vrijdag 24 oktober 2014

Democratisch

Bij een artikel in de Volkskrant stond deze 'Tweet' van Jean-Claude Juncker, de voorzittder van de nieuwe Europese Commissie, die op 1 november aantreedt: After a long democratic journey, today my team crossed the finishing line.

Democratisch? De samenstelling van de Europese Commissie heeft naar mijn idee weinig of niets met democratie te maken. Volgens GroenLinks-delegatieleider Bas Eickhout is Junckers team (...) teveel gebaseerd op politiek handjeklap. Dat idee had ik nou ook. Het feit dat het Europees parlement de samenstelling van de commissie moet goedkeuren maakt de procedure niet democratisch. Voordat het parlement toekomt aan het in het openbaar spreken met en bespreken van de kandidaatleden van de commissie, hebben de diverse fracties in de achterkamertjes met elkaar en met Juncker druk onderhandeld. UKIP-leider Nigel Farage, leider van het anti-Europese blok in het parlement, liet weten tegen de Commissie te stemmen vanwege het ondemocratische karakter ervan. 'Neem de Britse Commissaris, Lord Hill. Hij is nog nooit in zijn leven gekozen. Niemand weet wie hij is. Hij zou eigenlijk Lord Who moeten heten.'

In de meeste lidstaten van de EU zit het qua democratie wel goed, maar toch heeft de gemiddelde burger weinig zicht op en weinig vertrouwen in het functioneren van regering en parlement. De EU zit minder democratisch in elkaar en 'Brussel' is voor veel Europeanen een eind weg en wordt niet erg vertrouwd. Daar zou Juncker met zijn team eens aan moeten werken.