vrijdag 2 december 2011

Jij

De PVV heeft weer eens iets nieuws bedacht: kinderen mogen geen 'jij' meer zeggen tegen leerkrachten. Het aardige is dat ik bij  'ÉenVandaag' hoorde dat zo'n tachtig procent van de kinderen ook 'u' zegt. Dat is dus gauw geregeld.

Begin zeventiger jaren raakte het bij mijn toenmalige werkgever, de Ziekenfondsraad, in zwang je chef en andere leidinggevenden bij hun voornaam aan te spreken en te tutoyeren. Maar dat was in het progressieve Amsterdam. In 1974 ging ik werken bij de Haagse ziekenfondsen. Daar spraken ook mensen die op hetzelfde niveau werkten elkaar nog altijd met 'u' aan. Maar ook in Den Haag stonden de ontwikkelingen niet stil. Toen ik in 2000 mijn laatste werkkring, het Provinciaal Bestuur van Zuid-Holland verliet, werd iedereen - van medewerker bij de postkamer tot lid van Gedeputeerde Staten - met 'jij' aangesproken. In diezelfde zeventiger jaren schafte het kabinet-Den Uyl de gewoonte af bewindslieden met 'Excellentie' aan te spreken.

Bij de PVV - en daar niet alleen - denken ze dat 'u' iets met respect te maken heeft. Ik vind dat ik voor functies of titels geen respect hoef te hebben. Ik heb eventueel respect voor de wijze waarop iemand zijn functie uitoefent. Of dat nu een een gewone taxichauffeur of een lid van het parlement is. Voor Geert Wilders heb ik in ieder geval geen respect, want die maakt, naar mijn oordeel, een potje van zijn werk.

Een leerkracht die zijn/haar werk op goede wijze uitoefent wordt 'automatisch' gerespecteerd. Door zijn/haar werk consciëntieus uit te oefenen toont zhij aan de kinderen en hun recht op goed onderwijs te respecteren en wie goed doet, goed ontmoet.

Ik moest het als kind niet in mijn hoofd halen mijn ouders te tutoyeren, maar als ik het goed heb, kijkt niemand daar tegenwoordig nog van op. Diverse neven en nichten spreken mij niet aan als 'oom', maar als 'Evert' en ik heb geen moment het idee ze dus minder, of helemaal geen respect voor mij hebben. Ik ga er ook niet vanuit dat ik van alles meer weet of het beter weet dan zij.

De Engelstalige volken kennen het hele verschil tussen 'u' en 'jij' niet, die hebben alleen 'you'. Gaan ze daar minder respectvol met elkaar om?
x