donderdag 19 maart 2015

LINKS

Gisteren werd in Frankfurt het nieuwe hoofdkwartier van de Europese Centrale Bank (ECB) geopend. Dat leidde tot een 'veldslag' tussen betogers en politie. Trouw schreef dat er 88 agenten werden gewond en (o.a) auto's in brand werden gestoken. De linkse betogers demonstreren tegen het "verarmingsbeleid dat heel Europa treft" waarvoor zij de ECB medeverantwoordelijk houden. (Onderstreping toegevoegd.)

Ik beschouw mezelf ook als 'links'. Ik kan me voorstellen dat ik de ideeën van de demonstranten in Frankfurt kan delen. Maar ik schaam me dood voor het gebruikte geweld en de vernielingen die worden aangericht.

Vaak wordt gezegd dat de het geweld en de vernielingen het werk zijn van een kleine groep kwaadwillenden. Dat zal misschien zo zijn, maar waarom doet die grote meerderheid van goedwillenden niets om dat tegen te houden. Ik herinner me nog een demonstratie waaraan ik in de zeventiger jaren van de vorige eeuw deelnam. Dar was bij de kerncentrale in Doodewaard. We deden niets anders dan op de grond zittend de toegang tot de centrale afsluiten. Er was één jongeman die met een bijna 'professionele kattepult forse kiezelstenen naar de politie wilde schieten. Dat werd hem door vreedzame demonstranten onmogelijk gemaakt. Dat kan dus wel.