maandag 12 maart 2012

IJskap

Als de gemiddelde temperatuur op aarde met 3,1 graden stijgt, zal ten gevolge van het broeikaseffect, de complete ijskap van Groenland smelten. Dat dachten we tenminste tot voor kort. In Trouw lees ik dat uit nieuw wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat  het smelten van die ijskap al optreedt bij een stijging van de gemiddelde temperatuur van 1,6 graden. De zeespiegel zal daardoor met zo'n 7,2 meter stijgen. Dan moeten we dus echt weer wat aan onze Deltawerken gaan doen.

Ik behoor niet tot degenen die vinden dat al die waarschuwingen over boeikasgassen maar linkse flauwekul zijn. Het gaat hier om een onderzoek van wetenschappers van de universiteiten van Madrid en Potsdam, waarover gepubliceerd wordt in het tijdschrift Nature dat vandaag verschijnt. Trouw, althans de digitale uitgave, geeft niet meer dan een paar 'hoogtepunten' uit het artikel in dat tijdschrift. Het is een gezaghebbend tijdschrift. Volgens de wetenschappers is de Groenlands ijskap in het jaar 4000 helemaal weggesmolten als niets gedaan wordt aan de huidige uitstoot van broeikasgassen. Dat duurt dus nog een kleine tweeduizend jaar.

Wat moeten we nou met die wetenschap? Hoeveel mensen gaan zich nu druk maken over iets wat over tweeduizend  jaar gebeurt? "Dat zal mijn tijd dus nog wel uitduren. Zelfs mijn kleinkinderen zullen daar nauwelijks iets van merken. Aan mij zal het niet liggen, want ik rijd nu al in een hybride auto." En dankzij een "kek hebbedingetje" van Nuon kunnen we onze verwarming al hoger zetten uren voor we thuis zijn. Je kan ook een trui aantrekken voordat je uit Tenerife vertrekt.

De klimaatsveranderingen lijden er nu al toe dat elders op de wereld mensen honger lijden, maar daar hebben de lezers van Nature en Trouw geen last van. Die gaan zich pas zorgen maken als ze moeten meebetalen aan hogere dijken. Die maken zich druk om horizonvervuiling door windmolens.
x