vrijdag 1 februari 2013

Spelen

'Als je het over Amsterdam hebt, is het laatste wat je afschaft het recht op demonstratie. Maar als je het over de Dam hebt, is het laatste wat je, daar op die dag toestaat een demonstratie.' Dat zei de burgemeester van Amsterdam, volgens Het Parool, tegen een commissie van de gemeenteraad. Ze hadden het uiteraard over 30 april a.s. Ze herinnerden zich hoe het bij de vorige inhuldiging ging, toen de kraakbeweging de aandacht vestigde op het gebrek aan voldoende betaalbare woningen. Wat dat betreft is er in 33 jaar maar weinig veranderd. Je zou zelfs kunnen zeggen dat de situatie op woongebied eigenlijk alleen maar erger is geworden.

Van mij hoeven er geen rellen uit te breken op 30 april. De kraakbeweging bestaat nauwelijks meer, dus wie zou ze moeten gaan 'organiseren'? Van der Laan wil inhuldiging voor het volk. Dat is de kop boven het artikel. In het oude Rome verschaften de keizers ook brood en spelen om de aandacht van het volk af te leiden van de bestaande problemen. 'Ik wil niet op voorhand al hele delen van de stad hermetisch afsluiten.' Dat zei de burgervader donderdag. Hij moet maar eens gaan nadenken over het openstellen van hele delen van de stad voor bewoning door gewone mensen.
x