vrijdag 11 juni 2010

Thomas

Het is donderdagochtend als ik om een uur of 9 gebeld word. De vliezen zijn gebroken, meldt mijn zoon. OK dan, dat betekent dat mijn vaderschap op het punt staat naar de overtreffende trap te gaan. Ik wens hem en zijn vriendin sterkte toe de komende uren want ik weet wat hen te wachten staat. Ik herinner me de machteloosheid. Als man sta je er bij en je kijkt er naar. Het schouwspel is door niets te overtreffen.

Het is vrijdagochtend, 2 uur. De telefoon gaat en met bonzend hart neem ik op. Mijn zoon staat voor het ziekenhuis een sigaretje te roken. Ze zijn dus niet meer thuis. De ontsluiting verloopt langzaam en de verloskundige vond het beter om daar tijdig naar toe te gaan. Verder ging het wel. Droogjes merkte hij op dat weeen niet fijn zijn... Als er weer wat te melden was dan zou hij weer bellen.

Het is 7 uur als de telefoon gaat. Thomas is een uur eerder geboren! Ik ben zojuist OPA geworden van mijn eerste kleinkind. Een warme golf van geluk en liefde stroomt door mijn lijf. Ik ben zo trots op ze! Straks gaan we kijken, ik kan niet wachten. Een nieuwe fase in mijn leven is aangebroken en ik ga daar volop van genieten.

Uitslag

Sinds 3 oktober 2009 heb ik hier maandelijks verwezen naar de prognoses die Gerbie, Frans en ik maakten voor de verkiezingsuitslag. (Die prognoses werden bijna 800 maal bekeken; vooral de laatste dagen liep het storm.) De verkiezingen hebben we inmiddels achter de rug en dus heb ik onze prognoses vergeleken met de harde feiten. Je kunt dat hier allemaal zien.

Mijn medeprognotiseur Gerbie schreef daags vóór de verkiezingen: Nieuwe regering valt binnen anderhalf jaar. Dat is bepaald niet onmogelijk, maar aan die conclusie ben ik nog niet toe. Nog afgezien van allerlei inhoudelijke motieven zal er geen coalitie met de PVV tot stand komen. Gerbie en anderen hebben er al op gewezen dat op zijn vroegst volgend voorjaar de PVV in de Eerste Kamer vertegenwoordigd zal zijn. Een nieuw kabinet kan niet wachten met het indienen van wetsvoorstellen - die ook door de Eerste Kamer moeten worden goedgekeurd - tot het ook een meerderheid in de Eerste Kamer heeft: begrotingen worden ook bij wet vastgesteld.  Vanuit dezelfde optiek (hoeveel zetels heeft zij in de Eerste Kamer?) heb ik een aantal min of meer reële coalities op een rijtje gezet, met hun zetels in Tweede en Eerste Kamer. In de Tweede Kamer is een minimumaantal van 76 zetels nodig, in de Eerste Kamer van 38 zetels.

Mogelijkheid 1 valt, zoals hiervoor al gezegd, af. Maar ook mogelijkheid 3, die door veel waarnemers als waarschijnlijk wordt gezien, heeft geen meerderheid in de Eerste Kamer. Daar is op zijn minst 'gedoogsteun' van SP of ChristenUnie nodig. De ChristenUnie zal die steun mogelijk willen geven, maar de SP zal dat zeker niet voetstoots doen. Mark Rutte zag zich, via een 'turboformatie', al op  juli a.s. beëdigd worden als premier. Hij mag al blij zijn als hij op Prinsjesdag als premier in de Ridderzaal zit.

Wat moet de PvdA nu doen? Job Cohen was ingehuurd om premier te worden en daar leek het heel even op. Maar Job wordt geen premier. Ik zie hem eerlijk gezegd ook niet als de geboren fractieleider en politiek leider. Hij is een prima bestuurder en dus moet hij vicepremier en minister van Justitie en Binnenlandse Zaken worden. (Die ministeries worden - als het goed is - samengevoegd.) De functie van fractieleider en politiek leider moet hij overlaten aan een ander en niet die kleurloze Mariëtte Hamer. Diederik Samson lijkt me beter.

De SP zit nu op het aantal zetels die ik bij de vorige verkiezingen had verwacht en die naar mijn inschatting en reëel beeld geven van de achterban van de SP.

GroenLinks heeft als enige linkse partij gewonnen. Hier is ongetwijfeld mede sprake van een Halsema-effect, maar dat heeft ook een houdbaarheidsdatum. Dat effect zal ook afnemen als GroenLinks gaat meeregeren, wat zeer waarschijnlijk is.

Met D66 weet je het nooit. De afgelopen maanden hebben dat weer eens duidelijk getoond. Een tijdje stonden ze in de in de peilingen boven de 20 zetels en het werden er tien, een treffende weergave van de afgelopen 44 jaar.

"Poor Yorick! I knew him once." Dat zei Hamlet bij het graf van de hofnar. Over een jaar of 40 of 50 zal iemand zeggen: "Het CDA, dat heb ik nog gekend, ja." De ChristenUnie deelt in de malaise van de christelijk geïnspireerde politiek. Ook over 40 of 50 jaar hebben we nog één christelijke partij in de Tweede Kamer, met twee zetels: de SGP.

Mark Rutte gun ik zijn pleziertje. Hij zal er niet al te lang van kunnen genieten. Bij de verkiezingen van Provinciale Staten volgend jaar zal de VVD worden 'afgerekend' en virtueel weer heel wat zetels verliezen. Abraham Lincoln heeft ooit gezegd: "You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the time."

De PvdD heeft zich weten te handhaven. Je moet de politiek wel heel nauwlettend volgen om erachter te komen wat haar invloed is, maar het kan geen kwaad dat op landelijk politiek niveau af en toe wordt gezegd dat een goed 'dierenbeleid' ook een goed 'mensenbeleid' is.

Omdat de PVV toch niet gaat meeregeren kan zij nog een tijdje 'de beuk erin gooien', zoals Wilders beloofde vanaf gisteren te gaan doen. Hij doet maar. Ik ben benieuwd wanneer het gerommel in de fractie begint, zoals destijds bij de LPF. Hero Brinkman is al begonnen met het zagen aan de poten van Wilders' stoel. Wat voor standpunten moet een fractie innemen over onderwerpen waar ze om te beginnen geen uitgangspunten voor heeft? Daar kun je lekker ruzie over maken in een gezelschap van 24 personen onder leiding van een alleenheerser.
x