maandag 27 februari 2012

Invloed

Het zou best kunnen dat er dit jaar in ons land verkiezingen worden gehouden. Als een kabinet opstapt, omdat het er zelf toe besluit of omdat de Tweede Kamer het vertrouwen opzegt, is het gebruikelijk verkiezingen te houden. Dat is niet wettelijk geregeld, dat is 'gewoonterecht'.

In de VS treedt de regering nooit af. Als een president, gedwongen door een 'impeachment', (maar dan moet hij het wel heel bont maken, door de wet te overtreden) wordt hij opgevolgd door de vice-president. De zittend president hoeft zich nooit af te vragen of het parlement wel vertrouwen in hem heeft en hij kan rustig blijven zitten als een meerderheid van het parlement dat vertrouwen niet heeft. Verkiezingen worden op wettelijk geregelde data gehouden: ieder vier jaar voor een nieuwe president, iedere twee jaar voor een geheel nieuw Huis van  Afgevaardigden en een derde deel van de Senaat.

Dit jaar worden er dus ook weer nieuwe presidentsverkiezingen gehouden. Hoewel wij daar geen enkele invloed op kunnen uitoefenen, heeft het beleid van de USA wel degelijk invloed op ons leven. Denk maar aan de bankencrisis, die in Amerika begon. Als de Amerikanen minder te besteden hebben, hebben wij minder uit te voeren.

Als de Amerikanen het milieu zitten te verpesten, zullen wij dat ook merken. Alleen al daarom moet je er niet aan denken dat een van de republikeinse kandidaten president wordt. Geen van hen, lees ik in Trouw, durft openlijk te zeggen dat de mens op zijn minst medeverantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde, laat staan dat ze daar iets aan willen doen. "Geen enkele Republikeinse kandidaat wil zijn vingers er aan branden", zegt de Republikeinse atmosfeeronderzoeker aan het Massachusetts Institute of Technology Kerry Emanuel. "Klimaatpolitiek is het stiefkindje van de politiek geworden." De steeds conservatiever wordende Republikeinen geloven zelfs hun eigen Republikeinse wetenschappers niet. Ze moeten er niet aan denken dat de prijs die ze aan de pomp voor benzine betalen nog hoger wordt, al haalt die bij lange na niet de prijs die er in Nederland voor betaald wordt. Die linkse milieuactivisten moeten niet moeilijk doen als er in natuurgebieden in Alaska naar olie gezocht wordt en ook niet als die gevonden en opgepompt wordt. In de Golf van Mexico is echt wel plaats voor nog meer boortorens.

Het gaat echt niet veel beter in Amerika als Obama herkozen wordt. (Vier jaar geleden heb ik hier mijn twijfels al geuit over de hoge verwachtingen die men van hem had.) Maar je moet er niet aan denken dat er iemand president wordt die publiekelijk beweert dat Nederlandse ouderen naar een buitenlands ziekenhuis gaan omdat ze bang zijn dat in eigen land (om budgettaire redenen) hun leven voortijdig beëindigd wordt en dat 10% van alle overlijdensgevallen in Nederland het gevolg is van euthanasie. Die man schijnt goed katholiek te zijn, maar hij mag kennelijk wel liegen. Dan mag hij ook liegen over de opwarming van onze atmosfeer.
x