het CBS is momenteel 1 op de 10 Nederlanders van allochtone afkomst, inclusief een belangrijk deel van de Koninklijke Familie. Dat zijn niet allemaal moslims. Ik gok erop dat 1 op de 9 moslim is. Als alle stemgerechtigde moslims bij Tweede Kamerverkiezingen zouden stemmen op een moslimpartij die de sharia wil invoeren, zou die partij 17 zetels verwerven. Probeer daarmee maar eens de sharia in te voeren.

Op 18  maart 2015 gaan we Provinciale Staten kiezen, die op hun beurt de Eerste Kamer gaan kiezen. Best belangrijke Statenverkiezingen dus. Dan mag je als CDA, VVD, PvdA, ChristenUnie en SGP toch wel een beetje inspelen op de door de PVV aangewakkerde, en totaal overbodige moslimangst? ('Wij zijn ook tegen de sharia!') Iedere stem is er één, toch?