dinsdag 13 september 2016

DEMOCRATIE

Voormalig minister van justitie Piet Hein Donner (tegenwoordig vice-voorzitter van de Raad van State) schreef in zijn boek ‘Het land van haat en nijd’: "Voor mij staat vast: als tweederde van alle Nederlanders morgen de sharia zou willen invoeren, dan moet die mogelijkheid toch bestaan? Zoiets kun je wettelijk toch niet tegenhouden? Het zou ook een schande zijn om te zeggen: dat mag niet! De meerderheid telt. Dat is de essentie van democratie."

Uit mijn jeugd herinner ik mij de uitspraak "Democratie is de dictatuur van de helft plus één."

Veel mensen zijn niet gelukkig met de wijze waarop onze huidige democratie functioneert. 'Ze' doen niet wat 'het volk' wil. Eén keer in de vier jaar je stem uitbrengen op een partij(programma) is niet echt invloed uitoefenen. Maar als er dan een keer een referendum is over een specifiek onderwerp, mag je blij zijn als 30% van de stemgerechtigden bij de stembus komt opdagen.

Gisteren stond er een opiniestuk van Serv Wiemers, internationaal jurist, schrijver en voormalig diplomaat in de Volkskrant:

Nieuwe democratie is nodig én mogelijk
Directe democratie

Overal in Europa bruist het van de initiatieven om burgers beter bij de politiek en het bestuur te betrekken.

Komende maand vijftig jaar geleden werd D66 opgericht met als belangrijkste doel het democratiseren van het Nederlandse politieke stelsel. Daar is weinig van terecht gekomen.


Maarhet zijn niet alleen de 'gewone burgers' die vinden dat ze te weinig gehoord worden. In Het PAROOL stond een artikel over het 'burgemeestersparlement': Burgemeesters uit meer dan zestig steden van over de hele wereld hebben zondag in Den Haag een burgemeestersparlement in het leven geroepen, het Wereldparlement van Burgemeesters (GPM). (...) "Nu wordt er nog te vaak over ons en zonder ons beslist," zegt Van Aartsen (burgemeester van Den Haag) in een toelichting. Hoe vaak krijgt Van Aartsen dat van Hagenezen te horen?

Zullen we nou eens realistisch zijn? Niemand wil over alles meebeslissen waarover de overheid beslist. Je houdt dan geen tijd meer over voor je werk of voor aandacht voor je medemensen. We willen pas meebeslissen als de overheid een beslissing dreigt te nemen of heeft genomen, waarmee we het niet eens zijn, of weigert te nemen, waarmee wij het toevallig wel eens zijn.

Voor degenen die zich 24/7 willen bezighouden met de verandering/verbetering van de maatschappij heb ik wel een adviesje: ga de politiek in.