dinsdag 20 juli 2010

Vijand

Een ANP-bericht in de Volkskrant: Volgens de Washington Post zijn er binnen de VS meer dan twaalfhonderd overheidsinstellingen en ruim negentienhonderd particuliere organisaties die zich bezighouden met terreurbestrijding, binnenlandse veiligheid en inlichtingen. Verspreid over 10 duizend locaties in het land hebben 854 duizend mensen de bevoegdheid om te werken met ‘top secret’ materiaal, zo blijkt uit het onderzoek van de Amerikaanse krant. De VS is dat land waar ze een grondige hekel hebben aan overheidsbemoeienis en bureaucratie. De bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebben ze daar hoog in het vaandel staan. Zeggen ze.

Het zal wel duidelijk zijn dat deze branche van de Amerikaanse arbeidsmarkt enorm is gegroeid sinds '9/11'. Er is een nieuw ministerie gekomen: 'Homeland Security'. Nog altijd is de VS het machtigste land van de wereld, maar je hebt de indruk dat ze niet meer buiten een 'vijand' kunnen. Gedurende tientallen jaren hebben 'de communisten' die rol met verve vervuld, maar alleen in Noord-Korea wordt nog enigszins nageprutteld.

Als je iets meer weet van de VS - en niet geheel toevallig weet ik iets meer - weet je dat twee grote organisaties, de FBI en de CIA, een deel van hun tijd ook nog eens besteden aan het in de gaten houden van elkaar. Ze zijn het niet altijd met elkaar eens over het antwoord op de vraag wie nu precies wat mag doen. Het lijkt ook nogal aannemelijk dat als alleen al twaalfhonderd overheidsinstellingen zich bezighouden op min of meer hetzelfde terrein er sprake zou kunnen zijn van enige overlap. Ga dat maar eens een beetje coördineren! Kennelijk komen die twaalfhonderd instellingen nog niet overal aan toe, want waarom heb je anders nog eens negentienhonderd particuliere organisaties nodig?

Ik ga niet zeggen dat terrorisme een geheel imaginair probleem is en dat ruim 800.000 mensen tegen spoken vechten. Maar als je aan de Amerikaanse zuidkust woont, was de laatste tijd olie die in grote hoeveelheden de zee instroomde een iets groter en directer probleem dan terroristen die elkaar voor de landsgrenzen in de weg liepen.  De effecten van die vrij wegstromende olie zullen ze nog jaren voelen, maar het enigszins aan banden leggen van boren naar nog meer olie behoort niet tot 'the American way'. Het hoeft maar een beetje kouder of warmer te worden dan normaal en op allerlei plaatsen valt de stroom uit door overgebruik, zoals onlangs in New York.

Waarom hebben de Amerikanen eigenlijk een vijand nodig? Ze hebben elkaar toch?
x