zaterdag 12 maart 2011

Leider

Bij het CDA gaan ze binnenkort een nieuwe partijvoorzitter kiezen en de leden hebben de keus uit niet minder dan zes personen. In de politiek is de functie van partijvoorzitter zo'n beetje de meest ondankbare. Een paar weken ben je af en toe in het nieuws en kondig je aan hoe je alles gaat veranderen. Daarna hoort niemand meer wat van je. (Henk Bleker, hij was interim-voorzitter, was voor een tijdje een uitzondering.) Zelfs veel partijleden zullen vaak moeite hebben zich de naam van de voorzitter te binnen te brengen.

Bij het CDA schijnt het nu meer te gaan om de vraag: wie is/wordt de partijleider. Maar dat mag om de een of andere reden weer niet hardop gezegd worden. Wat is eigenlijk een partijleider en hoe wordt je het? Vaak is het een fractieleider in de Tweede Kamer. Je kan niet zeggen dat zhij de dienst uitmaakt binnen een partij, maar zhij drukt meestal wel een behoorlijk stempel op de politieke lijn van de partij en op de opstelling in de zich dagelijks voordoende politieke praktijk. Daarnaast moet de leider ook nog eens voor 'het grote publiek' aantrekkelijk zijn (charisma hebben), want dat scheelt aanmerkelijk in het aantal stemmen bij verkiezingen.

Nadat Jan Peter Balkenende de houdbaarheidsdatum overschreden bleek te hebben, leek Maxime Verhagen zijn opvolger te worden, maar binnen het CDA schijn je daar momenteel en plein public niet over te mogen praten. Hij wordt in ieder geval niet overduidelijk door een meerderheid gesteund. Ze zijn er, kortom, nog niet uit. Wie hebben ze dan nog meer bij het CDA? De huidige fractievoorzitter in de Tweede Kamer, Sybrand van Haersma Buma, is misschien een goed parlementariër, maar geen type dat de massa tot vervoering weet te brengen. Die kunnen we rustig afschrijven. Een ander fractielid kan ook niet, want die moet je eerst fractievoorzitter maken en dat zou een belediging van Sybrand zijn. Sommigen noemen Marja van Bijsterveldt, maar om haar nou charismatisch te noemen.

Noem nu uit je hoofd nog twee CDA-bewindslieden. Kom je maar tot één? Dan is het vast Henk Bleker. Maar ja, die is 'maar' staatssecretaris. Wel eentje die 'de taal van het volk' spreekt. Bij het CDA zitten ze nu heel hard na te denken over een manier waarop ze duidelijk kunnen maken waarom Maxime Verhagen het ineens een stuk rustiger aan wil doen, ergens burgemeester worden of zo. Kan Henk Bleker minister én vice-premier én politiek leider worden. Let op mijn woorden.
x