vrijdag 18 maart 2016

TIJDIG

Als alles volgens plan was verlopen had ik de hieronder aangegeven route waarschijnlijk al vele malen afgelegd. Het is namelijk de route tussen (rechts) mijn woning en (links) de beginhalte van de Noord/Zuidlijn. Die route is ca. 850 m lang.

De Noord/Zuidlijn had moeten gaan rijden in 2011. De laatst geplande aanvang lag in oktober 2017. Echter, in Het PAROOL lees ik: Het voorbije najaar ging de haalbaarheid van de geplande ­opleverdatum al van 85 procent omlaag naar 5 procent. Een aantal bedrijven dat meewerkte aan de bouw van de lijn ging failliet. Daarvoor moesten enkele nieuwe bedijven aangetrokken worden en dat kost natuurlijk even tijd, naar schatting vier tot zes maanden.

Goed, faillisementen vallen niet te voorzien, nemen we dan maar aan. Maar wat dacht je hier van? In het huidige stadium gaat veel tijd zitten in het afstemmen van de moderne apparatuur en technieken van de Noord/Zuidlijn op de bestaande GVB-systemen. Bij de start van het metroproject is daar geen aandacht aan besteed. (Onderstreping toegevoegd.)

In 2011 waren de moderne apparatuur en technieken toch op zijn minst voorzienbaar en de bestaande GVB-systemen waren ook bekend. Heeft er toen echt helemaal niemand gedacht aan enige afstemming?

In zijn afscheidsrapport kiest (projectdirecteur) Dijk er voor geen nieuwe analyse te maken van de haalbaarheid van oktober 2017. Die volgt pas komende zomer. 'De uitdaging om de Noord/Zuidlijn tijdig op te leveren zal het uiterste vergen,' concludeert de afzwaaiend directeur in de samenvatting van de rapportage. "Tijdig" betekent hier dus: Niet nog eens vier tot zes maanden vertraging boven op de al bekende vertraging van zes jaar. Over een overschrijding van de begrote kosten van 1,4 miljard met 1,7 miljard euro hebben we het dan nog niet eens.