zondag 11 april 2010

Eigenwaan

Het ligt ongetwijfeld aan mijn orthodox gereformeerde opvoeding: ik heb nog altijd een zwak voor die 'mannenbroeders' van de SGP. Ik vind hun opvattingen over de rol van de vrouw in kerk, samenleving en politiek volstrekt achterhaald. Ik vind ze in religieus opzicht niet minder fundamentalistisch dan sommige moslims, al zullen zij niet oproepen tot een 'heilige oorlog' tegen andersdenkenden. SGP-voorzitter Kolijn zegt in het Reformatorisch Dagblad: De SGP is de oudste partij, heeft zich negentig jaar gehouden aan de Nederlandse rechtsorde en negentig jaar lang hetzelfde standpunt gehad over het regeerambt van de vrouw. En nu is er binnen die rechtsorde geen plaats meer voor deze opvatting. Dat raakt me diep. In een hoofdredactioneel commentaar spreekt het Reformatorisch Dagblad van "gelijkheidsfundamentalisme". Boven een artikel in Trouw van politiek journalist Hans Goslinga staat de kop: Seculiere eigenwaan kan ontaarden in zachte tirannie. De eerste zin van het artikel luidt: Vrijwel alle liberale denkers in de afgelopen eeuwen hebben zich beducht getoond voor een democratie die ontaardt in een 'tirannie van de heersende opvattingen'. Goslinga's conclusie luidt: Het echte probleem is dan ook dat de seculiere partijen religie als een achterlijke en negatieve factor beschouwen die de moderne samenleving afremt. Zo wordt de religieuze eigenwaan verruilt voor de seculiere eigenwaan, en zijn we nog even ver van huis.

We kunnen niet om de uitspraak van de Hoge Raad der Nederlanden heen dat de SGP vrouwen discrimineert. Ik ben het met die uitspraak volledig eens. Maar wat nu? De bal ligt nu bij regering en parlement. Wat gaan zij met die uitspraak doen? De meest ver gaande maatregel zou zijn: wetgeving die het een discriminerende (op welke grond dan ook) partij onmogelijk maakt aan verkiezingen deel te nemen. Ik zou de principiële taal van de SGP missen tussen alle wolligheid van de andere partijen.

We hebben hier te maken met een aantal min of meer conflicterende grondrechten:
- godsdienstvrijheid;
- vrijheid van vereniging;
- recht op gelijke behandeling.
Het ziet er nu naar uit dat de SGP een stukje van haar godsdienstige overtuiging moet inleveren om als partij aan de politiek te kunnen blijven deelnemen. Ik weet niet hoeveel vrouwen uit SGP-kring verheugd zullen zijn met deze uitslag, maar je zult er de Ajax Arena niet mee kunnen vullen, vermoed ik, waarschijnlijk niet eens de tribunes van RKC Waalwijk.

De Stichting Proefprocessenfonds Clara Wichman heeft een jaren durende juridische strijd 'om het principe' (meer was het niet) gewonnen. Het gevolg kan zijn dat over een paar jaar een aantal orthodox gereformeerde vrouwen een partij kan oprichten die dat gereformeerde gedachtegoed in de politiek wil uitdragen, want hun mannen en broeders hebben de politiek verlaten. Die partij zal de kiesdrempel niet overstijgen. Ik had een andere, niet zo principiële oplossing voor ogen: over 30 á 50 jaar  was de spirituele evolutie binnen de SGP vanzelf zo ver gekomen dat ook vrouwen daarin hun terechte plaats zouden kunnen innemen. Ja, vervelend voor dat handjevol vrouwen die dat nu al zouden willen, maar wat moeten zij met deze pyrrusoverwinning?
x