vrijdag 31 maart 2017

VOLTOOID

In de Vokskrant las ik: Artsen hebben bezwaar tegen hulp bij zelfdoding in het geval van een 'voltooid leven'. De doodswens van ouderen die niet lichamelijk ziek zijn vinden ze 'invoelbaar', maar ze beschouwen een verruiming van de euthanasiewet als onwenselijk.
Dit is de uitkomst van een onderzoek van artsenfederatie KNMG onder haar achterban.


Ik kan me de bezwaren van de artsen wel voorstellen. Het beroep waarvoor zij gekozen hebben is er immers juist op gericht het leven van een mens zo lang mogelijk in stand te houden. Overigens maakt het verbod op euthanasie niet langer deel uit van de eed die artsen afleggen.

Ik houd van simpele oplossingen van moeilijke problemen. Als artsen liever geen rol spelen bij het beëindigen van een leven, vraag ze dan ook niet om een rol te spelen bij zelfdoding om wat voor reden dan ook. Er is naar mijn idee niemand die een arts zal vragen hem/haar te vervoeren naar de dichtstbijzijnde plek waar regelmatig treinen passeren of naar de bovenste verdieping van een flatgebouw. 'Nette' manieren van zelfdoding zijn in het algemeen het innemen of het (doen) inbrengen van een medicijn, bij voorkeur een medicijn dat tot een pijnloze dood leidt. Ook nu al kunnen mensen de medicijnen die zij toch al gebruiken opsparen en vervolgens, eventueel met alcohol, in een behoorlijke hoeveelheid innemen.

Er zijn voldoende niet-artsen die weten welke middelen tot een 'nette' manier van zelfdoding leiden. Maak algemeen bekend welke die middelen zijn en waar ze te verkrijgen zijn zonder voorschrift van een arts.